Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

V Bruselu dne 27. února 2007

„Vaše Evropa – vaše budoucnost“: za měsíc se v Římě uskuteční historicky první summit mládeže EU

Ve dnech 24. až 25. března 2007 se v italském hlavním městě v rámci prvního summitu mládeže EU sejde více než 200 mladých lidí z 27 členských států, aby zde oslavili výročí podpisu Římské smlouvy, k němuž došlo v roce 1957. Summit mládeže bude pro mladé lidi z celého kontinentu příležitostí, jak vyjádřit svůj názor na dnešní Evropu a jak dát najevo svá přání do budoucnosti. Jejich závěry budou přetlumočeny hlavním evropským představitelům, kteří se stejný víkend sejdou v Berlíně.

Orgány EU[1] spojují své síly s Evropským fórem mládeže a ve dnech 24. až 25. března 2007 pořádají v Římě první summit mládeže EU. Summit se uskuteční v Campidoglio – ve stejné budově, v níž šest zakládajících členských států (Itálie, Německo, Francie, Lucembursko, Belgie a Nizozemsko) před padesáti lety podepsalo Římskou smlouvu. Cílem summitu mládeže je uznat výsledky, jichž Evropa dosáhla, a především diskutovat o její budoucnosti.

Místopředsedkyně Margot Wallströmová, odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii, k tomu řekla: „50. výročí je vhodným okamžikem k tomu, abychom oslavili úspěchy dosažené v minulosti a uvažovali o výzvách a příležitostech, jež před nás staví budoucnost. Unie Evropu opět sjednotila, učinila ji silnější a zajistila občanům svobodu, stabilitu a prosperitu. Vzhledem k tomu, že EU stárne a naše společnosti se vyvíjejí, vyvíjí se i otázka evropské integrace. Tento summit poskytne dosud nebývalou příležitost k diskusím o této „Evropské unii v pohybu““.

Evropský komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figel' dodal: „Dnešní mládež bude zítřejšími občany EU a čím dříve se zapojí do diskusí a fór o budoucnosti Evropy, tím dříve bude řešit vzniklé problémy.“

Summitu se zúčastní více než 200 účastníků z řad mládeže různého společenského postavení a ze všech 27 členských států. Každý členský stát bude zastupovat šest účastníků, dále se summitu bude účastnit 30 zástupců z řad mezinárodních nevládních organizací a osm zástupců Evropského fóra mládeže. Čtyři účastníci z celkového počtu šesti na členský stát budou vybráni při diskusích mládeže probíhajících od ledna do začátku března na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Na summit se mladí lidé začali připravovat na setkání v Bruselu ve dnech 17. až 20. ledna 2007. Na základě závěrů, jež byly přijaty na přípravném setkání, začaly národní rady mladých ve všech členských státech EU v úzké spolupráci se zastoupeními Komise, informačními kancelářemi Evropského parlamentu a národními agenturami pro program Mládež v akci, což je nový program EU poskytující finanční prostředky mládeži, organizovat diskusní fóra. Tyto národní diskuse poskytnou mladým lidem příležitost zapojit se na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, volit delegáty a zajistí, aby byl při přípravě summitu mládeže uplatňován přístup zdola nahoru.

Summit mládeže v Římě bude zahájen v sobotu 24. března na římské univerzitě (Roma III, fakulta literatury). Odpoledne se mladí lidí rozdělí do šesti pracovních skupin a budou diskutovat o těchto otázkách:

  • budoucnost Smlouvy o EU,
  • sociální a ekonomický model EU,
  • udržitelný rozvoj,
  • úloha EU v globalizovaném světě,
  • demokracie a občanská společnost,
  • mládež a vzdělávání.

V neděli 25. března se účastníci summitu sejdou na plenárním zasedání v budově Campidoglio, kde budou přijaty konečné závěry a poselství o budoucnosti Evropy. Tyto závěry budou základem strukturovaného dialogu mezi Evropany a evropskými orgány v nadcházejících letech. Během debat u kulatého stolu budou mladí lidé o tomto poselství rovněž diskutovat s místopředsedkyní Komise Margot Wallströmovou, komisařem Figel'em a se zástupci ostatních orgánů EU. Pro veřejnost budou tyto diskuse zpřístupněny prostřednictvím internetového vysílání.

Summit mládeže v Římě se uskuteční souběžně s neformálním zasedáním Evropské rady v Berlíně, které se bude konat dne 25. března 2007 a na kterém hlavy států a představitelé vlád přijmou politické prohlášení o hodnotách a ambicích Evropské unie.

Očekává se, že summit mládeže bude začátkem procesu dialogu a diskusí, které mobilizují mladé lidi a mládežnické organizace a jejichž vyústěním je příprava a mobilizace evropských voleb v roce 2009.

Mladí Evropané hrají na mezinárodní scéně klíčovou úlohu. Významným způsobem se podílejí na šíření evropské myšlenky, jež je vyjádřena v novém programu Mládež v akci, který byl zahájen v lednu 2007. Cílem je poskytování finanční pomoci v oblasti mobility mládeže a pracovních projektů mládeže do roku 2013. V červnu příštího roku se v Bruselu uskuteční evropský týden mládeže, v rámci kterého by se mělo poukázat na výsledky mládežnických projektů financovaných v rámci předchozího programu „MLÁDEŽ“ a pokračovat v diskusích mezi mladými lidmi a politickými činiteli.

Další informace naleznete na adrese:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Celou akci organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů


Side Bar