Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Bruksela, 27 lutego 2007 r.

Twoja Europa – Twoja przyszłość”: za miesiąc w Rzymie odbędzie się pierwszy europejski szczyt młodzieży

W dniach 24-25 marca 2007 r. ponad 200 młodych osób z 27 państw członkowskich zbierze się w stolicy Włoch podczas organizowanego po raz pierwszy unijnego szczytu młodzieży aby uczcić rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego w 1957 r. Szczyt młodzieży umożliwi młodym ludziom z całego kontynentu wyrażenie poglądów na temat dzisiejszej Europy i przedstawienie swoich aspiracji na przyszłość. Wnioski przyjęte podczas szczytu zostaną przekazane przywódcom europejskim, którzy w tym samym czasie spotkają się w Berlinie.

Instytucje UE[1] łączą siły z europejskim forum młodzieży, aby zorganizować pierwszy w historii unijny szczyt młodzieży w Rzymie, w dniach 24-25 marca 2007 r. Szczyt odbędzie się w Campidoglio, dokładnie w tym samym budynku, w którym 50 lat temu sześć założycielskich państw członkowskich (Włochy, Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia) podpisało Traktat Rzymski. Celem szczytu młodzieży jest uznanie osiągnięć Europy oraz przede wszystkim spojrzenie w jej przyszłość.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström, komisarz ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacji społecznej, stwierdziła: „50. rocznica jest okazją do świętowania osiągnięć przeszłości oraz do refleksji nad czekającymi nas wyzwaniami i możliwościami. Unia Europejska znów jednoczy Europę, czyni ją silniejszą i daje naszym obywatelom wolność, stabilizację i dobre warunki życia. UE przez cały czas ewoluuje, a wraz z nią zmieniają się nasze społeczeństwa, zmienia się również pojęcie integracji europejskiej. Szczyt młodzieży będzie doskonałą okazją do przedyskutowania stanu dzisiejszej Unii.

Europejski komisarz ds. edukacji i młodzieży, Ján Figel, dodał: „Dzisiejsza młodzież jutro będzie tworzyć Unię Europejską; im szybciej zaangażuje się w debatę i fora dotyczące przyszłości UE, tym lepiej poradzi sobie z przyszłymi wyzwaniami”.

W spotkaniu weźmie udział ponad 200 młodych uczestników reprezentujących młodzież z różnych środowisk ze wszystkich 27 państw członkowskich. Każde państwo deleguje sześciu uczestników, ponadto międzynarodowe młodzieżowe organizacje pozarządowe delegują 30 przedstawicieli, natomiast europejskie forum młodzieży ośmiu. Czterech spośród sześciu przedstawicieli krajowych będzie wybranych podczas debat młodzieży na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym, które zostaną przeprowadzone od stycznia do marca bieżącego roku.

Młodzież rozpoczęła przygotowania do szczytu podczas spotkania w Brukseli w dniach 17-20 stycznia 2007 r. Na podstawie wniosków przyjętych podczas tego spotkania przygotowawczego, krajowe rady młodzieży we wszystkich państwach członkowskich UE rozpoczęły organizowanie debat krajowych, w ścisłej współpracy z przedstawicielstwami Komisji, biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego oraz krajowymi agencjami programu Młodzież w działaniu będącego nowym unijnym programem finansowania dla młodzieży. Takie debaty krajowe pozwolą młodzieży zaangażować się na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wybrać delegatów oraz zagwarantować oddolne podejście do przygotowania szczytu młodzieży.

Szczyt młodzieży w Rzymie zostanie otwarty w sobotę, 24 marca na Uniwersytecie Rzymskim (Roma III, wydział literatury). Po południu młodzież podzieli się na sześć grup roboczych celem przedyskutowania następujących zagadnień:

  • Przyszłość Traktatu UE,
  • Unijny model społeczno-gospodarczy,
  • Rozwój zrównoważony;
  • Rola UE w zglobalizowanym świecie,
  • Demokracja i społeczeństwo obywatelskie,
  • Młodzież i edukacja.

W niedzielę 25 marca uczestnicy szczytu zbiorą się w budynku Campidoglio na sesję plenarną, podczas której przyjmą wnioski ostateczne oraz przesłanie dotyczące przyszłości Europy. W najbliższych latach posłużą one za podstawę dialogu strukturalnego między młodymi europejczykami oraz instytucjami europejskimi. Podczas debaty okrągłego stołu młodzi uczestnicy szczytu omówią również swoje przesłanie z wiceprzewodniczącą Wallström, komisarzem Figlem oraz przedstawicielami instytucji unijnych. Debatę rzymską będzie można obejrzeć w czasie rzeczywistym przez Internet w formie streamingu.

Szczyt młodzieży w Rzymie odbędzie się w tym samym czasie co szczyt Rady Europejskiej w Berlinie w dniu 25 marca 2007 r., podczas którego szefowie państw i rządów przyjmą deklarację polityczną określającą wartości i ambicje Unii Europejskiej.

Oczekuje się, że szczyt młodzieży stanie się zaczątkiem dialogu i debat mobilizujących młodzież i organizacje młodzieżowe oraz, że będzie prowadził do przygotowań i organizacji akcji propagandowych przed wyborami europejskimi w 2009 r.

Młodzi Europejczycy mają do odegrania główną rolę na scenie Europejskiej. Są ważnymi głosicielami idei europejskiej, co odzwierciedla nowy program Młodzież w działaniu, którego realizację rozpoczęto w styczniu 2007 r. Jego celem jest wspieranie finansowe projektów dotyczących mobilności i pracy młodzieży do 2013 r. W czerwcu przyszłego roku w Brukseli odbędzie się europejski tydzień młodzieży, którego zadaniem będzie rozpropagowanie osiągnięć programów młodzieżowych, finansowanych przez wcześniejszy program YOUTH oraz kontynuacja debaty między młodzieżą a autorami polityk.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Spotkanie to organizuje Komisja Europejska we współpracy z Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Społeczno Ekonomicznym i Komitetem Regionów.


Side Bar