Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Briselē, 2007. gada 27. februārī

Pēc mēneša Romā notiks pirmais ES jaunatnes sammits – „Tava Eiropa – Tava nākotne”

Par godu 1957. gadā parakstītā Romas līguma gadadienai 2007. gada 24.–25. martā Itālijas galvaspilsētā uz pirmo ES jaunatnes sammitu pulcēsies vairāk nekā 200 jaunieši no 27 dalībvalstīm. Sammitā jauniešiem no visa kontinenta būs iespēja paust savu viedokli par mūsdienu Eiropu un savām nākotnes iecerēm. Pieņemtie secinājumi tiks paziņoti Eiropas valstu un valdību vadītājiem, kuri tajā pašā nedēļas nogalē pulcēsies Berlīnē.

ES institūcijas[1] un Eiropas Jaunatnes forums 2007. gada 24.–25. martā Romā kopīgiem spēkiem organizēs pirmo ES jaunatnes sammitu. Sammits norisināsies tajā pašā Campidoglio ēkā, kurā sešas dibinātājas dalībvalstis (Itālija, Vācija, Francija, Luksemburga, Beļģija un Nīderlande) parakstīja Romas līgumu. Jaunatnes sammita mērķis ir atzīt Eiropas sasniegumus, taču vēl svarīgāk ir lūkoties uz priekšu – uz rītdienas Eiropu.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma (Margot Wallstrom), kura ir atbildīga par iestāžu attiecībām un saziņas stratēģiju, teica: „50. gadadiena ir piemērots brīdis, lai atzīmētu iepriekšējos sasniegumus un domātu par nākotnes izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienība atkal ir apvienojusi Eiropu, padarījusi to stiprāku un piedāvājusi mūsu pilsoņiem brīvību, stabilitāti un labklājību. Taču, ņemot vērā to, ka ES kļūst vecāka un mūsu sabiedrība attīstās, attīstās arī Eiropas integrācijas situācija. Šis sammits būs nebijusi iespēja apspriest Eiropas Savienību „kustībā””.

Par izglītību un jaunatni atbildīgais Eiropas komisārs Jans Figels (Ján Figel') teica: „Šodienas jaunieši rīt kļūs par ES pilsoņiem, un jo drīzāk viņi iesaistīsies diskusijās un apspriedēs par Eiropas nākotni, jo labāk viņi spēs tikt galā ar turpmākām problēmām.”

Sammitā piedalīsies vairāk nekā 200 dažādu jomu dalībnieki no 27 dalībvalstīm. No katras dalībvalsts piedalīsies seši dalībnieki, papildus tiem 30 starptautisku jaunatnes NVO pārstāvji un astoņi Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvji. Četri no sešiem valstu dalībniekiem tiks izraudzīti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa jauniešu debatēs, kuras norisināsies no janvāra līdz marta sākumam.

Gatavošanos sammitam jauniešu uzsāka ar sanāksmi Briselē 2007. gada 17.–20. janvārī. Pamatojoties uz šajā sagatavošanās sanāksmē pieņemtajiem secinājumiem, valstu jaunatnes padomes visās ES dalībvalstīs sāka organizēt valsts līmeņa debates, cieši sadarbojoties ar Komisijas pārstāvniecībām, Eiropas Parlamenta informācijas birojiem un programmas „Jaunatne darbībā” (kas ir ES jaunā finansēšanas programma jaunatnes jomā) valstu aģentūrām. Valsts līmeņa debates ļaus jauniešiem iesaistīties valsts, reģionālā un vietējā līmenī, izraudzīties kandidātus un nodrošināt jaunatnes sammita sagatavošanu, izmantojot pieeju „no apakšas uz augšu”.

Jaunatnes sammitu Romā atklās sestdien, 24. martā Romas Universitātē (Roma III, Literatūras fakultāte). Pēcpusdienā jaunieši sadalīsies sešās darba grupās, lai apspriestu šādus jautājumus:

  • ES Līguma nākotne;
  • ES sociālais un ekonomikas modelis;
  • noturīga attīstība;
  • ES loma globalizētā pasaulē;
  • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība;
  • jaunatne un izglītība.

Svētdien, 25. martā, sammita dalībnieki pulcēsies plenārsēdē Campidoglio ēkā, un tiks pieņemti galīgie secinājumi un paziņojumi par Eiropas nākotni. Turpmākajos gados tie būs pamats strukturētajam dialogam starp Eiropas jauniešiem un Eiropas institūcijām. Apaļā galda diskusijā jaunieši apspriedīs paziņojumus ar priekšsēdētāja vietnieci Valstrēmu, komisāru Figelu un citu ES institūciju pārstāvjiem. Šo apspriedi plašāka auditorija varēs vērot interneta tiešraidē.

Jaunatnes sammits Romā notiks vienlaicīgi ar neoficiālu Eiropadomes sanāksmi Berlīnē 2007. gada 25. martā, kuras laikā valstu un valdību vadītāji pieņems politisko deklarāciju, kurā būs noteiktas Eiropas Savienības vērtības un sasniedzamie mērķi.

Paredzams, ka jaunatnes sammitā tiks uzsākts dialoga un apspriešanas process, kas mobilizēs jauniešus un jaunatnes organizācijas un ievadīs sagatavošanos un mobilizēšanos Eiropas vēlēšanām 2009. gadā.

Eiropas jauniešiem ir izšķiroša nozīme Eiropas kontekstā. Ir svarīgi, ka jaunieši popularizē Eiropas ideju, kas atspoguļota jaunajā 2007. gada janvārī uzsāktajā programmā „Jaunatne darbībā”. Tās mērķis ir piedāvāt finansiālu atbalstu jauniešu mobilitātei un jauniešu darba projektiem līdz 2013. gadam. Nākamā gada jūnijā Briselē notiks Eiropas Jaunatnes nedēļa, kuras laikā tiks uzsvērti to jaunatnes projektu sasniegumi, kas finansēti iepriekšējās programmas „Jaunatne” ietvaros, un tiks turpinātas jauniešu un politikas veidotāju diskusijas.

Plašāka informācija pieejama šādās tīmekļa vietnēs:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Pasākumu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.


Side Bar