Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT SV EL CS

IP/07/302

Bruksela, dnia 7 marca 2007

Nagroda Kartezjusza w dziedzinie badań dla trzech wybitnych projektów europejskich

W dniu dzisiejszym podczas ceremonii w Brukseli trzy projekty badawcze finansowane przez Komisję Europejską zostały uhonorowane nagrodą Kartezjusza w dziedzinie badań w łącznej wysokości 1 miliona euro. System Stereoskopowy Wysokich Energii (ang. High Energy Stereoscopic System – HESS) jest systemem teleskopowym, który zrewolucjonizował dotychczasowe metody obserwacji astronomicznej i przyczynił się do poszerzenia naszej wiedzy o Drodze Mlecznej i wszechświecie. W ramach projektu Hydrosol opracowano metodę uzyskiwania wodoru poprzez rozkład wody z wykorzystaniem energii słonecznej, co mogłoby przyczynić się do przyjaznej środowisku produkcji wodoru na potrzeby pozyskania energii. Trzeci projekt, APOPTOSIS, znacznie przyczynił się do naszego zrozumienia apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), umożliwiając osiąganie dalszych postępów w leczeniu nowotworów i AIDS. Nagrody wręczono podczas ceremonii w Brukseli, w obecności niemieckiej minister ds. edukacji i badań, dr Annette Schawan i europejskiego komisarza ds. badań naukowych i rozwoju, dr Janeza Potočnika. Ceremonia ta zbiega się z uroczystościami z okazji 50-lecia badań naukowych w Unii Europejskiej.

Nad systemem HESS pracuje około 100 naukowców z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Czech, Armenii, RPA i Namibii. Przy wsparciu unijnym naukowcy zaprojektowali i zbudowali system, stworzyli kompleksowe programy komputerowe niezbędne do zbierania i analizy danych, a także organizowali szkolenia dla młodych astronomów i astrofizyków.

Nad projektem Hydrosol pracują naukowcy i przedsiębiorstwa z Grecji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii. W 2005 r. projekt otrzymał międzynarodową nagrodę w konkursie „International Global 100 Eco-tech Awards”, zaś w 2006 r. nagrodę za osiągnięcie techniczne przyznaną przez Międzynarodowe Partnerstwo w Zakresie Gospodarki Wodorowej (International Partnership for the Hydrogen Economy).

APOPTOSIS skupia sławy w dziedzinie biologii komórkowej z Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwecji w celu zbadania mechanizmów związanych z zaprogramowaną śmiercią komórki. Od roku 2001 prace badawcze zespołu cytowano ponad pięćdziesiąt tysięcy razy w innych publikacjach, co świadczy o jego wyjątkowym sukcesie.

Do finału zakwalifikowano również pięć innych projektów: NEMABS (uzyskanie jasnego obrazu cząsteczek poprzez ich barwienie); QGATES (stosowanie mechaniki kwantowej w przetwarzaniu informacji); TAMRAM (pamięć operacyjna wykorzystująca technologię zapisu magnetycznego); DYNAQPRIM (dynamika białek w jądrze komórki) oraz GLOBALIFE (drogi życiowe w procesie globalizacji).

Unijna nagroda Kartezjusza w dziedzinie badań jest przyznawana zespołom naukowców od 2000 r. za wybitne osiągnięcia naukowe lub techniczne odniesione dzięki międzynarodowym badaniom we wszystkich dziedzinach naukowych, łącznie z naukami społecznymi, humanistycznymi i ekonomicznymi.

Tegoroczni laureaci zostali wybrani spośród 13 nominowanych, których z kolei wybrano spośród 66 zgłoszeń. Nagrodę przyznaje jury, któremu przewodniczy pani Claudie Haigneré, była minister Francji ds. UE i astronautka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jury składa się z 22 wybitnych naukowców z 11 państw członkowskich UE oraz z Brazylii, Maroko, Rosji i Turcji zajmujących się szerokim wachlarzem dziedzin naukowych.

Więcej informacji na temat zwycięskich projektów można znaleźć w dokumentach: IP/07/132, MEMO/07/42 dotyczących nagrody Kartezjusza w dziedzinie badań oraz IP/07/131, MEMO/07/43 dotyczących nagrody Kartezjusza w dziedzinie komunikacji naukowej.

Przemówienie komisarza Potočnika: SPEECH/07/127


Side Bar