Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI PL BG

IP/07/340

Bruselj/Hannover, 16 marec 2007

Mobilna televizija: Komisija spodbuja industrijo in države članice k oblikovanju proaktivne evropske strategije

„Razpoložljivost storitev vsepovsod in ob vsakem času, privlačne komercialne ponudbe, medobratovalnost naprav, razpoložljivost spektra in prijaznejša pravna ureditev izdajanja dovoljenj so ključne sestavine za spodbuditev povpraševanja po mobilni televiziji v Evropi,“ je danes dejala Viviane Reding, komisarka EU za telekomunikacije, na sejmu informacijske tehnologije CeBIT v Hannovru v Nemčiji. Mobilna televizija je nov zanimiv način za razširjanje avdiovizualne vsebine, ki lahko omogoči nove poslovne priložnosti za ustvarjalce vsebin in ponudnike storitev, državljanom ponudi nove storitve z dodano vrednostjo in ustvari delovna mesta v Evropi. Medtem ko zdaj vsaka država razvija svoj trg za mobilno televizijo, Komisija – ki trenutno pripravlja sporočilo na to temo – poudarja potrebo po proaktivni in usklajeni strategiji Evropske unije. Prihodnost mobilne televizije je bila tudi na dnevnem redu četrtkovega neformalnega srečanja ministrov Evropske unije za telekomunikacije v Hannovru.

„Mobilna televizija s svetovnim trgom v vrednosti, ocenjeni na 11,4 milijarde EUR do leta 2009, je za Evropo priložnost, da združi moč mobilnih komunikacij z bogastvom in raznolikostjo avdiovizualnega sektorja,“ meni Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Razočarana pa sem nad tem, da je bil napredek do zdaj tako skromen. Da bi popolnoma izkoristili prednosti tega trga in izvozili evropski model mobilne televizije, tako kot smo GSM v primeru mobilnih telefonov, morajo industrija in države članice tesneje sodelovati, da bi izoblikovale skupen pristop, primerjale tehnologije, preverile morebitne pravne ovire, omogočile razpoložljivost spektra po vsej Evropi in skupaj izbrale najboljši način za zagotavljanje tega, da bodo evropski državljani sprejeli mobilno televizijo hitro in v velikem obsegu ter po možnosti po enotnem standardu. Zdaj je čas za zasnovo novega modela mobilne televizije, ki mora biti gospodarsko uspešen v Evropi.“

Komisija je močno zavezana uspehu mobilne televizije; tako je julija 2006 spodbudila ustanovitev Evropskega sveta za mobilno oddajanje (EMBC). Ta prvi „konvergenčni“ forum je združil proizvajalce strojne opreme za telekomunikacije ter predstavnike industrije programske opreme, oddajanja in vsebin. Njihovo delo in razprave z državami članicami se bodo upoštevali pri pripravi Sporočila Komisije o mobilni televiziji, ki bo objavljeno v sredini leta 2007. Vendar do zdaj srečanja EMBC niso obrodila konkretnega napredka. Čeprav vsi, ki sodelujejo v EMBC, menijo, da enoten standard za mobilno oddajanje v Evropi lahko omogoči pomembne ekonomije obsega, obenem poudarjajo, da je le malo ali nič možnosti za to, da bi industrija dosegla dogovor glede enotnega standarda. „Upala sem na več predlaganih rešitev,“ je rekla Redingova danes v Hannovru.

Medobratovalnost med platformami mobilne televizije in napravami, ki jih ta omogoča, je odločilnega pomena pri sprejetju mobilne TV s strani evropskih potrošnikov v večjem obsegu. Komisija je že vložila okoli 40 milijonov EUR v raziskovanje mobilne televizije in podprla pojavljanje odprtih standardov za digitalno televizijo, ki zajemajo tudi mobilno oddajanje. Obstaja široko soglasje o tem, da bo poslovni model za mobilno televizijo združil tehnologijo telekomunikacij (npr. 3G) in tehnologijo oddajanja (npr. DVB-H). Le tehnologija oddajanja ima potrebne zmožnosti za podpiranje uporabe mobilne televizije v velikem obsegu. „Evropska industrija je v preteklosti že razvila uspešne standarde in prepričana sem, da se lahko zaradi storitev mobilne TV na podlagi digitalne televizije DVB-H razvijejo ekonomije obsega, ki so potrebne za sprejetje mobilne TV v Evropi in po svetu,“ meni komisarka Redingova.

Razpoložljivost spektra je ravno tako bistvenega pomena za uvajanje mobilne televizije in njeno sprejetje v velikem obsegu. Medtem ko je Komisija že nakazala, da bi pas L lahko predstavljal rešitev, ki bi kratkoročno ustrezala večini držav EU, raziskujejo tudi potencial drugih frekvenčnih pasov, kot sta npr. pas S in UHF. Prehod iz tradicionalnega analognega oddajanja v digitalno bo osvobodil prednostni spekter znotraj pasu UHF. Komisija sodeluje z državami članicami v okviru Skupine za politiko radijskega spektra, da bi opredelila pristop EU k izkoriščanju digitalne dividende in ponovni uporabi spektra za inovativne storitve, kakršna je mobilna televizija. Ta bo pozneje v tem letu podrobno razložen v sporočilu Komisije.

Uspešen trg mobilne televizije se ne bo razvil, če se najprej ne določijo in odstranijo zakonodajne ovire. Pojasnjevanje vpliva različnih zakonodajnih pristopov in ukrepov ter izmenjava primerov najboljše prakse bo Komisiji in nacionalnim organom omogočilo ustvariti zakonodajno okolje, ki spodbuja naložbe in inovacije ter ponudnikom storitev mobilne televizije omogoča ponudbo privlačnih cen, ki temeljijo na trajnostnih poslovnih modelih.

Nedavno testiranje v Evropi je razkrilo, da se potrošniki močno zanimajo za mobilno televizijo. To zajema tudi testiranje v Nemčiji v času svetovnega nogometnega prvenstva leta 2006 in uvedba prvih komercialnih storitev v državah članicah, kot sta Italija in Finska. Druge konkurenčne pokrajine se potenciala zavedajo; tako se Kitajska dejavno pripravlja na preskus mobilne televizije v času olimpijskih iger v Pekingu leta 2008.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/information_society/events/cebit_07/mobile_tv/index_en.htm

Govor komisarke Redingove „Mobilna televizija: zdaj je čas za ukrepanje“ je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

Informativni paket:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3249


Side Bar