Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI PL SL

IP/07/340

Брюксел/Хановер, 16 март 2007 г.

Мобилната телевизия: Комисията призовава индустрията и държавите-членки да разработят европейска стратегия за промяна

Достъпът до услуги навсякъде и по всяко време, привлекателните търговски предложения, съвместимостта на различните уреди, достъпността до радиочестотен спектър и облекченият лицензионен режим са жизненоважни елементи за насърчаването на търсенето на мобилна телевизия в Европа, каза днес на панаира CeBIT IT в Хановер (Германия) комисарят по въпросите на информационното общество и медиите Вивиан Рединг. Мобилната телевизия е вълнуваща нова платформа за разпространението на аудиовизуално съдържание, която може успешно да създаде нови бизнес възможности за авторите на съдържание и за доставчиците на услуги, да предложи нови допълнителни услуги на гражданите и да създаде работни места в Европа. В момент, когато всяка страна разработва свой собствен пазар за мобилна телевизия, Комисията, която подготвя съобщение по въпроса, подчертава необходимостта от координирана и насочена към промяна стратегия на ЕС. Бъдещето на мобилната телевизия бе също така в дневния ред на срещата на министрите на далекосъобщенията в четвъртък в Хановер.

„Със световен пазар, който според предварителни оценки ще достигне 11,4 млрд. EUR към 2009 г., мобилната телевизия представлява възможност за Европа да обедини своите сили в мобилните комуникации с богатството и разнообразието на своя аудиовизуален сектор“, каза Вивиан Рединг. „Аз обаче съм разочарована от липсата на напредък досега. За да се възползваме в пълна степен от този пазар и за да изнесем европейския модел за мобилна телевизия, както направихме с GSM за мобилните телефони, индустрията и държавите-членки трябва да работят в по-тясно сътрудничество, за да изработят общ подход, да съпоставят технологии, да обърнат внимание на възможни правни пречки, да направят радиочестотния спектър достъпен навсякъде в Европа и заедно да изберат най-добрия начин да осигурят бързо и широко обхващане на европейците от мобилната телевизия, за предпочитане на основата на единен стандарт. Сега е моментът да се разработи нов модел на мобилна телевизия, която е успешна в Европа от икономическа гледна точка.“

Комисията е силно ангажирана с успеха на мобилната телевизия и насърчи създаването през юли 2006 г. на Европейски съвет за мобилни медии (ЕСММ). Първият форум за „сближаване“ събра представители на производителите на далекосъобщителна техника, както и на производителите на програмни продукти, на медиите и на създателите на съдържание. Тяхната работа, както и обсъжданията с държавите-членки, ще подпомогнат подготовката за съобщението на Комисията за мобилната телевизия, което се очаква в средата на 2007 година. Засега обаче преговорите в ЕСММ не са отбелязали много съществен напредък. Въпреки че всички участници в ЕСММ признават, че въвеждането на един единен стандарт в Европа би могло да създаде значителни икономии от мащаба, те подчертават, че има малки или никакви перспективи пред споразумение в индустрията за единен стандарт. "Искаше ми се да видя повече предложения за решения", каза комисар Рединг днес в Хановер.

Съвместимостта между платформите за мобилна телевизия и снабдените с тази опция устройства са решаващи за мащабното възприемане от страна на европейските потребители. Комисията вече е инвестирала около 40 млн. EUR в изследвания, свързани с мобилната телевизия, и подкрепи създаването на отворени стандарти за цифрова телевизия (DVB), които също обхващат мобилните медии. Широко прието е разбирането, че бизнес моделът за мобилна телевизия ще съчетава телекомуникационни технологии, като например 3G и технологии за разпространение като DVB-H. Само технологиите за радиоразпръскване разполагат с необходимия капацитет за поддръжането на мащабно потребление на мобилна телевизия. „Европейската индустрия в миналото вече е разработвала успешни стандарти и аз съм уверена, че на основата на DVB-H услугите за мобилна телевизия могат да се осъществяват икономиите от мащаба, от които тя се нуждае за обхващането на потребителите в Европа и по света“, каза комисар Рединг.

Достъпността на радиочестотния спектър също е от основно значение за разгръщането на мобилната телевизия и мащабното обхващане на потребителите. Комисията вече указа, че L-лентата би могла да бъде решение, което е подходящо за повечето страни от ЕС в краткосрочен план, но се проучва и потенциалът на други честотни диапазони като S-лентата и дециметровия обхват. Преминаването от традиционното аналогово към цифрово излъчване ще освободи най-търсените честоти в дециметровия обхват. Комисията работи с държавите-членки и с Групата за политика в областта на радиочестотния спектър за определянето на общоевропейски подход за извличането на максимални ползи от цифровите технологии, както и за използването отново на радиочестотния спектър за иновационни услуги като мобилната телевизия. Това ще бъде изложено в съобщение на Комисията по-късно тази година.

Няма да се развие процъфтяващ пазар за мобилна телевизия, ако първо не бъдат откроени и премахнати регулаторните пречки. Изясняването на въздействието на различните регулаторни подходи и мерки и обменът на примери за добри практики ще позволи на Комисията и на националните власти да създадат регулаторна среда, която насърчава инвестициите и иновациите и позволява на доставчиците на мобилни телевизионни услуги да предлагат атрактивни цени на основата на устойчиви бизнес модели.

Неотдавнашните опити в Европа показват силен потребителски интерес към мобилната телевизия. Сред тях е пробното предоставяне на услугата в Германия по време на Световното първенство по футбол през 2006 г. и пускането на първите търговски услуги в държави-членки като Италия и Финландия. Други конкурентни региони са наясно с потенциала, като Китай усилено се подготвя са пробно пускане на мобилна телевизия за Олимпийските игри в Пекин през 2008 година.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/information_society/events/cebit_07/mobile_tv/index_en.htm

Речта на комисаря Рединг „Мобилна телевизия: Сега е моментът за действие“ е на разположение на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

Информационен пакет за медиите:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3249


Side Bar