Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV HU

IP/07/360

Bryssel 21. maaliskuuta 2007

Palvelujen vapaa liikkuvuus: komissio toteuttaa toimia poistaakseen urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjoamisen esteet Suomessa, Tanskassa ja Unkarissa

Euroopan komissio on pyytänyt virallisesti Suomea, Tanskaa ja Unkaria muuttamaan lainsäädäntöään urheiluvedonlyöntipalvelujen vapaan liikkuvuuden esteiden poistamiseksi. Komissio esitti nämä pyynnöt tarkasteltuaan kyseisten jäsenvaltioiden antamia vastauksia virallisiin ilmoituksiin (ks. IP/06/436), jotka niille oli lähetetty huhtikuussa 2006 sen selvittämiseksi, ovatko niiden asettamat rajoitukset palvelujen vapaan liikkuvuuden takaavan, EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan mukaisia. Komission mielestä asianomaiset rajoitukset eivät ole voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisia ja kyseiset jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet toteuttamiensa toimien olevan tarpeellisia, oikeasuhtaisia ja syrjimättömiä. Komission mielestä kyseisten jäsenvaltioiden alan kansallisten toimijoiden ei myöskään voida katsoa pyrkivän yleishyödylliseen tarkoitukseen, koska niille on asetettu tiukkoja vuosittaisia tulotavoitteita ja koska ne markkinoivat uhkapelipalvelujaan usein yksityisten jälleenmyyjien kautta. Virallinen ilmoitus annetaan perusteltuna lausuntona, joka on EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa määrätyn rikkomismenettelyn toinen vaihe. Jos lausuntoa ei noudateta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi saattaa asian yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Taustaa

Komission päätös tarkastella asianomaisten rajoitusten yhdenmukaisuutta EU:n lainsäädännön kanssa perustuu muutamien palveluntarjoajien esittämiin valituksiin ja komission yksiköiden keräämiin tietoihin. Valitukset koskevat urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjoamisen rajoittamista ja erityisesti sitä, ettei riitä, että palveluntarjoaja on jo valtuutettu yhdessä jäsenvaltiossa. Joitakin rajoituksia sovelletaan myös palvelujen edistämiseen ja mainostamiseen sekä kansalaisten mahdollisuuteen osallistua vedonlyöntipalveluihin.

Yhteisön tuomioistuin on aiemmin todennut, että kaikkien rajoitusten, joilla pyritään suojaamaan yleiseen etuun liittyviä tavoitteita, esimerkiksi kuluttajansuojaa, on rajoitettava vedonlyöntitoimintaa ”johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla”. Jäsenvaltio ei voi vedota tarpeeseen rajoittaa kansalaistensa osallistumista vedonlyöntipalveluihin, jos se samalla houkuttelee ja rohkaisee heitä osallistumaan valtion kassaa kartuttaviin arpajaisiin, uhkapeleihin tai vedonlyöntipalveluihin.

Uusinta tietoa jäsenvaltioita koskevista rikkomismenettelyistä on Internet-sivulla

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


Side Bar