Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT PL SL BG

IP/07/340

Bryssel/Hannover, 16. maaliskuuta 2007

Mobiili-TV: Komissio tiukkaa jäsenvaltioilta ja alan yrityksiltä aloitteellista eurooppalaista strategiaa

Palvelujen saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta, kiinnostava palvelutarjonta, laitteiden yhteentoimivuus, radiotaajuuksien saatavuus, kevyet lupamenettelyt. "Nämä ovat kaikki tärkeitä tekijöitä synnytettäessä mobiili-TV:n kysyntää Euroopassa", korosti tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding tänään CeBIT-tietotekniikkamessuilla Hannoverissa Saksassa. Mobiili-TV:llä tarkoitetaan palveluja, joissa käyttäjät voivat tilata matkaviestimeensä audiovisuaalista sisältöä. Tällä uudella lupaavalla jakelukanavalla on hyvät mahdollisuudet luoda sisällöntuottajille ja palveluntarjoajille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuoda kansalaisten ulottuville uusia lisäarvopalveluja ja synnyttää Eurooppaan uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä kukin EU-maa kehittää lähinnä omia mobiilitelevisiomarkkinoitaan. Komissio – joka valmistelee asiasta parhaillaan tiedonantoa – taas korostaa tarvetta laatia EU:n yhteinen aktiivinen ja koordinoitu strategia. Mobiili-TV:n tulevaisuutta käsiteltiin myös EU:n viestintäministerien epävirallisessa tapaamisessa Hannoverissa torstaina.

"Mobiili-TV:n maailmanmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 11,4 miljardiin euroon vuoteen 2009 mennessä, joten ala tarjoaa Euroopalle oivan mahdollisuuden yhdistää Euroopan vahvuudet matkaviestinnässä sen kukoistavaan ja monimuotoiseen audiovisuaalisektoriin," sanoi komissaari Reding. "Olen kuitenkin pettynyt tähän mennessä saavutettuun kehitykseen. Jotta näistä markkinoista saadaan kaikki hyödyt irti ja eurooppalainen mobiili-TV-malli saadaan vietyä maailmalle, samoin kuin onnistuttiin tekemään GSM-standardin kohdalla matkapuhelimissa, jäsenvaltioiden ja alan yritysten on tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Meidän on sovittava yhteisestä lähestymistavasta, verrattava eri teknologioiden etuja ja hyötyjä, pyrittävä ratkaisemaan mahdolliset lainsäädännölliset esteet, varmistettava tarvittavien taajuuksien saatavuus koko Euroopassa ja valittava yhdessä paras tapa varmistaa, että mobiili-TV yleistyy Euroopassa nopeasti, mieluiten yhden yhteisen standardin pohjalta. Nyt tarvitaan uutta mobiili-TV:n mallia, jolla siitä tehdään taloudellinen menestys Euroopassa."

Komissio on vahvasti sitoutunut mobiili-TV:n menestykseen ja oli mukana edistämässä alan eurooppalaisen yhteistyöelimen EMBC:n (European Mobile Broadcasting Council) perustamista heinäkuussa 2006. EMBC:ssä pyritään lähentämään telealan laitevalmistajien, ohjelmistoalan, lähetysyhtiöiden ja sisältöteollisuuden näkemyksiä. EMBC:n työn tuloksia ja jäsenvaltioiden kanssa käytäviä keskustelua käytetään pohjana mobiili-TV:tä käsittelevässä komission tiedonannossa, jonka on määrä valmistua vuoden 2007 puolivälissä. Toistaiseksi EMBC:n keskusteluissa ei kuitenkaan ole juurikaan saavutettu käytännön edistymistä. Vaikka kaikki EMBC:n jäsenet tunnustavat, että Euroopan yhteisellä mobiilitelevisiostandardilla voitaisiin saavuttaa huomattavia mittakaavaetuja, ne korostavat samalla, että on hyvin epätodennäköistä, että alalla päästäisiin sopimukseen yhteisestä standardista. "Minulla oli hieman suuremmat odotukset tarjottujen ratkaisujen suhteen", komissaari Reding vastasi tänään Hannoverissa.

