Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/204

Briuselis, 2007 m. vasario 21 d.

Naujoji ES strategija – iki 2012 m. 25 % sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių

Šiandien Komisija priėmė naują penkerių metų sveikatos ir saugos darbe strategiją, pagal kurią sergamumas profesinėmis ligomis ir nelaimingų atsitikimų darbe skaičius visoje ES turėtų būti sumažintas ketvirtadaliu. Nuo 2002 iki 2004 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjo 17 %, o nelaimingų atsitikimų, dėl kurių darbingumas prarandamas tris ir daugiau dienų, – 20 %. Tačiau įvairių šalių, sektorių, įmonių ir darbuotojų kategorijų pažanga yra nevienoda. Dėl darbinės veiklos pokyčių atsiranda naujų profesinių pavojų, didėja sergamumas kai kuriomis profesinėmis ligomis.

„Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos – tai sunki našta tiek Europos darbuotojams, tiek darbdaviams. Kiekvienais metais darbe įvyksta apie 4 mln. nelaimingų atsitikimų, kurie labai daug kainuoja Europos ekonomikai. Didelė šių išlaidų dalis tenka socialinės apsaugos sistemai bei valstybės biudžetui, – teigia už užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių politiką atsakingas Komisijos narys Vladimír Špidla. – Vienas svarbiausių ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos uždavinių – gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą. Derindami produktyvumą ir darbo kokybę, paspartinsime Europos augimą ir padidinsime konkurencingumą.“

Nors per pastaruosius penkerius metus padaryta didelė pažanga, dar yra daug erdvės tobulėti. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidų našta ne visiems yra vienoda. Europos darbuotojams tai – apie 1 mlrd. eurų dėl nebuvimo darbe prarastų pajamų per metus. Darbdavių netektis – tai nedarbingumo išmokos, nedirbančių darbuotojų keitimas kitais, produktyvumo sumažėjimas – dažnai to net neatlygina draudimas.

Tai ypač aktualu mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kuriose įvyksta 82 % visų nelaimingų atsitikimų darbe ir 90 % mirtinų nelaimingų atsitikimų. Didesnė nei vidutinė nelaimingų atsitikimų darbe rizika nustatyta statybos, žemės ūkio, transporto ir sveikatos sektoriuose; taip pat nustatyta, kad pažeidžiamesnės šios darbuotojų grupės: jauni darbuotojai, migrantai, vyresnio amžiaus darbuotojai bei darbuotojai, dirbantys pavojingomis sąlygomis.

Daugėja specifinių ligų, tarp jų kaulų ir raumenų sistemos ligos (pvz., nugaros skausmai, sąnarių ligos, ilgalaikio pertempimo sukeltos ligos) ir psichologinės įtampos sukeliamos ligos.

Naujosios 2007–2012 m. strategijos tikslas – 25 % sumažinti bendrą sergamumą profesinėmis ligomis ir nelaimingų atsitikimų darbe skaičių Europos Sąjungoje. Dėl to bus imamasi Europos ir nacionalinio lygmens veiksmų šiose pagrindinėse srityse:

  • Esamų teisės aktų tobulinimas ir paprastinimas bei praktinis įgyvendinimas ne privalomomis, o kitokio pobūdžio priemonėmis: dalijantis gerąja patirtimi, organizuojant informuotumo didinimo kampanijas, teikiant kokybiškesnę informaciją ir rengiant mokymus.
  • Prie kiekvienos valstybės narės specifinių poreikių pritaikytų nacionalinių strategijų rengimas ir įgyvendinimas bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų mažinimo nacionalinių tikslų nustatymas. Strategijų objektas turėtų būti pažeidžiamiausi veiklos sektoriai ir įmonės.
  • Saugos ir sveikatos darbe įtraukimas į kitas nacionalinės ir Europos politikos sritis (švietimas, visuomenės sveikata, moksliniai tyrimai) bei naujų sąveikos sričių paieškos.
  • Tikslesnis galimų naujų pavojų nustatymas ir įvertinimas atliekant daugiau mokslinių tyrimų, dalijantis žiniomis bei praktiškai taikant rezultatus.

Daugiau informacijos rasite

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm


Side Bar