Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/278

Brussel, 5 maart 2007

Zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen: de Commissie neemt nieuwe maatregelen

De Europese Commissie heeft vandaag voor de derde keer de communautaire lijst bijgewerkt van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod in de Europese Unie is opgelegd. Deze lijst kan nu ook worden geraadpleegd op de website van de Commissie[1]. De meest opmerkelijke wijzigingen in de communautaire lijst hebben betrekking op (1) de schrapping – voor het eerst - van twee luchtvaartmaatschappijen uit de lijst omdat ze passende veiligheidsmaatregelen hebben genomen, (2) de actie die vijf landen hebben ondernomen om de activiteiten van in de communautaire lijst opgenomen luchtvaartmaatschappijen stop te zetten, (3) de vaststelling, op communautair niveau, van nieuwe veiligheidsmaatregelen ten aanzien van twee maatschappijen, Pakistan International Airlines (PIA) en Air West uit Soedan, en (4) de vaststelling door twee landen, Rusland en Bulgarije, van autonome maatregelen ten aanzien van een aantal van hun luchtvaartmaatschappijen.

"Dit is de eerste keer dat twee maatschappijen van de zwarte lijst worden geschrapt nadat ze afdoende maatregelen hebben genomen om hun tekortkomingen te verhelpen. Dit bewijst dat de lijst niet alleen dient om bescherming te bieden tegen onveilige activiteiten, maar ook een sterke en doeltreffende stimulans is om bedrijven die afwijken van de internationale veiligheidsnormen ertoe aan te zetten hun tekortkomingen te verhelpen", verklaarde Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer.

De beslissingen van de Commissie zijn gebaseerd op een unaniem advies van het comité voor veiligheid van de luchtvaart en kunnen als volgt worden samengevat:

  • Twee individuele luchtvaartmaatschappijen, Phuket Air (Thailand) en DAS Air Cargo / Dairo Air Services (Oeganda/Kenia), zijn van de communautaire lijst geschrapt. Deze maatschappijen hebben tegenover de Commissie aangetoond dat ze de ernstige veiligheidstekortkomingen, die oorspronkelijk geleid hebben tot het exploitatieverbod in Europa, hebben verholpen.
  • In totaal zijn 49 maatschappijen van de lijst geschrapt omdat ze hun activiteiten hebben stopgezet, ofwel omdat hun land hun certificaten heeft ingetrokken (of geweigerd heeft ze te vernieuwen), ofwel omdat de maatschappijen zelf besloten hebben hun activiteiten af te bouwen. Het gaat om twee maatschappijen uit Kazachstan, zes uit de Democratische Republiek Congo, één uit de Republiek Liberia, drieëndertig uit Equatoriaal-Guinea en zeven uit de Kirgizische Republiek. In totaal zijn ook tien maatschappijen, respectievelijk uit de Kirgizische Republiek (4), Equatoriaal-Guinea (1) en de Democratische Republiek Congo (5), toegevoegd aan de communautaire lijst van maatschappijen waaraan een volledig exploitatieverbod is opgelegd.
  • Aan Pakistan International Airlines (PIA) zijn exploitatiebeperkingen opgelegd: deze maatschappij mag in de Gemeenschap alleen activiteiten uitoefenen met haar Boeing 777.
  • De bestaande exploitatiebeperking voor Air West (Soedan) is uitgebreid tot een volledig exploitatieverbod omdat ondertussen nieuwe tekortkomingen aan het licht zijn gekomen, zelfs met betrekking tot het enige vliegtuig dat nog in de Gemeenschap was toegelaten.
  • De Commissie heeft nota genomen van de beslissing van Bulgarije om vijf Bulgaarse luchtvaartmaatschappijen (Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air en Vega Airlines) te verbieden nog langer activiteiten in de andere EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland uit te oefenen.[2] Deze beslissing is tijdelijk, in afwachting van de toepassing van adequate remediërende maatregelen, die over enkele weken door de Commissie en de Bulgaarse autoriteiten samen zullen worden beoordeeld.
  • Na overleg met de Commissie heeft Rusland op 12 februari 2007 besloten negen Russische luchtvaartmaatschappijen, namelijk Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) en Utair, te verbieden enkele vluchten en chartervluchten naar de Gemeenschap te exploiteren. In buitengewone omstandigheden mogen sommige vluchten toch plaatsvinden, mits strikte controles worden uitgevoerd.

De Commissie en de luchtvaartveiligheidsdeskundigen uit de lidstaten hebben ook hun standpunten uitgewisseld over de veiligheidssituatie van andere luchtvaartmaatschappijen en van sommige burgerluchtvaartautoriteiten. Uit deze besprekingen is niet gebleken dat er dringend behoefte is aan andere wijzigingen van de lijst.


[1] http://air-ban.europa.eu

[2] Deze beslissing is genomen na een periode van intensief onderzoek naar de veiligheidsprestaties van deze luchtvaartmaatschappijen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Commissie, bijgestaan door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) en deskundigen uit de lidstaten, in samenwerking met de Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit.


Side Bar