Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/204

Bruksela, 21 lutego 2007 r.

Zmniejszenie o 25 % liczby wypadków przy pracy do 2012 r. – nowa strategia UE

W ramach przyjętej w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską nowej, pięcioletniej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, liczbę wypadków i chorób zawodowych należy zmniejszyć w całej UE o jedną czwartą. Strategia ta nawiązuje do zmniejszenia o 17 % liczby wypadków śmiertelnych od 2002 - 2004 r. oraz do zmniejszenia o 20 % liczby wypadków powodujących przynajmniej trzydniową nieobecność w pracy. Jednakże tempo zmniejszania liczby wypadków wciąż różni się w zależności od kraju, sektora gospodarki, przedsiębiorstw oraz w poszczególnych grupach pracowników. Zmieniający się charakter wykonywanych zawodów powoduje nowe rodzaje ryzyka zawodowego, zwiększa się również zapadalność na określone choroby zawodowe.

„Choroby zawodowe i wypadki przy pracy stanowią poważny problem tak dla pracowników, jak i dla pracodawców w Europie. Każdego roku odnotowuje się 4 mln wypadków przy pracy, co powoduje olbrzymie koszty dla gospodarki europejskiej. Znaczna ich część spada na systemy zabezpieczenia socjalnego oraz finanse publiczne", powiedział Vladimír Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równouprawnienia. „Polepszenie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest fundamentalną kwestią unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zwiększając wydajność i jakość pracy, wspieramy europejski wzrost gospodarczy i konkurencyjność Europy”.

W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowaliśmy wiele zjawisk pozytywnych, wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia. Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie rozkładają się równo na wszystkich. Utrata zysku spowodowana nieobecnością w pracy kosztuje europejskich pracowników około 1 mld euro rocznie. Pracodawcy muszą ponosić koszty związane z wypłatą świadczeń chorobowych, zatrudnianiem pracowników czasowych oraz ze spadkiem wydajności; wiele z tych kosztów nie jest ubezpieczonych.

Szczególnie narażone są małe i średnie przedsiębiorstwa, w których ma miejsce 82 % wszystkich wypadków przy pracy oraz 90 % wypadków śmiertelnych. Największe ryzyko wypadków przy pracy istnieje w takich sektorach jak budownictwo, rolnictwo, transport i ochrona zdrowia, a najbardziej narażeni na nie są pracownicy młodzi, migranci, pracownicy starsi oraz osoby pracujące w nieodpowiednich warunkach.

Wzrasta liczba określonych chorób, włączając w to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego - takie jak bóle kręgosłupa, urazy stawów i chroniczne przeciążenie organizmu – oraz choroby wywołane napięciem psychologicznym.

Celem nowej strategii na lata 2007 – 2012 jest zmniejszenie o 25 % liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w UE. Strategia ta obejmuje szereg działań na poziomie europejskim i na poziomach krajowych, które zostaną przeprowadzone w następujących dziedzinach:

  • Poprawa i uproszczenie obowiązującego prawodawstwa oraz zwiększenie skuteczności jego wykonywania w praktyce poprzez niezobowiązujące instrumenty, takie jak wymiana dobrych praktyk, kampanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz lepsze informowanie i szkolenia.
  • Określenie i wdrożenie strategii krajowych, dostosowanych do konkretnych warunków poszczególnych państw członkowskich. Strategie te powinny obejmować najbardziej zagrożone sektory i przedsiębiorstwa oraz służyć realizacji krajowych celów na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Wprowadzenie do głównego nurtu polityki zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w pozostałych dziedzinach polityk krajowych i europejskich (takich jak edukacja, zdrowie publiczne, badania) oraz poszukiwanie nowych synergii.
  • Lepsze określanie i ocena nowych, potencjalnych rodzajów zagrożenia poprzez wymianę informacji, badania i praktyczne zastosowanie ich wyników.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm


Side Bar