Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Bruxelles, 9 martie 2007

Stimularea diversităţii televiziunii europene şi a serviciilor la cerere: Comisia pregăteşte o nouă directivă „audiovizualul fără frontiere”

Comisia a prezentat astăzi un text consolidat al versiunii actualizate a directivei „televiziunea fără frontiere”. După o primă lectură în Parlamentul European şi în Consiliu, s-a ajuns în prezent la un amplu consens cu Comisia în privinţa viitorului cadru juridic al sectorului european al audiovizualului. Noile norme, care au fost solicitate în special de către Parlamentul European, constituie un răspuns la evoluţiile tehnologice şi creează noi condiţii de egalitate în Europa pentru noile servicii audiovizuale de mass-media (video la cerere, televiziune mobilă, servicii audiovizuale prin televiziunea digitală). Televiziunile şi producătorii de film europeni vor dispune de o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte producerea de conţinuturi digitale pe care le vor putea pune, în mod gratuit, la dispoziţia consumatorilor graţie publicităţii. Noua directivă reiterează pilonii modelului audiovizual european, şi anume: diversitatea culturală, protecţia minorilor, protecţia consumatorului, pluralismul mass-mediei şi combaterea urii rasiale şi religioase. Comisia propune de asemenea să se asigure independenţa autorităţilor naţionale de reglementare a mass-mediei. Textul consolidat al noii directive va face obiectul unei a doua lecturi de către Parlamentul European şi Consiliu.

Graţie muncii ambiţioase a Parlamentului European şi a eforturilor intense depuse de preşedinţia germană pe parcursul ultimilor ani, Europa dispune astăzi de un nou cadru juridic pentru un sector audiovizual de mass-media mai competitiv, mai divers şi mai pluralist” a declarat Viviane Reding, comisarul pentru societatea informaţională şi media. „Sunt sigură că vom reuşi, până la sfârşitul lunii mai, să ajungem la un acord politic în privinţa noii directive «audiovizualul fără frontiere». Piaţa internă europeană va fi atunci cu adevărat deschisă pentru furnizorii şi consumatorii de servicii audiovizuale înainte de sfârşitul anului 2008.”

Versiune actualizată a directivei „televiziunea fără frontiere” din 1989 (a se vedea IP/05/1573 şi MEMO/06/208) a fost prezentată la Comisie, la 13 decembrie 2005, şi de atunci a înregistrat progrese rapide în Parlamentul European şi în Consiliul de Miniştri. Noua directivă intenţionează să ajute industria europeană a audiovizualului ca să devină mai competitivă, permiţând tuturor serviciilor audiovizuale de mass-media să profite de piaţa internă, indiferent de tehnologia de transmisie utilizată. De asemenea, directiva introduce norme mai flexibile pentru serviciile de televiziune tradiţionale, care să le permită să se adapteze la inovaţiile tehnologice şi de piaţă şi la evoluţia obiceiurilor telespectatorilor.

În centrul noii directive se află principiul ţării de origine care reprezenta deja piatra de temelie a directivei „televiziunea fără frontiere” din 1989. Acest principiu a jucat un rol central în impulsionarea televiziunii prin satelit transfrontaliere şi în înfiinţarea progresivă a canalelor de televiziune paneuropene la sfârşitul anilor 80. În viitor, acest principiu va garanta, de asemenea, că furnizorii de servicii audiovizuale de mass-media, cu excepţia staţiilor de radioteleviziune (precum furnizorii de programe video la cerere, ştiri la cerere, sport la cerere sau furnizorii de conţinut audiovizual care poate fi descărcat pentru telefoane mobile), vor fi obligaţi să respecte numai legislaţia din ţara în care sunt stabiliţi şi nu reglementările a 27 de sisteme juridice naţionale diferite.

Noua directivă întăreşte, de asemenea, pluralismul mass-media în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene prin deschiderea pieţelor naţionale ale mass-media spre o concurenţă mai mare din partea altor ţări europene şi prin facilitarea unei oferte diversificate a conţinutului televizual şi audiovizual la cerere din toată Europa.

