Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/07/206

Bruksela, 20 lutego 2007 r.

Fundusz Solidarności UE: 9,3 mln euro pomocy dla ofiar powodzi w Grecji

Komisja Europejska zaproponowała przyznanie pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 9,3 mln euro na pokrycie części strat spowodowanych klęską powodzi, która nawiedziła departament Evros w marcu 2006 r. Przekazanie wsparcia finansowego nastąpi natychmiast po uzyskaniu zgody władzy budżetowej (Parlament Europejski i Rada). Pieniądze przeznaczone zostaną na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb, takich jak działania służb ratowniczych, tymczasowe zakwaterowanie, oczyszczanie zalanych terenów oraz przywrócenie podstawowej infrastruktury do stanu używalności.

Nasza decyzja jest wyrazem solidarności Unii Europejskiej z regionem dotkniętym klęską, który już wcześniej poważnie ucierpiał w wyniku powodzi z 2005 r., przede wszystkimi zaś z jego mieszkańcami, którzy skutki tej katastrofy odczuli najmocniej. Pomoc finansowa pozwoli na częściowe zrekompensowanie wydatków poniesionych w związku z przywracaniem podstawowej infrastruktury i zastosowaniem środków nadzwyczajnych– powiedziała Danuta Hübner, komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną i Fundusz Solidarności.

W marcu 2006 r. Grecja padła ofiarą wielkiej powodzi, która spowodowała znaczne straty w departamencie Evros na wschodnim wybrzeżu kraju. Skutki katastrofy szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy terenów położonych nad rzeką Evros lub w jej pobliżu, gdzie pod wodą znalazło się około 250 milionów m² gruntów rolnych. Oprócz strat dla rolnictwa powódź spowodowała poważne zniszczenia w sieci transportowej i wodociągowej. Bezpośrednie szkody szacuje się na około 372 milionów euro. Negatywne skutki dla gospodarki, oceniane jako najgorsze od 50 lat, dotyczą obszaru, który już wcześniej mocno ucierpiał w wyniku powodzi z 2005 r. Miało to w sumie ogromy wpływ na gospodarkę regionu.

Zgodnie z zasadami Funduszu Solidarności Komisja przyjęła wniosek o przyznanie Grecji pomocy w wysokości 9 306 527 euro. Aby mogło dojść do przekazania środków, władza budżetowa musi przyjąć zmieniony budżet, następnie Komisja i władze Grecji zawierają umowę w sprawie finansowania.

Informacje ogólne

Fundusz Solidarności UE, utworzony w 2002 r., przyznaje specjalną pomoc finansową państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE, które zostały dotknięte poważnymi klęskami żywiołowymi. Jego roczny budżet wynosi 1 mld euro. Aby uzyskać prawo do pomocy z Funduszu Solidarności, kraje muszą przedstawić udokumentowaną szacunkową wycenę szkód, którą następnie bada Komisja na podstawie określonych kryteriów, dbając, by fundusze UE wykorzystywano na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Warunki wykorzystania pomocy przez beneficjenta muszą zostać określone w umowie zawartej między Komisją a krajem otrzymującym taką pomoc.

W dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowego, ulepszonego Funduszu Solidarności UE (na lata 2007–2013), który obejmie klęski inne niż wynikające z działania sił natury oraz będzie zawierał poprawione kryteria kwalifikowania do pomocy i mechanizmy jej wykorzystania (patrz MEMO/05/111). Wniosek czeka na zatwierdzenie Rady.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar