Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Bruxelles, 10 ianuarie 2007

Concurenţă: ancheta efectuată de Comisie în sectorul energiei confirmă existenţa unor probleme grave în ceea ce priveşte concurenţa

Comisia Europeană şi-a publicat raportul final privind ancheta în sectorul energiei concluzionând că întreprinderile şi consumatorii se află în pierdere din cauza ineficienţei şi costului ridicat al pieţelor gazului şi electricităţii. Printre problemele specifice se numără: gradul ridicat de concentrare a pieţei, integrarea verticală a furnizării, producerii şi infrastructurii, ceea ce împiedică accesul echitabil la infrastructură şi duce la investiţii insuficiente în acest domeniu şi, în al treilea rând, posibilele înţelegeri între principalii operatori în vederea împărţirii pieţelor. Pentru rezolvarea acestor probleme, Comisia va continua acţiunile de monitorizare în cazuri individuale în temeiul normelor privind concurenţa (concentrarea de întreprinderi, controlul fuziunilor şi ajutoarele de stat) şi va lua măsuri pentru ameliorarea cadrului legislativ aplicabil liberalizării energiei (vezi IP/07/29). Comisia a inspectat deja mai multe întreprinderi în cazul cărora aceste aspecte particulare justifică o inspecţie.

Comisarul European pentru Concurenţă, Neelie Kroes, a declarat: „Acest raport va fi incomod pentru multe întreprinderi din sectorul energiei. Nivelul scăzut al investiţiilor reprezintă o caracteristică generală, în special în ceea ce priveşte reţelele, iar cei care au de suferit sunt consumatorii. Pe baza unor fapte concrete din acest raport, Comisia va lua noi măsuri în temeiul normelor privind concurenţa şi va ameliora cadrul legislativ pentru a se asigura că respectivii consumatori beneficiază pe deplin de energie sigură şi durabilă la preţuri competitive.”

Aplicarea normelor privind concurenţa

Comisia îşi va folosi competenţele conferite în temeiul normelor privind concentrarea de întreprinderi (articolele 81, 82, şi 86 din Tratatul CE), controlul fuziunilor (Regulamentul 139/2004) şi ajutoarele de stat (articolele 87 şi 88 din Tratatul CE).

Concentrarea pieţei reprezintă o preocupare principală, iar examinarea atentă a viitoarelor fuziuni este esenţială pentru ca situaţia actuală să nu se agraveze. Ca şi în cazurile precedente (de exemplu, GdF/Suez - vezi IP/06/1558, E.ON/MOL - vezi IP/05/1658), Comisia va acorda o atenţie deosebită:

  • cesiunilor, programelor de cesionare de contract şi/sau de punere la dispoziţie a gazului
  • impactului contractelor de lungă durată în direcţie ascendentă asupra concentrărilor în direcţie descendentă.

De asemenea, articolele 81 şi 82 permit aplicarea unor măsuri structurale de mare anvergură pentru a descuraja infracţiunile.

În special atunci când subvenţiile de stat contribuie la menţinerea pieţelor concentrate şi împiedică liberalizarea acestora, este necesară aplicarea riguroasă a normelor privind ajutorul de stat.

Comisia va da dovadă de vigilenţă în ceea ce priveşte înţelegerile între principalii operatori pentru împărţirea pieţelor, practici care reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa concurenţei şi care, astfel, rămân o prioritate în cadrul eforturilor de a lupta împotriva concentrării de întreprinderi. Acest demers reflectă prioritatea generală a Comisiei de a combate încercările întreprinderilor de a-şi coordona mai degrabă comportamentul pe piaţă decât de a se afla într-o concurenţă reală.

Integrarea verticală între întreprinderile furnizoare, producătoare şi de infrastructură agravează problemele în domeniul concurenţei împiedicând accesul echitabil la informaţiile esenţiale în ceea ce priveşte piaţa şi permiţând operatorilor să adopte un comportament strategic.

Lipsa accesului la infrastructuri precum reţelele de transport şi distribuţie şi/sau instalaţiile de stocare pot genera probleme în materie de concurenţă, în special atunci când este vorba de accesul transfrontalier, împiedicând astfel integrarea pieţei. Măsurile aplicate în acest domeniu ar trebui să includă o analiză a capacităţilor de stocare pe termen lung şi a efectelor acestora asupra concurenţei în direcţie descendentă.

Lipsa sau întârzierea investiţiilor efectuate de întreprinderi de transport cu întreprinderi furnizoare integrate vertical reprezintă un alt motiv de îngrijorare, împiedicând integrarea pieţei. De exemplu, autoritatea naţională italiană pentru concurenţă a constatat că un operator de reţea integrat vertical a oprit în mod deliberat un proiect de investiţie pentru a-şi favoriza sucursala responsabilă cu furnizarea, împiedicând astfel accesul operatorilor concurenţi la o capacitate mărită.

Cadrul legislativ

Aspectele esenţiale legate de structura pieţei şi cadrul legislativ vor trebui de asemenea abordate în paralel cu aplicarea normelor în cazuri individuale. Ancheta sectorială a identificat numeroase deficienţe generale ale cadrului legislativ aplicabil pieţelor gazului şi electricităţii care au fost luate în considerare la examinarea măsurilor de reglementare pentru această piaţă (vezi MEMO/07/9).

Context

Ancheta sectorială a fost lansată în iunie 2005 (vezi IP/05/716 şi MEMO/05/203). Primele rezultate au fost prezentate sub forma unui document privind principalele probleme în noiembrie 2005 (vezi IP/05/1421 şi MEMO/05/425), acesta fiind urmat de un raport preliminar în februarie 2006 care a lansat o consultare publică (vezi IP/06/174 şi MEMO/06/78).

În comunicările adresate, părţile implicate au apreciat obiectivitatea raportului şi caracterul detaliat al informaţiilor. Contribuţiile au venit din partea întreprinderilor din sectorul energiei, atât operatori principali cât şi operatori intraţi recent pe piaţă, din partea autorităţilor naţionale de reglementare, a autorităţilor pentru concurenţă, a firmelor de consultanţă şi avocatură, a comercianţilor de energie, a operatorilor de reţele, a clienţilor, a asociaţiilor industriale şi a agenţiilor guvernamentale naţionale. Mulţi dintre aceştia s-au pronunţat în favoarea unei consolidări a măsurilor de reglementare. Doar operatorii principali – integraţi vertical – s-au opus unor măsuri suplimentare, în special măsurilor care necesită separarea proprietăţii. Informaţii suplimentare privind ancheta sectorială sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Vezi de asemenea MEMO/07/15.


Side Bar