Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI PL SL BG

IP/07/340

Brussel/Hannover, 16 maart 2007

Mobiele tv: de Commissie roept bedrijfsleven en lidstaten op een proactieve Europese strategie te ontwikkelen

Beschikbaarheid van de dienst, overal en altijd, aantrekkelijke commerciële aanbiedingen, interoperabiliteit van apparaten, beschikbaarheid van spectrum en een "lichte" regelgeving inzake machtigingen – dit zijn allemaal essentiële ingrediënten voor het opvoeren van de vraag naar mobiele tv in Europa, aldus Viviane Reding, EU-Commissaris voor telecommunicatie, vandaag op de CeBIT IT-beurs in het Duitse Hannover. Mobiele tv is een opwindend nieuw platform voor de distributie van audiovisuele inhoud, dat nieuwe bedrijfskansen kan creëren voor inhoudleveranciers en dienstverleners, nieuwe diensten met toegevoegde waarde aan burgers kan aanbieden en werkgelegenheid kan scheppen in Europa. Terwijl elk land momenteel zijn eigen mobiele tv-markt uitbouwt, wijst de Commissie – die momenteel een mededeling over dit onderwerp voorbereidt – op de behoefte aan een proactieve en gecoördineerde EU-strategie. De toekomst van mobiele tv stond ook op de agenda van een informele bijeenkomst van de EU-ministers van telecommunicatie vorige donderdag in Hannover.

"Met een markt die tegen 2009 wereldwijd op 11,4 miljard euro wordt geraamd, betekent mobiele tv een kans voor Europa om zijn sterke positie in mobiele communicatie te combineren met de rijkdom en de diversiteit van zijn audiovisuele sector," verklaarde Viviane Reding, EU-Commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Ik ben echter teleurgesteld over het gebrek aan vooruitgang tot dusver. Om optimaal van deze markt te profiteren en een Europees model voor mobiele tv te exporteren, zoals met GSM voor mobiele telefoons is gebeurd, moeten het bedrijfsleven en de lidstaten nauwer samenwerken om een gezamenlijke aanpak uit te werken, technologieën te vergelijken, te kijken naar mogelijke juridische belemmeringen, spectrum in heel Europa ter beschikking te stellen en samen de beste manier te kiezen om te zorgen voor een snelle en brede invoering van mobiele tv in Europa, bij voorkeur gebaseerd op één norm. Het is tijd om het nieuwe model van mobiele tv te ontwikkelen dat nodig is om deze dienst in Europa een economisch succes te laten worden."

De Commissie zet zich sterk in voor het succes van mobiele tv en stimuleerde de oprichting in juli 2006 van de Europese Raad voor mobiele omroep (European Mobile Broadcasting Council - EMBC). Dit eerste zogeheten convergentieforum bracht betrokkenen bijeen uit de sectoren telecommunicatiehardware, software, omroep en inhoudleveranciers. Hun werkzaamheden, evenals de besprekingen met de lidstaten, zullen als input dienen bij de voorbereiding van een mededeling van de Commissie over mobiele tv, die medio 2007 zal worden gepubliceerd. Tot dusver hebben de besprekingen in de EMBC echter nog niet veel concrete vooruitgang geboekt. Ofschoon alle deelnemers aan de EMBC erkennen dat één norm voor mobiele omroep in heel Europa aanzienlijke schaalvoordelen kan opleveren, beklemtonen zij tegelijkertijd dat er weinig of geen perspectieven zijn voor een afspraak binnen de industrie over één norm. "Ik had meer verwacht in de richting van voorstellen voor oplossingen", zei Commissaris Reding vandaag in Hannover.

Interoperabiliteit tussen platforms voor mobiele tv en de desbetreffende toestellen is essentieel voor het grootschalig gebruik ervan door de Europese consumenten. De Commissie heeft reeds ongeveer 40 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek met betrekking tot mobiele tv en de totstandkoming ondersteund van open normen voor digitale video-omroep (Digital Video Broadcasting - DVB), die ook betrekking hebben op mobiele omroep. Het wordt algemeen erkend dat het bedrijfsmodel voor mobiele tv een combinatie zal inhouden van telecommunicatietechnologieën zoals 3G en omroeptechnologieën zoals DVB-H. Alleen omroeptechnologieën beschikken over de vereiste capaciteit om grootschalig gebruik van mobiele tv te ondersteunen. "De Europese industrie heeft in het verleden al succesvolle normen ontwikkeld en ik ben er zeker van dat mobiele tv-diensten op basis van DVB-H de schaalvoordelen kunnen ontwikkelen die zij nodig hebben voor de invoering ervan in heel Europa en over de hele wereld," verklaarde Commissaris Reding.

Beschikbaarheid van spectrum is ook essentieel voor de ontwikkeling en grootschalige invoering van mobiele tv. Terwijl de Commissie er reeds op heeft gewezen dat de L-band een oplossing zou kunnen bieden die op korte termijn voor de meeste EU-landen geschikt is, wordt ook het potentieel van andere frequentiebanden zoals de S-band en de UHF-band onderzocht. Het is door de overschakeling van traditionele analoge naar digitale omroep dat er hoogwaardig spectrum in de UHF-band zal vrijkomen. De Commissie werkt met lidstaten in de Beleidsgroep radiospectrum aan de uitwerking van een aanpak op communautaire schaal om munt te slaan uit het digitale voordeel en spectrum te hergebruiken voor innovatieve diensten zoals mobiele tv. Dit zal later dit jaar in een mededeling van de Commissie worden uiteengezet.

Een bloeiende mobiele tv-markt zal niet tot ontwikkeling komen als er niet eerst belemmeringen op het gebied van regelgeving worden geïdentificeerd en uit de weg geruimd. Door na te gaan welk effect de verschillende regelgevende benaderingen en maatregelen zullen hebben en voorbeelden van beste praktijken uit te wisselen, zullen de Commissie en de nationale autoriteiten een regelgevingklimaat tot stand kunnen brengen dat bevorderlijk is voor investeringen en innovatie, en de leveranciers van mobiele tv-diensten de mogelijkheid bieden aantrekkelijke prijzen aan te bieden op basis van duurzame bedrijfsmodellen.

De recente proeven in Europa hebben aangetoond dat de consument grote belangstelling heeft voor mobiele tv. Het ging hierbij ondermeer om proeven in Duitsland tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 2006 en de lancering van de eerste commerciële diensten in lidstaten zoals Italië en Finland. Andere concurrerende regio's zijn zich bewust van het potentieel, zoals China dat werkt aan de voorbereiding van een proef met mobiele tv tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/information_society/events/cebit_07/mobile_tv/index_en.htm

De toespraak van Commissaris Reding: "Mobiele tv: tijd om te handelen" is te lezen op:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

Press pack:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3249


Side Bar