Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Brüsszel, 2007. március 9.

Az európai televíziós és lekérhető szolgáltatások sokszínűségének fokozása: a Bizottság előkészíti a terepet a határok nélküli audiovizuális szolgáltatásokról szóló új irányelv számára

A Bizottság ma bemutatta a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv korszerűsített, egységes szerkezetbe foglalt szövegét. Az első olvasatot követően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nagy vonalakban egyetért az európai audiovizuális ágazat jövőbeli jogi kereteivel kapcsolatban. A főként az Európai Parlament által szorgalmazott új szabályok a technológiai fejlődéssel kívánnak lépést tartani, és Európában új, egyenlő feltételeket biztosítanak a most formálódó audiovizuális médiaszolgáltatások számára (lekérhető videofilmek, mobiltelevízió, audiovizuális szolgáltatások digitális televízión). Az európai televíziós és filmes vállalatok rugalmasabban hozhatnak majd létre digitális tartalmakat, amelyeket aztán a hirdetések révén ingyenesen kínálhatnak a fogyasztók számára. Az új irányelv ismét kiáll az európai audiovizuális modell alappillérei: a kulturális sokszínűség, a kiskorúak védelme, a fogyasztóvédelem, a médiapluralizmus és a faji és vallási alapú gyűlölet elleni harc mellett. A Bizottság emellett a nemzeti médiaszabályzó testületek függetlenségének biztosítását is javasolja. Az új irányelv egységes szerkezetbe foglalt szövege most második olvasatra az Európai Parlament és a Tanács elé kerül.

Az Európai Parlament ambiciózus munkájának és a német elnökség elmúlt hónapokban tett erőfeszítésének köszönhetően belátható közelségbe került a versenyképesebb, sokszínűbb és pluralisztikusabb audiovizuális médiaágazatot eredményező új európai jogi keret megteremtése – mondta Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiaügyekért felelős biztos. – Úgy vélem, hogy május végéig biztosan megszületik a politikai egyetértés a határok nélküli audiovizuális szolgáltatásokról szóló új irányelvről. Az európai belső piac ezután legkésőbb 2008 végére valóban teljesen megnyílik majd az audiovizuális szolgáltatásokat biztosító vállalatok és az ilyen szolgáltatások fogyasztói előtt."

A határok nélküli televíziózásról szóló 1989-es irányelv korszerűsítésére a Bizottság 2005. december 13-án tett javaslatot (lásd IP/05/1573 és MEMO/06/208), és azóta mind az Európai Parlamentben, mind a Miniszterek Tanácsában rohamos ütemben haladt előre a szabályozás megújítása. Az új irányelv az európai audiovizuális iparág versenyképességét kívánja fokozni azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy az audiovizuális médiaszolgálatások az átviteli technológiától függetlenül kihasználhassák a belső piac előnyeit. Az irányelv emellett a műszaki fejlődésre, a piaci fejleményekre és a változó televíziózási szokásokra válaszul a hagyományos televíziós műsorszolgáltatás terén is rugalmasabb szabályokat vezet be.

Az új irányelv középpontjában a származási ország elve áll, amely már a határok nélküli televíziózásról szóló 1989-es irányelv eredeti változatának is fontos eleme volt. Az elv a nyolcvanas évek végétől kulcsszerepet játszott a határokon átnyúló műholdas televíziózás felfutásában és a páneurópai televíziócsatornák fokozatos kialakulásában. A jövőben emellett azt is biztosítja majd, hogy a műsorszolgáltatóktól eltérő audiovizuális médiaszolgáltatóknak (például a lekérhető videofilmeket, híreket, sportadásokat, illetve a mobiltelefonra letölthető audiovizuális tartalmakat kínáló szolgáltatóknak) csupán a származási országuk jogszabályainak, és ne 27 eltérő nemzeti jogrendnek kelljen megfelelniük.

