Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/217

V Bruselu dne 21. února 2007

Evropská komise schválila vnitrostátní opatření na náhradu povodňových škod pro provozovatele přístavů a vnitrozemské vodní dopravy v České republice

Podpora na pokrytí škod způsobených povodněmi v roce 2006 se provozovatelům přístavů a vnitrozemské vodní dopravy poskytne nediskriminačním způsobem. Bude se vztahovat na 100 % škod, u nichž lze doložit, že je způsobily povodně. Postup poskytování podpory zajišťuje, že odškodnění nemůže být vyšší než náhrada za vzniklé ztráty.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website