Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI SL BG

IP/07/340

Bruksela/Hanower, dnia 16 marca 2007 r.

Telewizja komórkowa: Komisja wzywa przemysł i państwa członkowskie do opracowania aktywnej europejskiej strategii

Dostępność usług w każdym miejscu i o każdej porze, atrakcyjna oferta handlowa, interoperacyjność urządzeń, dostępność częstotliwości oraz liberalna polityka w zakresie licencji stanowią podstawowe czynniki pobudzenia w Europie popytu na telewizję komórkową, stwierdziła dziś Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, na targach technologii informatycznych CeBIT w Niemczech w Hanowerze. Telewizja komórkowa to interesująca nowa platforma dystrybucji treści audiowizualnych, która mogłaby otworzyć nowe możliwości biznesowe przed twórcami treści i operatorami świadczącymi usługi, jak również doprowadzić do powstania nowych usług o wartości dodanej i nowych miejsc pracy w Europie. Podczas gdy obecnie poszczególne państwa rozwijają własne rynki telewizji komórkowej, Komisja, która przygotowuje właśnie komunikat na ten temat, podkreśla konieczność aktywnej i skoordynowanej strategii unijnej. Przyszłość telewizji komórkowej była również punktem programu nieformalnego spotkania ministrów państw UE odpowiedzialnych za telekomunikację, które odbyło się w czwartek w Hanowerze.

Światowy rynek telewizji komórkowej, którego wielkość szacowana jest na 11,4 miliardów euro w roku 2009, otwiera przed Europą szansę połączenia jej silnej pozycji w zakresie telefonii komórkowej z bogactwem i różnorodnością jej sektora audiowizualnego”, stwierdziła dziś Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jestem jednak rozczarowana dotychczasowym brakiem postępów w tej dziedzinie. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego rynku i eksportować europejski model telewizji komórkowej, tak jak zrobiliśmy w przypadku GSM w odniesieniu do telefonii komórkowej, przemysł i państwa członkowskie muszą podjąć bliższą współpracę, tak by wypracować wspólne podejście, porównać technologie, zidentyfikować ewentualne przeszkody prawne, udostępnić częstotliwości w całej Europie i wspólnie wybrać najlepszy sposób szybkiego rozpowszechnienia telewizji komórkowej wśród Europejczyków, najlepiej w oparciu o jednolity standard. Nadszedł czas na określenie nowego modelu telewizji komórkowej, która powinna stać się sukcesem gospodarczym w Europie.”

Komisja z determinacją dąży do zapewnienia sukcesu telewizji komórkowej i przyczyniła się do utworzenia w lipcu 2006 r. europejskiej rady ds. transmisji ruchomej (ang. European Mobile Broadcasting Council, EMBC). Jest to pierwsze forum poświęcone konwergencji, skupiające przedstawicieli producentów urządzeń telekomunikacyjnych, oprogramowania oraz sektorów związanych z transmisją i tworzeniem treści. Wyniki ich pracy, jak również dialog z państwami członkowskimi, będą stanowić wkład w przygotowywany przez Komisję komunikat w sprawie telewizji komórkowej, który ma zostać opublikowany w połowie 2007 r. Jednakże dotychczas w rozmowach w ramach EMBC nie nastąpił znaczny postęp. Mimo że wszyscy uczestnicy EMBC przyznali, że jednolity standard ruchomej transmisji w całej Europie mógłby przynieść istotne korzyści skali, to jednocześnie podkreślili oni, że możliwość osiągnięcia przez sektor porozumienia co do jednolitego standardu jest nieznaczna lub w ogóle nie istnieje.„Liczyłam na więcej propozycji rozwiązania problemu”, powiedziała dzisiaj w Hanowerze komisarz Reding.

Interoperacyjność między platformami telewizji komórkowej oraz urządzeniami umożliwiającymi odbiór ma podstawowe znaczenie dla masowej popularyzacji telewizji komórkowej wśród europejskich konsumentów. Komisja zainwestowała już około 40 mln euro w badania związane z telewizją komórkową i udzieliła wsparcia dla stworzenia otwartych standardów telewizji cyfrowej (Digital Video Broadcasting, DVB), które obejmują również telewizję komórkową. Powszechnie uznaje się, że model biznesowy w przypadku telewizji komórkowej połączy technologie telekomunikacyjne, takie jak telefonia komórkowa 3G, i technologie nadawcze, takie jak DVB-H. Jedynie technologie nadawcze mają wystarczający potencjał, by przyczynić się do powszechnego korzystania z telewizji komórkowej. „Przemysł europejski wypracował już w przeszłości właściwe standardy i jestem przekonana, że w oparciu o DVB-H usługi telewizji komórkowej mogą rozwinąć ekonomię skali niezbędną do jej popularyzacji w całej Europie i na całym świecie”, powiedziała Komisarz Reding.

Dostępność częstotliwości ma również podstawowe znaczenie dla rozwoju i masowej popularyzacji telewizji komórkowej. Komisja wskazała już wprawdzie, że w perspektywie krótkoterminowej pasmo L mogłoby być właściwym rozwiązaniem dla większości krajów UE, jednak nadal badany jest potencjał innych pasm częstotliwości, takich jak pasma S i UHF. Stanowi to przejście z tradycyjnej analogowej transmisji na transmisję cyfrową, która uwolni dodatkowe częstotliwości w paśmie UHF. Komisja i państwa członkowskie prowadzą w ramach Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego prace nad ustaleniem podejścia UE do wykorzystania możliwości transmisji cyfrowej i stosowania częstotliwości w ramach nowatorskich usług, takich jak telewizja komórkowa. Komisja przedstawi to podejście w komunikacie, który zostanie opublikowany później w tym roku.

Rozwój prosperującego rynku telewizji komórkowej nie będzie możliwy, dopóki nie zostaną zidentyfikowane i usunięte przeszkody prawne. Określenie skutków różnych rozwiązań i podejść prawnych, a także wymiana doświadczeń na temat przykładów najlepszych praktyk pozwolą Komisji i organom krajowym stworzyć ramy prawne, które będą wspierać inwestycje i innowacje oraz umożliwią operatorom świadczącym usługi telewizji komórkowej na zaoferowanie atrakcyjnych cen w oparciu o mające solidne podstawy modele biznesowe.

Duże zainteresowanie konsumentów telewizją komórkową zostało wykazane podczas przeprowadzonych ostatnio w Europie prób, w tym w 2006 r. w Niemczech podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, oraz w takich państwach członkowskich jak Włochy i Finlandia, gdzie rozpoczęto po raz pierwszy świadczenie usług komercyjnych w tej dziedzinie. Inne konkurujące regiony świata zdają sobie sprawę z potencjału telewizji komórkowej, na przykład Chiny aktywnie przygotowują telewizję komórkową na Olimpiadę, która odbędzie się w 2008 r. w Pekinie.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/information_society/events/cebit_07/mobile_tv/index_en.htm

Przemówienie komisarz Reding „Telewizja komórkowa: czas na działania” jest dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

Informacja dla prasy:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3249


Side Bar