Mobiili-TV:n eri lähetysjärjestelmien ja lähetyksiä vastaanottavien päätelaitteiden yhteentoimivuus on olennaisen tärkeää, jotta palvelujen käyttö yleistyisi laajassa mittakaavassa eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa. Komissio on jo tähän mennessä suunnannut noin 40 miljoonaa euroa mobiili-TV:tä koskevaan tutkimukseen ja tukenut avoimien DVB-standardien (Digital Video Broadcasting) laadintaa. DVB-standardit kattavat myös lähetykset matkaviestimiin. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että mobiili-TV:n liiketoimintamallissa tullaan yhdistämään 3G:n kaltaista matkaviestintätekniikkaa ja DVB-H:n kaltaista televisiolähetystekniikkaa. Näistä kuitenkin ainoastaan televisiolähetystekniikan kapasiteetti riittää vastaamaan laajamittaiseen mobiili-TV:n kysyntään. "Euroopan teollisuus on aiemminkin pystynyt luomaan menestyksekkäitä standardeja. Uskon vahvasti, että DVB-H-standardin pohjalta mobiilitelevisiopalveluihin syntyy riittäviä mittakaavaetuja, jotta ne saavat hyvän vastaanoton Euroopassa ja muuallakin maailmassa," summasi komissaari Reding.

Mobiili-TV:n laaja yleistyminen edellyttää myös, että käytettävissä on riittävästi radiotaajuuksia. Komission näkemyksen mukaan L-kaista saattaisi riittää useimmille EU-maille lyhyellä aikavälillä, mutta myös muiden taajuuskaistojen, kuten S-kaistan ja UHF-kaistan, käyttömahdollisuuksia selvitellään. UHF-kaistalta vapautuu tärkeitä taajuuksia, kun televisiolähetyksissä siirrytään digitaaliseen lähetystekniikkaan. Komissio hahmottelee jäsenvaltioiden kanssa EU:n radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevässä ryhmässä EU:lle yhteistä lähestymistapaa vapautuvien taajuuksien käyttöön ja taajuuksien varaamiseen innovatiivisten palvelujen, kuten mobiili-TV:n, käyttöön. Lähestymistapaa tullaan esittelemään myöhemmin tänä vuonna julkaistavassa komission tiedonannossa.

Mobiili-TV:n markkinat eivät pääse kunnolla kehittymään, ellei kehityksen lainsäädännöllisiä esteitä ensin tunnisteta ja poisteta. Selvittämällä erilaisten lainsäädännöllisten ratkaisujen ja toimenpiteiden vaikutukset ja vaihtamalla tietoa parhaista toimintatavoista komissio ja kansalliset viranomaiset voivat luoda suotuisat oikeudelliset toimintapuitteet, jotka edistävät investointeja ja innovaatioita sekä antavat mobiilitelevisiopalvelujen tarjoajille mahdollisuuden pitää palvelujen hinnat houkuttelevina ilman, että liiketoimintamallin kestävyys vaarantuu.

Euroopassa viime aikoina tehdyt käyttäjätestit osoittavat, että kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita mobiili-TV:stä. Muun muassa Saksassa palveluja testattiin vuoden 2006 jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa, ja esimerkiksi Italiassa ja Suomessa on jo käynnistetty ensimmäiset kaupalliset palvelut. Myös muualla maailmassa ollaan tietoisia mobiili-TV:n mahdollisuuksista: Kiina valmistelee mobiili-TV-palveluja testattaviksi vuoden 2008 olympiakisoissa Pekingissä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/information_society/events/cebit_07/mobile_tv/index_en.htm.

Komissaari Redingin puhe "Mobile TV: The time to act is now":

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm.

Lehdistöpaketti:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3249.


Side Bar