Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Brussel, 27 februari 2007

"Jouw Europa – jouw toekomst": de allereerste EU-jongerentop wordt over een maand gehouden in Rome

Op 24 en 25 maart 2007 zullen meer dan 200 jongeren uit de 27 lidstaten ter gelegenheid van de verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1957 in de Italiaanse hoofdstad samenkomen voor de allereerste EU-jongerentop. Op deze top zullen jongeren uit de hele EU zich kunnen uitspreken over het Europa van vandaag en uiting kunnen geven aan hun aspiraties voor de toekomst. Hun conclusies zullen worden voorgelegd aan de Europese leiders, die dat weekend in Berlijn bijeenkomen.

De EU-instellingen[1] bundelen hun krachten met het Europees Jeugdforum voor de organisatie van de allereerste EU-jongerentop op 24 en 25 maart 2007 in Rome. De top wordt gehouden in de Campidoglio, hetzelfde gebouw waar 50 jaar geleden de zes oprichters van de Gemeenschap (Italië, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland) het Verdrag van Rome hebben ondertekend. Het doel van de jongerentop is erkenning te geven aan hetgeen tot nu toe in Europa is bereikt, maar vooral om vooruit te kijken naar het Europa van morgen.

Margot Wallström, vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor Institutionele betrekkingen en communicatiestrategie, zei: "Deze vijftigste verjaardag is een goed moment om te vieren wat al is gerealiseerd en om na te denken over de uitdagingen en mogelijkheden die voor ons liggen. De Unie heeft Europa weer bijeengebracht, zij heeft Europa sterker gemaakt en onze burgers vrijheid, stabiliteit en voorspoed gegeven. Naarmate de EU ouder wordt en onze maatschappijen zich ontwikkelen, verandert ook de kijk op de Europese integratie. Deze top is een unieke gelegenheid om te discussiëren over deze Europese Unie in beweging."

En Ján Figel', de commissaris die bevoegd is voor onderwijs en jongeren, liet weten: "De jongeren van vandaag zijn de Europese burgers van morgen en hoe eerder zij meedoen aan debatten en fora over de Europese toekomst, des te beter zijn zij in staat nieuwe uitdagingen aan te gaan."

Meer dan 200 jonge deelnemers uit alle geledingen van de maatschappij en uit alle 27 lidstaten zullen deelnemen. Per land zijn er zes deelnemers. Deze worden aangevuld met dertig vertegenwoordigers van internationale jongeren-ngo's en acht vertegenwoordigers van het Europees Jeugdforum. Van de zes deelnemers per land worden er vier geselecteerd in debatten tussen jongeren, die tussen januari en begin maart op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau zullen zijn gehouden.

De jongeren begonnen hun voorbereidingen van de top tijdens een vergadering in Brussel van 17 tot 20 januari 2007. Op basis van de conclusies van deze voorbereidende vergadering zijn in alle lidstaten van de EU nationale jeugdraden begonnen met de organisatie van nationale debatten, in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigingen van de Commissie, de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement en de nationale agentschappen van het programma Jeugd in actie, het nieuwe financieringsprogramma voor jongeren. Tijdens deze nationale debatten kunnen jongeren op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau hun inbreng geven, afgevaardigden kiezen en zorgen voor een voorbereiding van de jongerentop vanuit de basis.

De jongerentop zal op zaterdag 24 maart worden geopend in de Universiteit van Rome (Roma III, letterenfaculteit). 's Middags zullen de jongeren in zes werkgroepen spreken over:

  • de toekomst van het EU-Verdrag,
  • het sociale en economische model voor de EU,
  • duurzame ontwikkeling,
  • de rol van de EU in een gemondialiseerde wereld,
  • democratie en maatschappelijk middenveld,
  • jongeren en onderwijs.

Op zondag 25 maart komt de top in het Campidoglio-gebouw bijeen voor een plenaire vergadering, waar de slotconclusies en boodschappen over de toekomst van Europa zullen worden goedgekeurd. Deze zullen als grondslag dienen voor de gestructureerde dialoog die de komende jaren tussen jonge Europeanen en de Europese instellingen zal plaatsvinden. Tijdens een rondetafeldebat bespreken de jongeren deze boodschappen ook met vicevoorzitter Wallström, commissaris Figel' en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen. Dit debat is via internetstreaming ook toegankelijk voor het publiek.

De jongerentop wordt tegelijk met de informele Europese Raad van 25 maart 2007 in Berlijn gehouden; daar zullen de staatshoofden en regeringsleiders een politieke verklaring over de waarden en aspiraties van de Europese Unie vaststellen.

Het is de bedoeling dat de jongerentop het startsein vormt voor een proces van dialoog en debat, waarbij jongeren en jongerenorganisaties worden gemobiliseerd en dat uitmondt in de voorbereiding van en in activering voor de Europese verkiezingen in 2009.

Jonge Europeanen spelen een belangrijke rol op het Europese toneel. Zij zijn van belang voor de verspreiding van de Europese gedachte, die weerspiegeld wordt door het nieuwe programma Jeugd in actie, dat in januari 2007 van start is gegaan. Het doel van dit programma is de mobiliteit van en arbeidsprojecten voor jongeren tot 2013 financieel te ondersteunen. Komende juni zal in Brussel de Europese Jeugdweek plaatsvinden om een beeld te geven van wat met de in het kader van het vorige programma "Jeugd" gefinancierde jongerenprojecten is bereikt en om het debat tussen de jongeren en de beleidsmakers voort te zetten.

Nadere informatie is beschikbaar op de volgende internetadressen:

http://europa.eu/50

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.


Side Bar