Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA IT SV EL PL

IP/07/302

V Bruselu dne 7. března 2007

Tři vynikající evropské projekty si rozdělí 1 milion EUR za Descartovu cenu za výzkum

Třem výzkumným projektům, které financovala Evropská komise, dnes byla slavnostně v Bruselu společně udělena Descartova cena (1 milion EUR). Prvním je Vysoce energetický stereoskopický systém (High Energy Stereoscopic System – HESS) – jedná se o teleskopický systém, který způsobil převrat v dosavadních astronomických technikách pozorování a prohloubil naše znalosti o Mléčné dráze a vesmíru za jejími hranicemi. Projekt Hydrosol je výroba vodíku ze štěpení ve vodě s využitím sluneční energie, která by mohla znamenat výrobu vodíku pro energetické účely, jež by neohrožovala životní prostředí. Třetí projekt, APOPTOSIS, značně prohloubil naši znalost apoptózy (programované buněčné smrti), což povede k novému rozvoji při léčení rakoviny a AIDS. Ceny byly slavnostně předány v Bruselu za účasti německé ministryně pro vzdělání a výzkum, paní Dr. Annette Schavan, a evropského komisaře pro vědu a výzkum, Dr. Janeze Potočnika. Slavnostní předání se konalo ve stejné době jako oslavy přínosu výzkumu Evropské unii v posledních 50 letech.

Na projektu Vysoce energetického stereoskopického systému (HESS) spolupracuje kolem sta vědců z Německa, Francie, Spojeného království, Irska, Polska, České republiky, Arménie, Jižní Afriky a Namibie. Za podpory EU byl navržen a sestaven systém s komplexním softwarem pro shromažďování a analýzu umožňující výcvik a výuku mladých kosmonautů a astrofyziků.

Na projektu Hydrosol se podílejí akademičtí pracovníci a podnikatelé z Řecka, Německa, Dánska a Spojeného království, tento projekt již získal mezinárodní ocenění International Global 100 Eco-tech award v roce 2005 a cenu Technical Achievement award od Mezinárodního společenství pro vodíkovou ekonomiku v roce 2006.

Na APOPTOSIS spolupracují někteří vědci zvučných jmen z oblasti buněčné biologie z Rakouska, Dánska, Francie, Německa, Itálie a Švédska při zkoumání mechanismů spojených s programovanou buněčnou smrtí. Od roku 2001 byly vědecké práce tohoto vědeckého týmu citovány v dalších publikacích více než padesáttisíckrát, což svědčí o mimořádném úspěchu tohoto týmu.

Do finále postoupilo ještě dalších pět projektů. Jedná se o: NEMABS (Získávání jasného obrazu molekul pomocí barvení); QGATES (Kvantová mechanika pro průraz při zpracovávání informací); TAMRAM (Teplotně řízená magnetická paměť s náhodným přístupem); DYNAQPRIM (Dynamika proteinu v buněčných jádrech) a GLOBALIFE (Životní běh v procesu globalizace).

Descartova cena Evropské unie za výzkum se uděluje od roku 2000 vědeckým týmům za prokazatelné vědecké a technologické výsledky, kterých bylo dosaženo v přeshraničním výzkumu ve všech vědních disciplínách, včetně sociálních a humanitních věd a ekonomie.

Tento rok byli laureáti vybráni ze 13 nominovaných, kteří byly navrženi ze 66 přihlášených projektů. Cenu udělila porota, které předsedala paní Claudie Haigneré, bývalá francouzská ministryně pro evropské záležitosti a kosmonautka Evropské kosmické agentury (ESA). Porotu tvoří 22 významných vědců z jedenácti zemí Evropské unie, dále z Brazílie, Maroka, Ruska a Turecka. Porotci jsou z celé řady vědeckých oborů.

Bližší podrobnosti o vítězných projektech viz IP/07/132, MEMO/07/42 o Descartově ceně a o Descartově ceně za vědeckou komunikaci IP/07/131, MEMO/07/43.

Projev komisaře Potočnika při této příležitosti: SPEECH/07/127


Side Bar