Conform noii directive, normele privind publicitatea televizată vor fi mai puţin detaliate decât au fost din 1989 până în prezent. În conformitate cu campania pentru o mai bună reglementare condusă de Comisia Barroso, decizia privind momentul şi modul în care se pot întrerupe programele de televiziune gratuite necodate (free-to-air) în vederea difuzării pauzelor publicitare aparţine staţiilor de radioteleviziune şi producătorilor de film şi nu este prestabilită la Bruxelles. Durata totală a publicităţii continuă să fie limitată la 12 minute pe oră. Filmele, programele pentru copii, programele de actualitate şi ştirile nu pot fi întrerupte de publicitate decât o dată la 30 de minute. „Noile forme de publicitate precum plasarea de produse oferă o sursă potenţială de venituri importante pentru staţiile de radioteleviziune şi pentru industria audiovizualului în ansamblu” a declarat comisarul Reding. „Apreciez faptul că atât Parlamentul European cât şi Consiliul au susţinut punctul de vedere al Comisiei conform căruia trebuie să sprijinim competitivitatea filmului european, dar, în acelaşi timp, trebuie să interzicem cu fermitate plasarea de produse în cadrul programelor pentru copii, al ştirilor, al documentarelor şi în programele de actualitate.”

Noua directivă reiterează, de asemenea, obiectivele politicii comune care s-au aflat în centrul politicii europene în domeniul audiovizualului din 1989 până în prezent. Directiva solicită statelor membre să ia măsurile corespunzătoare în vederea protecţiei minorilor, a promovării lucrărilor şi producţiilor europene audiovizuale independente şi a interzicerii unui conţinut care ar putea incita la ură religioasă sau rasială. De asemenea, ea încurajează în mod explicit autoreglementarea şi coreglementarea industriei între organismele publice şi private (a se vedea IP/07/138).

Una dintre temele care vor fi discutate în a doua lectură este propunerea Comisiei de a garanta că autorităţile naţionale de reglementare sunt independente de guvernele naţionale şi de toţi furnizorii de servicii audiovizuale de mass-media, precum şi de a garanta că aceştia lucrează imparţial şi transparent. Comisia consideră că independenţa autorităţilor de reglementare în domeniul mass-mediei este esenţială pentru democraţie şi crucială pentru a se putea garanta pluralismul mass-mediei (a se vedea IP/07/52). În cadrul primei lecturi, Parlamentul European a sprijinit cu fermitate această propunere.

Context

La 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea directivei „televiziune fără frontiere” pentru a lua în considerare importantele evoluţii tehnologice şi ale pieţei în ceea ce priveşte serviciile audiovizuale (a se vedea IP/05/1573 şi MEMO/06/208). După o primă discuţie în mai 2006 privind propunerea Comisiei, Consiliul a convenit, la 13 noiembrie 2006, asupra unei abordări generale cu privire la un proiect actualizat de directivă privind serviciile audiovizuale. Compromisul elaborat de preşedinţie şi aprobat de Consiliu coincide, în mare măsură, cu propunerea Comisiei. La 13 decembrie 2006, Parlamentul European a terminat prima lectură a directivei, din care a reieşit o convergenţă puternică atât cu propunerea Comisiei cât şi cu abordarea generală a Consiliului. La 12 februarie 2007, în Berlin, în cadrul unui consiliu neoficial, s-a pregătit terenul pentru adoptarea unei poziţii comune privind directiva în cauză la data de 24 mai 2007.

Informaţii suplimentare:

Textul consolidat al directivei „audiovizualul fără frontiere” (sub forma unui document de lucru preliminar) poate fi consultat la următoarea adresă de Internet:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Dosarul de presă complet privind actualizarea directivei „televiziunea fără frontiere” poate fi consultat la adresă de Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar