Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Bruxelles, 22 martie 2007

Politica în domeniul apelor: Statele Membre trebuie să facă mai multe eforturi pentru a ameliora calitatea apei

Astăzi, Comisia Europeană a publicat un raport privind rezultatele statelor membre ale Uniunii Europene în punerea în aplicare a directivei-cadru privind apa. Scopul directivei este ameliorarea calităţii apei pentru toate râurile, lacurile, estuarele, apele de coastă şi subterane în Uniunea Europeană până în 2015. Dat fiind că rezultatele raportului sunt mixte, este clar că statele membre trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele directivei. În ciuda acestui fapt, Comisia este consideră că acest obiectiv poate fi atins până în 2015. Tot astăzi, Comisia lansează Sistemul de informare privind apa pentru Europa, un portal internet dezvoltat împreună cu Agenţia Europeană de Mediu, care colectează o gamă largă de date referitoare la apele din întreaga Uniune Europeană.

Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Managementul viabil al apelor este vital pentru protejarea biodiversităţii, a bunăstării cetăţenilor şi a competitivităţii industriilor Europene. Directiva-cadru privind apa şi alte directive privind apa fac parte dintr-o politică ambiţioasă de protejare şi gestionare a acestei resurse naturale vitale. Managementul apelor este tot mai important pe măsură ce ne adaptăm la consecinţele inevitabile ale modificărilor climatice.”

Comisarul pentru Cercetare, Janez Potočnik, a adăugat: „Sunt încântat de faptul că oamenii noştri de ştiinţă au răspuns provocării reprezentate de dezvoltarea primului sistem operaţional care dă posibilitatea părţilor interesate din statele membre să comunice cu acurateţe date de mediu şi geospaţiale Comisiei Europene şi partenerilor săi. O ştiinţă solidă este indispensabilă pentru procesul de elaborare a politicilor care deserveşte interesele cetăţenilor europeni.”

Directorul executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Jacqueline McGlade, adaugă: „Cetăţenii europeni au dreptul de a cunoaşte situaţia în care se află apele europene şi cât de bine se văd rezultatele politicii UE în domeniul apei. Noul Sistem de informare privind apa pentru Europa conţine date care anterior erau indisponibile sau fragmentate. Lansarea de astăzi reprezintă numai începutul. Până în 2010 dorim să facem din WISE cel mai complet sistem de informare privind apa din lume.”

Ameliorarea calităţii apei

Scopul Directivei-Cadru privind Apa (WFD) din 2000 este ameliorarea până în 2015 a calităţii apei pentru toate apele de pe teritoriul Uniunii Europene. În conformitate cu directiva, statele membre sunt obligate să adopte planuri de management al bazinelor hidrografice până la sfârşitul anului 2009. Documentul publicat astăzi informează în legătură cu progresul realizat până în prezent de statele membre în ceea ce priveşte adaptarea legislaţiei interne şi crearea structurilor pentru un bun management al apelor.

Rapoartele înaintate de toate cele 27 de state membre arată faptul că s-au înregistrat progrese semnificative. Totuşi, acestea au semnalat şi unele deficienţe. Una dintre acestea este transpunerea neadecvată a directivei în legislaţia internă şi o alta este întârzierea semnificativă a unui număr de state membre în încorporarea instrumentelor economice în sistemele de management al apelor.

Cooperarea în probleme transfrontaliere, ca de exemplu poluarea apelor, între state membre şi ţări ca Federaţia Rusă şi Turcia, trebuie de asemenea să fie îmbunătăţită.

Comisia a publicat de asemenea alte două rapoarte conexe. Primul este cel mai recent raport de punere în aplicare a Directivei privind epurarea apelor uzate orăşeneşti. Această directivă prevede că statele membre trebuie să construiască instalaţii de epurare adecvate pentru municipalităţile depăşind o anumită dimensiune. Comisia a aflat că numai 51% din toate uzinele de epurare din Uniunea Europeană - înainte de extinderea din 2004 – respectau standardele prevăzute de respectiva directivă. Al doilea raport priveşte punerea în aplicare a Directivei privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, al cărei scop este să reducă şi să împiedice poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole a apelor de suprafaţă şi subterane. Punerea în aplicare a acestei directive este în continuare incompletă într-un număr de state membre, iar tendinţele de poluare variază considerabil pe teritoriul Uniunii Europene.

Alte aspecte privind apa

O serie de alte directive fac parte din politica Uniunii Europene în domeniul apei. Printre acestea se numără directivele privind apelor de îmbăiere, a celor subterane şi a celor potabile, precum şi alte directive ulterioare privind mediul marin şi gestionarea inundaţiilor, care se află în stadiul de propunere în cadrul procesului decizional.

Sistemul de informare privind apa pentru Europa

Sistemul de informare privind apa pentru Europa este un portal internet care asigură publicului o multitudine de informaţii privind apa şi aspecte legate de apă, cum ar fi calitatea apelor de îmbăiere şi a altor tipuri de ape, precum şi informaţii privind instalaţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti. Portalul reprezintă rezultatul eforturilor combinate ale Agenţiei Europene de Mediu (EEA) şi ale Comisiei Europene (Mediu, Centrul Comun de Cercetare şi Eurostat).

Conferinţa europeană privind apa

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Apei (22 martie 2007), Comisia va iniţia o conferinţă de două zile la care cuvântul de deschidere îi va aparţine Comisarului pentru Mediu Stavros Dimas şi la care vor participa miniştrii Mediului german şi portughez, Sigmar Gabriel şi respectiv Francisco Nunes Correia.

Publicul va putea urmări această conferinţă pe internet.

Pentru mai multe informaţii:

Directiva-cadru privind apa

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Sistemul de informare privind apa pentru Europa

http://water.europa.eu

Conferinţa europeană privind apa (22-23 martie 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar