Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV EL CS PL

IP/07/302

Bruxelles, den 7. marts 2007

Tre europæiske projekter i topklasse deler Descartes-forskerprisen på 1 mio. EUR

Ved en ceremoni i Bruxelles i dag blev Descartes-forskerprisen på i alt 1 mio. EUR uddelt til 3 forskningsprojekter, som Europa-Kommissionen har finansieret. Det ene er "High Energy Stereoscopic System", som er et revolutionerende teleskopsystem, der med helt nye teknikker til astronomiske observationer har givet større indsigt i Mælkevejen og rummet udenfor. Det andet er "Hydrosol"-projektet, hvor der er udviklet en metode til fremstilling af brint ved spaltning af vand ved hjælp af solenergi. Det kan måske føre til miljøvenlig brintproduktion til energiformål. Det tredje projekt, APOPTOSIS, har givet os meget større viden om apoptosis (dvs. programmeret celledød), og det vil i fremtiden føre til nye behandlingsmuligheder for kræft og AIDS. Priserne blev uddelt ved en ceremoni i Bruxelles, som den tyske forbundsminister for uddannelse og forskning, Annette Schavan, og EU-kommissæren for videnskab og forskning, Janez Potočnik, deltog i. Ceremonien falder sammen med, at vi i år kan fejre 50-året for, at EU begyndte at bidrage til forskning.

High Energy Stereoscopic System (HESS) har samlet ca. 100 forskere fra Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Irland, Polen, Tjekkiet, Armenien, Sydafrika og Namibia. De har med EU-støtte konstrueret og bygget systemet, udviklet den komplekse software, der er nødvendig for at indsamle og analysere dataene, og uddannet unge astronomer og astrofysikere.

I Hydrosol-projektet deltager forskere og virksomheder fra Grækenland, Tyskland, Danmark og Det Forenede Kongerige. Det har allerede fået to andre priser, nemlig den internationale Global 100 Ecotech-pris i 2005 og International Partnership for the Hydrogen Economy's Technical Achievement Award i 2006.

APOPTOSIS-projektet har bragt nogle af de førende personer inden for cellebiologi i Østrig, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Sverige sammen for at undersøge, hvilke mekanismer der indgår i den programmerede celledød. Siden 2001 er gruppens forskningsartikler blevet citeret mere end 50.000 gange i andre publikationer, hvilket er en tydelig indikator for gruppens succes.

Fem andre projekter fik anerkendelse som finalister. Det var NEMABS (opnåelse af et tydeligt billede af molekyler ved farvning), QGATES (gennembrud i informationsbehandling via kvantemekanik), TAMRAM (termisk understøttet magnetisk lager med direkte tilgang), DYNAQPRIM (proteiners dynamik i cellekerner) og GLOBALIFE (levnedsløb under påvirkning af globaliseringen).

EU's Descartes-forskerpris blev indstiftet i 2000 og gives til forskergrupper, der gennem tværnational forskning har opnået forsknings- eller teknologiresultater i topklasse. Alle forskningsområder kan komme i betragtning, også samfundsvidenskab, humaniora og økonomi.

Årets prismodtagere blev udvalgt blandt 13 kandidater, der igen var udvalgt blandt 66 indstillede projekter. Vinderne udpeges af et bedømmelsesudvalg, som består af 22 topforskere fra 11 EU-lande og Brasilien, Marokko, Rusland og Tyrkiet, inden for en række vidt forskellige forskningsdiscipliner. Det har Claudie Haigneré, tidligere fransk EU-minister og ESA-astronaut, som formand.

Der er yderligere oplysninger om vinderprojekterne i IP/07/132, MEMO/07/42 om Descartes Prize for Research og IP/07/131, MEMO/07/43 om Descartes Prize for Science Communication.

Kommissær Janez Potočnik's tale ved begivenheden: SPEECH/07/127


Side Bar