Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/377

Brusel 21. marca 2007

Klasifikačné spoločnosti plavidiel: Komisia podáva na Súdnom dvore žalobu na Slovenskú republiku

Európska komisia dnes oznámila, že podá na Európskom súdnom dvore žalobu na Slovenskú republiku, pretože nedodržiavala pravidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o výber klasifikačných spoločností plavidiel.

V smernici 94/57[1] sa ustanovuje, že keď sa členské štáty rozhodnú oprávniť organizácie zodpovedné za inšpekciu a certifikáciu bezpečnosti plavidiel, poveria týmito úlohami výlučne organizácie schválené na úrovni Spoločenstva. Zistilo sa však, že určitým plavidlám plávajúcim pod slovenskou vlajkou boli vydané certifikáty bulharskými a tureckými klasifikačnými spoločnosťami, ktoré nie sú uznané na úrovni Spoločenstva.


[1] Smernica (ES) č. 94/57 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov.


Side Bar