Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT EL CS PL

IP/07/302

Bryssel den 7 mars 2007

Tre ledande europeiska projekt delar på Descartes-priset för forskning på en miljon euro

Tre forskningsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen erhöll idag tillsammans Descartespriset för forskning på en miljon euro vid en ceremoni i Bryssel. Teleskopsystemet ”High Energy Stereoscopic System” är ett system som har revolutionerat den befintliga astronomiska observationstekniken och ökat våra kunskaper och insikter om Vintergatan och vad som ligger där bakom. Genom Hydrosol-projektet har man utvecklat en metod för väteproduktion genom att klyva vatten med hjälp av solenergi, vilket kan leda till en miljövänlig väteproduktion för energiändamål. Det tredje projektet Apoptosis har banat vägen för ökade kunskaper om apoptos (programmerad celldöd), vilket kommer att leda till framsteg när det gäller behandlingen av cancer och aids. Priset delades ut idag vid en ceremoni i Bryssel där den tyska förbundsministern för utbildning och forskning, Dr Annette Schavan, och kommissionskledamoten med ansvar för forskning och utbildning, Dr Janez Potočnik, deltog. Ceremonin sammanfaller med firandet av forskningens bidrag till Europeiska unionen under de senaste femtio åren.

Genom forskningsprojektet High Energy Stereoscopic System (HESS) samarbetar ungefär 100 forskare från Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Polen, Tjeckien, Armenien, Sydafrika och Namibia. Med hjälp av EU-stöd har de utformat och byggt systemet, utvecklat den komplexa mjukvara som krävs för att samla och analysera data och erbjudit utbildning till unga astronomer och astrofysiker.

I Hydrosolprojektet deltar akademiker och företag från Grekland, Tyskland, Danmark och Förenade kungariket. Projektet tilldelades priset International Global 100 Eco-tech award 2005 och priset för tekniska framsteg (Technical Achievement award) från International Partnership for the Hydrogen Economy 2006.

Genom Apoptosis samarbetar några av de främsta forskarna inom cellbiologi från Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige för att studera programmerad celldöd. Sedan 2001 har forskningslagets publikationer citerats drygt femtiotusen gånger i andra publikationer, vilket är en utomordentlig indikator för lagets framgångar.

Ytterligare följande fem projekt fick erkännande som finalister: NEMABS (erhållandet av en klar molekylbild genom färgläggning); QGATES (kvantmekanik för genombrott inom informationsbehandlingen); TAMRAM (Thermally Assisted Magnetic Random Access Memory); DYNAQPRIM (proteindynamik i cellkärnor) och GLOBALIFE (levnadsloppet inom ramen för globaliseringen).

EU:s Descartespris för forskning instiftades år 2000 och utgör ett erkännande för forskarlag för enastående vetenskapliga och tekniska resultat som uppnåtts genom internationell forskning inom valfritt forskningsområde, även områdena för samhällsvetenskap, humaniora och nationalekonomi.

Årets vinnare utsågs bland 13 nominerade kandidater som i sin tur hade valts ut från 66 inlämnade förslag. Prisets vinnare utses av en jury, vars ordförande är Claudie Haigneré, f.d. fransk Europaminister och ESA-astronaut. Juryn består av 22 framstående forskare från 11 EU-länder samt Brasilien, Marocko, Ryssland och Turkiet som företräder vittomspännande forskningsområden.

För ytterligare uppgifter om de vinnande projekten se IP/07/132, MEMO/07/42 om Descartespriset för forskning och IP/07/131, MEMO/07/43 om Descartespriset för forskningskommunikation.

Kommissionsledamoten Potočniks tal vid ceremonin: SPEECH/07/127


Side Bar