Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/278

Bryssel 5. maaliskuuta 2007

Lentokieltoon asetettujen lentoyhtiöiden musta lista: Euroopan komissio päätti uusista toimista

Euroopan komissio on tänään päivittänyt EU:ssa lentokieltoon asetettujen lentoyhtiöiden mustan listan. Lista päivitettiin nyt kolmannen kerran, ja se on saatavissa komission verkkosivuilla[1]. Päivitetystä listasta voidaan nostaa esiin erityisesti seuraavat seikat: 1) listalta on nyt ensimmäistä kertaa poistettu kaksi lentoyhtiötä, jotka ovat ottaneet käyttöön riittävät turvallisuustoimenpiteet, 2) viisi maata on ryhtynyt toimiin estääkseen yhteisön listalla olevien lentoyhtiöiden toiminnan, 3) kahdelle lentoyhtiölle – Pakistan International Airlinesille (PIA) ja sudanilaiselle Air Westille – määrätyt uudet turvallisuustoimenpiteet on laajennettu koskemaan koko EU:ta ja 4) kaksi valtiota – Venäjä ja Bulgaria – on päättänyt itse eräisiin omiin lentoyhtiöihinsä kohdistetuista toimista.

”Mustalta listalta on nyt ensimmäistä kertaa poistettu kaksi lentoyhtiötä, jotka ovat pyrkineet päättäväisesti korjaamaan puutteensa. Tämä osoittaa, ettei lista ole ainoastaan suojatoimenpide, jolla estetään turvallisuuden kannalta kyseenalainen toiminta, vaan se myös kannustaa kansainvälisistä turvallisuusnormeista poikkeavia lentoyhtiöitä korjaamaan puutteensa” totesi liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot.

Komission tekemät päätökset perustuvat lentoturvallisuuskomitean asiantuntijoiden yksimieliseen lausuntoon, ja ne voidaan tiivistää seuraavasti:

  • EU:n listalta on poistettu kaksi lentoyhtiötä: Phuket Air (Thaimaa) ja DAS Air Cargo / Dairo Air Services (Uganda/Kenia). Nämä lentoyhtiöt ovat toimittaneet komissiolle todisteet siitä, että ne ovat nyt korjanneet ne vakavat turvallisuuspuutteet, jotka alunperin johtivat niiden toiminnan kieltämiseen EU:ssa.
  • Listalta on poistettu kaikkiaan 49 lentoyhtiötä, jotka ovat lopettaneet toimintansa. Toiminnan loppuminen johtuu joko siitä, että lentoyhtiöiden kotivaltio on peruuttanut niiden lentotoimintaluvan (tai kieltäytynyt uusimasta sitä), tai siitä, että yhtiöt ovat itse päättäneet lopettaa toimintansa. Toimintansa lopettaneista lentoyhtiöistä kaksi on Kazakstanista, kuusi Kongon demokraattisesta tasavallasta, yksi Liberian tasavallasta, kolmekymmentäkuusi Päiväntasaajan Guineasta ja seitsemän Kirgisian tasavallasta. Toisaalta EU:n täydellisen lentokiellon listalle on lisätty kymmenen uutta lentoyhtiötä, joista neljä on perustettu Kirgisian tasavallassa, yksi Päiväntasaajan Guineassa ja viisi Kongon demokraattisessa tasavallassa.
  • Pakistan International Airlinesille (PIA) on määrätty toimintarajoitus, jonka mukaan se saa liikennöidä EU:hun ainoastaan Boeing 777 -koneillaan.
  • Sudanilaista Air Westiä koskeva toimintarajoitus on laajennettu täydelliseksi toimintakielloksi, koska uusia puutteita on havaittu myös siinä ainoassa lentokoneessa, jolla yhtiö sai aiemmin liikennöidä EU:hun.
  • Komissio on pannut merkille Bulgarian päätöksen kieltää viittä bulgarialaista lentoyhtiötä (Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air ja Vega Airlines) liikennöimästä muihin EU:n jäsenvaltioihin sekä Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin[2]. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lentoyhtiöt toteuttavat riittävät korjaavat toimet, jotka komissio ja Bulgarian viranomaiset yhdessä tarkastavat muutaman viikon sisällä niiden toteuttamisesta.
  • Neuvoteltuaan komission kanssa Venäjä päätti 12. helmikuuta 2007 kieltää yhdeksää venäläistä lentoyhtiötä tekemästä yksittäisiä lentoja tai tilauslentoja EU:hun. Nämä yhtiöt ovat Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) ja Utair. Joitain lentoja voidaan kuitenkin sallia poikkeustilanteissa ja tiukkojen tarkastusten jälkeen.

Komission ja jäsenvaltioiden lentoturvallisuusasiantuntijat keskustelivat alustavasti myös joidenkin muiden lentoyhtiöiden turvallisuustilanteesta sekä joidenkin siviili-ilmailuviranomaisten valmiuksista valvoa sitä. Keskusteluissa ei tullut ilmi välitöntä tarvetta tehdä listaan muutoksia.


[1] http://air-ban.europa.eu

[2] Päätös on tehty sen jälkeen, kun komissio on seurannut tiiviisti näiden lentoyhtiöiden turvallisuustasoa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustuksella ja yhteistyössä Bulgarian siviili-ilmailuviranomaisen kanssa.


Side Bar