Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/364

Brussel, 21 maart 2007

Commissie verleent Nederland goedkeuring voor uitbreiding fiscale steunregeling tot zeilende Commercial Cruising Vessels

De Europese Commissie heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de uitbreiding van een Nederlandse fiscale steunregeling, waarbij de afdrachtvermindering in de zeevaart ook gaat gelden voor bemanningsleden van zeilende Commercial Cruising Vessels (CCV's). Doel van de maatregel is om Nederland aantrekkelijker te maken voor scheepvaartmaatschappijen die dergelijke zeilende CCV's exploiteren.

De steunregeling bevordert de ontwikkeling van de maritieme transportsector en beschermt de werkgelegenheid van Europese zeevarenden op schepen die onder de vlag van een EU-lidstaat varen. De desbetreffende Europese regelgeving[1] voorziet tevens expliciet in een verlaging van loonbelasting en sociale premies van zeevarenden. De Commissie concludeert dan ook dat de uitbreiding verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.


[1] Het geldende communautaire kader voor de besluitvorming over verenigbaarheid wordt gevormd door de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer; PB C 13/3 van 17.1.2004.


Side Bar