Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Briuselis, 2007 m. vasario 27 d.

„Jūsų Europa - Jūsų ateitis“: po mėnesio Romoje įvyks pirmasis ES jaunimo suvažiavimas

2007 m. kovo 24-25 d. daugiau nei 200 jaunimo atstovų iš 27 valstybių narių susirinks į Italijos sostinėje vyksiantį pirmąjį ES jaunimo suvažiavimą ir paminės 1957 m. pasirašytos Romos sutarties jubiliejų. Jaunimo suvažiavime jaunimo atstovams iš viso žemyno bus suteikta galimybė išreikšti savo nuomonę apie šiandienos Europą ir su ja susijusius ateities lūkesčius. Jų mintys bus pateiktos tą patį savaitgalį Berlyne susitiksiantiems Europos Sąjungos vadovams.

ES institucijos[1] bendromis pastangomis su Europos jaunimo forumu rengia pirmąjį ES jaunimo suvažiavimą, vyksiantį 2007 m. kovo 24-25 d. Romoje. Suvažiavimas vyks Campidoglio, tame pačiame pastate, kuriame prieš 50 metų šešios valstybės narės steigėjos (Italija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas, Belgija ir Nyderlandai) pasirašė Romos sutartį. Jaunimo suvažiavimo tikslas yra įvertinti Europos laimėjimus, tačiau svarbiausia - apžvelgti rytojaus Europos klausimus.

Už institucinius ryšius ir komunikacijos strategiją atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström pasakė: „Šis 50 metų jubiliejus yra proga pasidžiaugti praeities sėkme ir apmąstyti ateities uždavinius bei galimybes. Europos Sąjunga vėl suvienijo Europą, ją sustiprino ir suteikė savo piliečiams laisvę, stabilumą ir gerovę. Tačiau ES senėjant ir vystantis visuomenei keičiasi ir Europos integracijos samprata. Šis suvažiavimas - unikali proga aptarti besikeičiančią Europos Sąjungą.“

Už švietimą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Janas Figelis sakė: „Šiandienos jaunuoliai taps rytdienos ES piliečiais, todėl kuo anksčiau jie įsitrauks į diskusijas ir forumus dėl Europos ateities, tuo geriau jiems seksis spręsti ateities problemas".

Į suvažiavimą atvyks daugiau nei 200 įvairioms veiklos sritims atstovaujančių jaunimo atstovų iš visų 27 ES valstybių narių. Iš kiekvienos valstybės narės atvyks po šešis dalyvius, taip pat dalyvaus 30 tarptautinių jaunimo NVO atstovų ir aštuoni Europos jaunimo forumo atstovai. Keturi iš šešių vienos šalies atstovų bus atrinkti nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu dalyvauti jaunimo diskusijose, vyksiančiose nuo sausio mėn. iki kovo mėn. pradžios.

Jaunimo atstovai pradėjo rengtis suvažiavimui 2007 m. sausio 17-20 d. vykusiame susitikime Briuselyje. Remdamosi šio parengiamojo susitikimo metu priimtomis išvadomis, nacionalinės jaunimo tarybos visose ES valstybėse narėse pradėjo rengti nacionalines diskusijas, bendradarbiaudamos su Europos Komisijos atstovybėmis, Europos Parlamento informacijos biurais ir programos „Veiklus jaunimas“, t. y. naujos ES remiamos programos, skirtos jaunimui, nacionalinėmis agentūromis. Šios nacionalinės diskusijos jauniems žmonėms suteiks galimybę imtis iniciatyvos nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu, atrinkti atstovus ir užtikrinti, kad jaunimo suvažiavimui bus rengiamasi taikant metodą „iš apačios į viršų“.

Jaunimo suvažiavimas Romoje prasidės kovo 24 d., šeštadienį, Romos universitete (Roma III, Literatūros fakultetas). Po pietų jaunimo atstovai bus suskirstyti į šešias darbo grupes, kuriose aptars:

  • ES sutarties ateitį,
  • ES socialinį ir ekonominį modelį,
  • tvarų vystymąsi,
  • ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje,
  • demokratiją ir pilietinę visuomenę,
  • jaunimo ir švietimo klausimus.

Kovo 25 d. suvažiavimo dalyviai susirinks Campidoglio pastate, kur vyks plenarinė sesija. Joje bus priimtos galutinės išvados ir pranešimai apie Europos ateitį, kuriais bus remiamasi ateityje plėtojant Europos jaunimo ir Europos institucijų struktūrinį dialogą. Apskrito stalo diskusijoje jaunimo atstovai aptars Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Margot Wallstrom, Europos Komisijos nario Jano Figelio ir kitų ES institucijų atstovų pranešimus. Šias diskusijas bus galima viešai stebėti internete.

Jaunimo suvažiavimas Romoje vyks tuo pačiu metu kaip ir neoficialus Europos Vadovų Tarybos susitikimas 2007 m. kovo 25 d. Berlyne, kuriame valstybių ir vyriausybių vadovai priims politinį pareiškimą, apibrėžiantį Europos Sąjungos vertybes ir siekius.

Tikimasi, kad jaunimo suvažiavimas pradės diskusijų ir dialogo procesą, kuris mobilizuos jaunimą bei jaunimo organizacijas ir padės pasirengti Europos Parlamento rinkimams 2009 m.

Jauni europiečiai vaidina svarbų vaidmenį Europos scenoje. Jie yra svarbūs veikėjai skleidžiant Europos idėją, perteikiamą naujoje programoje „Veiklus jaunimas“, kuri pradėta vykdyti 2007 m. sausio mėn. Programa siekiama teikti finansinę paramą jaunimo judumo ir jaunimo darbo projektams iki 2013 m. Kitą birželį Briuselyje vyks Europos jaunimo savaitė, kurios metu bus pristatomi jaunimo projektų, finansuotų pagal ankstesnę programą YOUTH, laimėjimai ir toliau plėtojama jaunimo atstovų ir politikos kūrėjų diskusija.

Daugiau informacijos rasite:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Renginį organizuoja Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu


Side Bar