Az új irányelv emellett változatosabbá teszi a 27 tagállam médiakínálatát, hiszen megnyitja az uniós versenytársak előtt a nemzeti médiapiacokat, és egész Európában a televíziós és a lekérhető audiovizuális tartalmak sokszínű választékát alakítja ki.

Az új irányelv az 1989 óta hatályos előírásoknál kevésbé részletesen szabályozza a televíziós reklámokat. A Barroso vezette Bizottság jobb szabályzásra irányuló törekvésével összhangban a műsorszolgáltatók és a filmkészítők brüsszeli megkötések nélkül maguk dönthetik el, hogy műsoraikat mikor és hogyan szakítják meg reklámokkal. A reklámok összes időtartama bármely adott órában továbbra sem haladhatja meg a 12 percet. A filmeket, a gyermekműsorokat, az aktuális témákkal foglalkozó műsorokat és a híreket harmincpercenként legfeljebb egy reklám szakíthatja meg. „A televíziós műsorszolgáltatóknak és az audiovizuális iparág egészének a reklámozás új fajtáiból, például a termékelhelyezésből jelentős bevétele származhat – mondta Reding biztos. – Nagyra értékelem, hogy az Európai Parlament és a Tanács egyaránt kiállt a Bizottság azon álláspontja mellett, hogy támogassuk az európai film versenyképességét, ugyanakkor egyértelműen ki kell szűrnünk a termékelhelyezést a gyermekműsorokból, a hírekből, a dokumentumfilmekből és az aktuális témákkal foglalkozó műsorokból.”

Az új irányelv emellett az 1989 óta az európai audiovizuális politika magját alkotó közös politikai célkitűzéseket is megerősíti. Előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a kiskorúak védelmére, népszerűsítsék az európai és a független audiovizuális alkotásokat, és tiltsák be a vallási és a faji gyűlöletet szító tartalmakat. Az irányelv emellett közvetlenül ösztönzi az iparági önszabályzást és az állami és a nem állami szereplők társszabályozását (lásd IP/07/138).

A második olvasat folyamán még megállapodásra kell jutni a Bizottság azon javaslatáról, amely garantálná a nemzeti szabályozó testületek függetlenségét a nemzeti kormánytól és az összes audiovizuális médiaszolgáltatótól, illetve működésének pártatlanságát és átláthatóságát. A Bizottság úgy véli, hogy a médiahatóságok függetlensége a demokráciában létfontosságú, a médiapluralizmus biztosítása érdekében pedig elengedhetetlen (lásd IP/07/52). Az Európai Parlament első olvasatban határozottan támogatta ezt a javaslatot.

Háttér

2005. december 13-án a Bizottság a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv felülvizsgálatát javasolta annak érdekében, hogy az irányelv lépést tartson az audiovizuális szolgáltatások terén végbement jelentős technikai és piaci fejlődéssel (lásd IP/05/1573 és MEMO/06/208). A Bizottság javaslatának 2006. májusi első megvitatását követően a Tanács 2006. november 13-án állapodott meg az audiovizuális szolgáltatásokról szóló korszerűsített irányelv tervezetével kapcsolatos általános megközelítésről. Az elnökség által előkészített és a Tanács által támogatott kompromisszum nagy vonalakban összhangban áll a Bizottság javaslatával. 2006. december 13-án az Európai Parlament befejezte az irányelv első olvasatának tárgyalását, és álláspontja határozottan közeledett mind a bizottsági javaslathoz, mind a Tanács általános megközelítéséhez. A Tanács 2007. február 12-i nem hivatalos berlini ülése előkészítette a terepet az irányelvről szóló közös álláspont elfogadásához, amelyre 2007. május 24-én kerül majd sor.

További részletek:

A határok nélküli audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv egységes szerkezetbe foglalt szövege (előzetes munkadokumentum formájában) az alábbi internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

A határok nélküli televíziózásról szóló irányelv korszerűsítésével kapcsolatos teljes sajtódosszié az alábbi címen található:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar