Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Brüsszel, 2007. január 10.

Versenypolitika: A Bizottság energiaágazati vizsgálata igazolta a súlyos versenyproblémák meglétét

Az Európai Bizottság közzétette az energiapiaci verseny vizsgálatáról készült zárójelentését, amelyből kiderül, hogy a nem kielégítő működésű és drága gáz- és villamosenergia-piacok komoly hátrányokat okoznak mind a fogyasztóknak, mind a vállalkozásoknak. E piacok magas koncentrációval működnek, és vertikálisan integrált az ellátás, a termelés és az infrastruktúra, így a piaci szereplők nem egyenlő feltételek mellett juthatnak az infrastruktúrához. Kevés továbbá az infrastruktúrára fordított beruházás, és fennáll annak a lehetősége, hogy a már jelen lévő piaci szereplők egymással összejátszva felosztják egymás között a piacokat. E problémák megoldása érdekében a Bizottság a versenyszabályok alá tartozó esetekben (azaz a trösztellenes, összefonódás-ellenőrzési és állami támogatási ügyekben) egyedi nyomon követési intézkedéseket kíván tenni, továbbá módosítani kívánja az energiapiaci liberalizáció jogszabályi kereteit (lásd még: IP/07/29). A Bizottság a fenti okokból már számos vállalatnál végzett vizsgálatot.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Ezt a jelentést sok energiaügyi vállalat nem szívesen olvassa majd. Sok helyen nem elegendő a – különösen a hálózati jellegű – beruházás, és ennek a vevők látják a kárát. A Bizottság az e jelentésben szereplő megalapozott tények alapján további lépéseket kíván tenni a versenyszabályok keretében, továbbá a szabályozási keretet is javítani kívánja annak érdekében, hogy a fogyasztók teljes körűen kiaknázhassák a liberalizáció előnyeit, és biztonságos, versenyképes árú és fenntartható energiához juthassanak."

A versenyjog hatékony alkalmazása

A Bizottság teljes körűen élni kíván a trösztellenes szabályokban (EK-Szerződés 81., 82. és 86. cikke), az összefonódás-ellenőrzési szabályokban (139/2004/EK rendelet) és az állami támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályokban (EK-Szerződés 87. és 88. cikke) megállapított hatáskörével.

A piaci koncentráció súlyos probléma, és a helyzet további súlyosbodásának megakadályozása érdekében elengedhetetlen lesz ezentúl a tervezett összefonódások vizsgálata. A Bizottság a korábbi esetekhez hasonlóan (pl. GdF/Suez – lásd IP/06/1558, E.ON/MOL – lásd IP/05/1658) a következőket tartja különösen szem előtt:

  • elidegenítések, szerződésátadások és/vagy gázkapacitás-felszabadítási programok;
  • az értékláncban feljebb található piacokon kötött hosszú távú szerződések hatása az értékláncban lejjebb található piacok koncentrációjára.

A szabálysértések orvosolása tekintetében a 81. és a 82. cikk nagy horderejű strukturális intézkedések alkalmazására is lehetőséget ad.

Az állami támogatások ellenőrzésének szigorú alkalmazására különösen akkor van szükség, amikor az állami támogatások a koncentrált piacok fenntartásához vezetnek, és megakadályozzák a piaci liberalizáció meggyökeresedését.

A Bizottság éberen ügyel arra, hogy a már jelen lévő piaci szereplők ne játszhassanak össze a piacok felosztása érdekében, mivel ez egyike a versenyt fenyegető legnagyobb veszélyeknek, így továbbra is kiemelt kérdésként tekintendő a trösztellenes intézkedések alkalmazása tekintetében. A Bizottság általánosságban elsődleges fontosságúnak tartja azon kísérletek megakadályozását, hogy bizonyos vállalatok versenyzés helyett összehangolt piaci magatartást tanúsítsanak.

Úgy tűnik, hogy az ellátók, a termelők és infrastrukturális vállalkozások vertikális integrációja súlyosbítja a versenyproblémákat, mert egyenlőtlenné teszi a főbb piaci információkhoz való hozzáférést, és lehetővé teszi, hogy a már jelen levő piaci szereplők stratégiai magatartást tanúsítsanak.

Versenyproblémákhoz vezethet a infrastruktúrához – például átadási és elosztóhálózatokhoz és/vagy tárolólétesítményekhez – való hozzáférés hiánya is, különösen a határokon átnyúló hozzáférés esetében, amely szintén akadályozza a piaci integrációt. Ezért e téren meg kell vizsgálni a hosszú távú kapacitás-igénybejelentéseket, és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják az értékláncban lejjebb található piacon folyó versenyt.

Súlyos gondot jelent az is, hogy az ellátókkal vertikálisan integrálódott energiaszállítók bizonyos beruházásokat nem, vagy késve végeznek el, és ezzel hátráltatják a piaci integrációt. Olaszország nemzeti versenyhatósága például megállapította, hogy az egyik vertikálisan integrált hálózatüzemeltető azért állított le szándékosan egy beruházási projektet, hogy ellátó fióktelepének versenytársai ne növelhessék kapacitásukat.

Szabályozási környezet

Az egyedi intézkedésekkel párhuzamosan foglalkozni kell a piacszerkezet és a szabályozási környezet alapvető kérdéseivel is. Az ágazati vizsgálat során a villamosenergia- és gázpiacok szabályozási keretét illetően számos általános hiányosságra fény derült, amelyeket a Bizottság figyelembe vett a gáz- és villamos energia belső piacára vonatkozó szabályozási intézkedések felülvizsgálata során (lásd MEMO/07/9).

Háttér

Az ágazati vizsgálat 2005 júniusában vette kezdetét (lásd IP/05/716 és MEMO/05/203). Az első eredményeket vitaanyag formájában 2005 novemberében terjesztették be (lásd IP/05/1421 és MEMO/05/425). Ezután 2006 februárjában előzetes jelentés készült, amely nyilvános konzultációt indított (lásd IP/06/174 és MEMO/06/78).

Az érdekeltek beküldött észrevételeikben pozitívan értékelték a jelentés objektivitását és részletességét. Mind a régi, mind az újonnan piacra lépő energiaipari vállalatok, a nemzeti szabályozók, a versenyhatóságok, tanácsadók, ügyvédi irodák, energiakereskedők, hálózatüzemeltetők, vevők, ipari szövetségek és kormányzati szervek küldtek be észrevételeket. Sokan kérték a szabályozási intézkedések szigorítását. Egyedül a már jelen levő – vertikálisan integrált – piaci szereplők ellenezték a további intézkedéseket, konkrétan a tulajdonjogi szétválasztást. Az ágazati vizsgálatokkal kapcsolatos további információk az alábbi dokumentumokban, illetve személyeknél találhatók:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Lásd még: MEMO/07/15.


Side Bar