Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Brüsszel, 2007. március 22.

Vízpolitika: a tagállamoknak többet kell tenniük a jó vízminőség eléréséért

Az Európai Bizottság ma közzétett egy jelentést az Európai Unió tagállamainak a víz-keretirányelv végrehajtása terén nyújtott teljesítményéről. Az irányelv célja az Európai Unióban minden folyó, tó, torkolat, parti tengervíz és felszín alatti víz jó vízminőségének az elérése 2015-re. Bár a jelentésben szereplő eredmények vegyesek, az egyértelmű, hogy a tagállamoknak többet kell tenniük az irányelv célkitűzésének eléréséért. Ennek ellenére a Bizottság biztos abban, hogy a cél 2015-ig elérhető. A Bizottság szintén ma indítja el az európai vízinformációs rendszert (WISE), az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együtt kifejlesztett webportált, amely az egész Európai Unióból gyűjt össze számos, a vízzel kapcsolatos adatot.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos kifejtette: „A fenntartható vízgazdálkodás létfontosságú a biodiverzitás, a polgárok jólléte és az európai ipar versenyképességének védelme érdekében. A víz-keretirányelv és más, vízzel foglalkozó irányelvek ennek az élethez nélkülözhetetlen természeti erőforrásnak a védelmére és kezelésére irányuló ambíciózus politika részét képezik. Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen következményeihez való alkalmazkodás során a vízgazdálkodás egyre fontosabb szerepet tölt be.”

Janez Potočnik kutatásért felelős biztos hozzátette: „Örömömre szolgál, hogy tudósaink elvállalták az első olyan működőképes rendszer kifejlesztésének feladatát, amely lehetővé teszi a tagállami szereplők számára, hogy pontosan továbbítsanak környezeti és térinformatikai adatokat az Európai Bizottsághoz és partnereihez. A szilárd tudományos alapok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az európai polgárok érdekeit leginkább szolgáló politikát alakíthassunk ki. "

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója, Jacqueline McGlade szerint: „Az európai polgároknak joguk van ismerni az európai vizek állapotát és hogy mennyire jól teljesít az európai vízpolitika. Az új európai vízinformációs rendszer összegyűjti a korábban elérhetetlen vagy szétszórt adatokat. A rendszer mai elindítása csak a kezdet. 2010-re el akarjuk érni, hogy a WISE a világ legátfogóbb vízinformációs rendszere legyen.”

A jó vízminőség elérése

A 2000. évi víz-keretirányelv célja, hogy 2015-re az Európai Unió összes vizének minősége jó legyen. Az irányelv keretében a tagállamoknak 2009 végéig vízgyűjtőgazdálkodási terveket kell elfogadniuk. A ma közzétett dokumentum beszámol a tagállamok által a jogszabályaik kiigazításában és a jó vízgazdálkodáshoz szükséges struktúrák létrehozásában eddig elért eredményekről.

A mind a 27 tagállam által benyújtott jelentésekből kiderül, hogy jelentős előrelépés történt. Mindazonáltal a jelentések számos hiányosságra is rámutatnak. Egyik ezek közül az, hogy az irányelvet nem megfelelően ültették át a nemzeti jogba, egy másik pedig, hogy számos tagállam jelentős késésben van a gazdasági eszközöknek a vízgazdálkodási rendszerekbe való beépítése terén.

Az együttműködés fejlesztésre szorul olyan határokon átnyúló kérdések esetében is, mint például a tagállamok és Oroszországhoz vagy Törökországhoz hasonló országok közötti vízszennyezés.

A Bizottság két másik, kapcsolódó jelentést is közzétett. Az első a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv legutóbbi végrehajtási jelentése. Ez az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy bizonyos méretet meghaladó települések esetében megfelelő kezelőlétesítményeket építsenek. A Bizottság megállapította, hogy az – a 2004-es bővítés előtti – Európai Unióban a szennyvíztisztító létesítményeknek mindössze 51%-a felelt meg az irányelv előírásainak. A második jelentés tárgya a nitrátokról szóló irányelv végrehajtása, amelynek célja a felszíni vizek és felszín alatti vizek mezőgazdasági eredetű nitrátokkal való szennyezésének csökkentése és megelőzése. Az irányelv végrehajtása számos tagállamban hiányos maradt, és a szennyezési tendencia igen változó szerte az Európai Unióban.

Egyéb vízügyi kérdések

Számos egyéb irányelv is az Európai Unió vízpolitikájának részét képezi. Ezek közé tartoznak a fürdővízről, felszín alatti vízről és ivóvízről szóló irányelvek, valamint egyéb, a tengeri környezetről és az árvízkezelésről szóló jövőbeli irányelvek, amelyek a döntéshozatali folyamat javaslattételi szakaszában vannak.

Európai vízinformációs rendszer

Az európai vízinformációs rendszer egy webportál, amely a nyilvánosság számára rengeteg információval szolgál a vízről és az olyan vízhez kapcsolódó témákról, mint a fürdés, valamint egyéb vízminőségi adatokról és a települési szennyvízkezelő telepekről. A portál az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság (Környezetvédelmi Főigazgatóság, Közös Kutatóközpont és Eurostat) együttműködésével jött létre.

Európai vízügyi konferencia

A víz világnapján (2007. március 22.) a Bizottság egy kétnapos konferenciát szervez, amelyet Stavros Dimas környezetvédelmi biztos nyit meg és amelyen a német és a portugál környezetvédelmi miniszter, Sigmar Gabriel és Francisco Nunes Correia is részt vesz .

A konferencia webstreaming-en keresztül nyitott a nyilvánosság előtt.

További információk:
Víz-keretirányelv

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
Európai vízinformációs rendszer

http://water.europa.eu
Európai vízügyi konferencia (2007. március 22-23.)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar