Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Bryssel 27. helmikuuta 2007

”Sinun Eurooppasi – sinun tulevaisuutesi”:
EU:n nuorten ensimmäinen huippukokous maaliskuussa Roomassa

Yli 200 nuorta EU:n 27 jäsenvaltiosta kokoontuu 24. ja 25. maaliskuuta 2007 Italian pääkaupunkiin EU:n ensimmäiseen nuorten huippukokoukseen, joka järjestetään Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Nuorten huippukokouksessa eri puolilta Eurooppaa olevat nuoret voivat ilmaista mielipiteitään nykypäivän Euroopasta ja käsityksiään tulevaisuudesta. Huippukokouksen päätelmät toimitetaan EU-johtajille, jotka kokoontuvat samana viikonloppuna Berliinissä.

EU:n toimielimet[1] ovat yhdistäneet voimansa Euroopan nuorisofoorumin kanssa järjestääkseen kaikkien aikojen ensimmäisen EU:n nuorten huippukokouksen Roomassa 24. ja 25. maaliskuuta 2007. Huippukokous pidetään Campidogliossa, samassa rakennuksessa, jossa EY:n kuusi perustajajäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa) allekirjoittivat Rooman sopimuksen vuonna 1957. Nuorten huippukokouksen tarkoituksena on juhlistaa Euroopan saavutuksia ja ennen kaikkea kohdistaa katseet Euroopan tulevaisuuteen.

Komission varapuheenjohtaja Margot Wallström, joka vastaa institutionaalisista suhteista ja viestintästrategiasta, totesi: ”50-vuotispäivänä on aika juhlia saavutuksia ja pohtia tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Unioni on yhdistänyt Euroopan, vahvistanut sitä ja antanut kansalaisille vapautta, vakautta ja vaurautta. Kuitenkin EU:n ikääntyessä ja yhteiskuntamme kehittyessä myös Euroopan yhdentyminen saa uusia merkityksiä. Huippukokous tarjoaa aivan uuden tilaisuuden keskustella muuttuvasta Euroopan unionista”.

Koulutus- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Ján Figel' sanoi: ”Tämän päivän nuorista kasvaa huomisen EU-kansalaisia, ja mitä pikemmin he osallistuvat EU:n tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin ja foorumeihin, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on tarttua tuleviin haasteisiin.”

Huippukokoukseen osallistuu yli 200 nuorta kaikilta elämänaloilta ja kaikista 27 jäsenvaltiosta. Kukin jäsenvaltio lähettää kokoukseen kuusi nuorta, ja lisäksi siihen osallistuu 30 kansainvälisten nuorisoalan kansalaisjärjestöjen edustajaa sekä kahdeksan Euroopan nuorisofoorumin edustajaa. Kunkin jäsenvaltion kuudesta edustajasta neljä valitaan kansallisella sekä alue- ja paikallistasolla järjestettävissä nuorten keskustelutilaisuuksissa tammikuun ja maaliskuun alun välisenä aikana.

Nuoret aloittivat huippukokoukseen valmistautumisen Brysselissä 17.–20. tammikuuta 2007. Valmistelevassa kokouksessa hyväksyttiin päätelmät, joiden pohjalta EU:n kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset nuorisoneuvostot alkoivat järjestää kansallisia keskustelutilaisuuksia tiiviissä yhteistyössä komission edustustojen, Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen ja EU:n uuden Youth in Action -rahoitusohjelman kansallisten toimistojen kanssa. Kansallisten keskustelutilaisuuksien kautta nuoret voivat osallistua toimintaan kansallisella sekä alue- ja paikallistasolla, valita edustajia ja varmistaa siten, että nuorten huippukokouksen valmistelu toteutetaan alhaalta ylöspäin.

Nuorten huippukokouksen avajaiset ovat lauantaina 24. maaliskuuta Rooman yliopistossa (Roma III, humanistinen tiedekunta). Iltapäivällä nuoret jakautuvat kuuteen työryhmään keskustelemaan seuraavista aiheista:

  • Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tulevaisuus
  • EU:n yhteiskunta- ja talousmalli
  • kestävä kehitys
  • EU:n rooli globalisoituneessa maailmassa
  • demokratia ja kansalaisyhteiskunta
  • nuoriso ja koulutus.

Sunnuntaina 25. maaliskuuta osallistujat kokoontuvat Campidoglio-rakennuksessa pidettävään täysistuntoon, jossa hyväksytään lopullisesti huippukokouksen päätelmät ja viestit Euroopan tulevaisuudesta. Niihin perustuu tulevien vuosien suunnitelmallinen vuoropuhelu nuorten eurooppalaisten ja yhteisön toimielinten välillä. Lisäksi nuoret keskustelevat annetuista viesteistä pyöreän pöydän keskustelussa varapuheenjohtaja Wallströmin, komissaari Figel'in ja EU:n toimielinten edustajien kanssa. Keskustelu lähetetään streaming-tekniikalla Internetissä.

Nuoret kokoontuvat huippukokoukseensa Roomaan 25. maaliskuuta 2007, samaan aikaan kuin Berliinissä pidetään epävirallinen Eurooppa-neuvoston kokous. Berliinissä valtioiden ja hallitusten päämiehet antavat Euroopan unionin arvot ja tavoitteet sisältävän poliittisen julistuksen.

Nuorten huippukokouksen odotetaan antavan alkusysäyksen jatkuvalle vuoropuhelulle ja keskustelulle, joka saa nuoret ja nuorisojärjestöt liikkeelle. Samalla valmistaudutaan myös vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaliin.

Euroopan nuorilla on merkittävä rooli EU-asioissa. He ovat tärkeitä mielipidevaikuttajia, mikä näkyy tammikuussa 2007 käynnistyneessä Youth in Action -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on tukea taloudellisesti nuorten liikkuvuutta ja nuorisotyöhankkeita vuoteen 2013. Ensi kesäkuussa Brysselissä järjestetään Euroopan nuorisoviikko, jonka yhteydessä tiedotetaan päättyneen Nuoriso-ohjelman puitteissa rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja jatketaan nuorison ja poliittisten päättäjien vuoropuhelua.

Lisätietoja saa seuraavista osoitteista:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Tapahtuman järjestää Euroopan komissio yhteistyössä Euroopan parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa.


Side Bar