Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Bruselj, 9. marca 2007

Večja raznovrstnost evropskih televizijskih storitev in storitev na zahtevo: Komisija utrjuje pot novi direktivi o „avdiovizualnih medijih brez meja“

Komisija je danes objavila prečiščeno besedilo posodobljene direktive o „televiziji brez meja“. Po prvi obravnavi tega predloga v Evropskem parlamentu in Svetu se oba v splošnem strinjata s Komisijo glede prihodnjega zakonodajnega okvira za evropski avdiovizualni sektor. Zlasti novi predpisi, ki so bili oblikovani na pobudo Evropskega parlamenta, so odziv na tehnološki razvoj in v Evropi ustvarjajo novo okolje za hitro nastajajoče avdiovizualne medijske storitve (video na zahtevo, mobilna TV, avdiovizualne storitve digitalne TV). Evropskim televizijskim in filmskim ustvarjalcem bodo zagotovila večjo prožnost pri ustvarjanju digitalnih vsebin, ki jih oglaševanje brezplačno omogoča uporabnikom. Nova direktiva bo potrdila temelje evropskega avdiovizualnega sektorja, in sicer kulturno raznolikost, zaščito mladoletnikov in uporabnikov, pluralnost medijev ter boj proti rasni in verski nestrpnosti. Nadalje Komisija predlaga tudi, da se zagotovi neodvisnost nacionalnih zakonodajalcev na področju medijev. Prečiščeno besedilo nove direktive zdaj čaka na drugo obravnavo v Evropskem parlamentu in Svetu.

„Zaradi drzno zastavljenega dela Evropskega parlamenta in dejavnih prizadevanj nemškega predsedstva Svetu v preteklih mesecih smo zdaj bliže novemu zakonodajnemu okviru za bolj konkurenčen, bolj raznovrsten in bolj pluralističen avdiovizualni medijski sektor“, je dejala komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Prepričana sem, da bomo do konca maja dosegli politično soglasje glede nove direktive o ‚avdiovizualnih medijih brez meja‛.“ Evropski notranji trg bo tako najpozneje do konca leta 2008 resnično odprt ponudnikom in uporabnikom avdiovizualnih storitev.

Komisija je 13. decembra 2005 predlagala posodobitev direktive o „televiziji brez meja“ iz leta 1989 (glej IP/05/1573 in MEMO/06/208) in od takrat je reševanje zadevnega vprašanja v Evropskem parlamentu in Svetu ministrov hitro napredovalo. Nova direktiva naj bi pomagala evropski avdiovizualni industriji, da postane bolj konkurenčna, s čimer omogoča avdiovizualnim storitvam, da izkoristijo prednosti notranjega trga ne glede na tehnologijo oddajanja, ki jo uporabljajo. Poleg tega uvaja prožnejše predpise glede tradicionalnega razširjanja televizijskih programov zaradi prilagoditve tehnološkemu in tržnemu razvoju ter spremenjenim navadam gledalcev televizijskih programov.

Jedro nove direktive je načelo države porekla, ki je že od leta 1989 temelj izvirne direktive o „televiziji brez meja“. Na tem načelu od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja temelji razširjanje čezmejne satelitske TV in postopna vzpostavitev vseevropskih televizijskih kanalov. V prihodnje bo to načelo omogočalo, da bodo morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev z izjemo izdajateljev televizijskih programov (npr. ponudniki videa na zahtevo, novic na zahtevo, športnih programov na zahtevo ali ponudniki avdiovizualnih vsebin za prenos na mobilni telefon) upoštevati le zakonodajo države, v kateri imajo sedež, in ne vseh 27 različnih nacionalnih zakonodajnih sistemov.

Nova direktiva krepi tudi pluralnost medijev v 27 državah članicah EU, saj odpira nacionalne medijske trge konkurenci iz drugih držav EU in omogoča večjo raznolikost TV, avdiovizualnih medijev in vsebin na zahtevo iz celotne Evrope.

Predpisi o oglaševanju iz nove direktive ne bodo tako podrobni, kot so bili od leta 1989 dalje. V skladu s pobudo Barrosove Komisije za boljšo zakonodajno ureditev je odločitev o tem, kdaj in kako prekiniti brezplačne televizijske programe z oglaševanjem, prepuščena izdajateljem televizijskih programov in filmskim ustvarjalcem ter ni že vnaprej določena v Bruslju. Celotno trajanje oglaševanja bo še naprej omejeno na 12 minut na uro. Filmi, programi za otroke, aktualno-informativni programi in poročila se zaradi oglasov lahko prekinjajo le vsakih 30 minut. „Nove oblike oglasov, kot je promocijsko prikazovanje izdelkov, lahko za izdajatelje televizijskih programov in celotno avdiovizualno industrijo so pomemben vir dohodka“, je dejala komisarka Reding. „Vesela sem, da sta Evropski parlament in Svet podprla stališče Komisije, in sicer, da moramo na tem področju podpreti konkurenčnost evropskega filma, obenem pa zagotoviti, da se promocijsko prikazovanje izdelkov ne pojavlja v programih za otroke, poročilih, dokumentarcih in aktualno-informativnih programih.“

Nova direktiva potrjuje tudi cilje skupne politike, ki so že od leta 1989 v središču evropske avdiovizualne politike. Ta obvezuje države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov, za spodbujanje evropskih del in neodvisnih avdiovizualnih produkcij ter za prepoved vsebin, ki bi spodbujale versko ali rasno nestrpnost. Prav tako se zadevni sektor izrecno spodbuja k samoregulaciji in koregulaciji v kombinaciji državne in nedržavne regulacije (glej IP/07/138).

Eno od nerešenih vprašanj, o katerem se bo razpravljalo v drugi obravnavi v Evropskem parlamentu, je predlog Komisije, da se zagotovi, da nacionalni zakonodajni organi delujejo neodvisno od nacionalnih vlad in vseh ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev in da je njihovo delo nepristransko in transparentno. Komisija meni, da je neodvisnost organov na področju medijev ključnega pomena za demokracijo in zagotavljanje pluralnosti medijev (glej IP/07/52). Evropski parlament je v prvi obravnavi ta predlog odločno podprl.

Ozadje

Komisija je 13. decembra 2005 predlagala pregled direktive o „televiziji brez meja“ zaradi prilagoditve avdiovizualnih storitev najpomembnejšim tehnološkim in tržnim spremembam v zadevnem sektorju (glej IP/05/1573 in MEMO/06/208). Po prvih razpravah o predlogu Komisije maja 2006 se je Svet 13. novembra 2006 dogovoril o splošnem pristopu glede osnutka posodobljene direktive o avdiovizualnih storitvah. Kompromis, ki ga je pripravilo predsedstvo in ga je Svet sprejel, je na splošno v skladu s predlogom Komisije. Evropski parlament je 13. decembra 2006 zaključil prvo obravnavo Direktive, ki je pokazala, da je osnutek v veliki meri usklajen s predlogom Komisije in splošnim pristopom Sveta. Na neformalnem zasedanju Sveta v Berlinu 12. februarja 2007 so bili pripravljeni temelji za skupno stališče o Direktivi, ki naj bi bilo sprejeto 24. maja 2007.

Druge informacije

Prečiščeno besedilo direktive o „televiziji brez meja“ (v obliki začasnega delovnega dokumenta) je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm,

Celotno sporočilo za javnost o posodobitvi direktive o „televiziji brez meja“ pa na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343.


Side Bar