Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/204

Bruxelles, 21. februar 2007

25 % færre arbejdsulykker inden 2012 takket være ny EU-strategi

Antallet af arbejdsbetingede sygdomme og ulykker i EU skal reduceres med 25 % ved hjælp af en ny femårig arbejdsmiljøstrategi, som Kommissionen har vedtaget i dag. Der er i perioden 2002-2004 sket et fald på 17 % i antallet af dødsulykker og et fald på 20 % i antallet af ulykker, der fører til arbejdsfravær i 3 dage eller mere. Men fremskridtene er ulige fordelt mellem de enkelte lande, sektorer, virksomheder og grupper af arbejdstagere. Ændringer i arbejdslivet fører nye erhvervsrisici med sig, samtidig med at antallet af visse arbejdsbetingede sygdomme er stigende.

"Erhvervssygdomme og arbejdsulykker er en stor belastning både for arbejdstagerne og arbejdsgiverne i EU. Der anmeldes hvert år 4 millioner arbejdsulykker, som koster dyrt for europæisk økonomi. En stor del af omkostningerne skal bæres af de sociale sikringssystemer og de offentlige finanser", udtalte Vladimír Špidla, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. "Et bedre arbejdsmiljø for arbejdstagerne er et nøgleelement i EU's dagsorden for vækst og beskæftigelse. Ved at styrke produktiviteten og kvaliteten på arbejdspladsen kan vi yde et vigtigt bidrag til at øge EU's vækst og konkurrenceevne."

Trods de seneste fem års store fremskridt er der stadig plads til forbedringer. De omkostninger, som arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme fører med sig, er ikke lige fordelt. Indkomsttab som følge af arbejdsfravær koster arbejdstagerne i EU ca. 1 mia. EUR om året. Arbejdsgiverne skal bære omkostninger til sygedagpenge, vikararbejdskraft og produktivitetstab – forhold, der i vidt omfang ikke er dækket af forsikringer.

Små og mellemstore virksomheder er særlig udsatte. De tegner sig for 82 % af alle arbejdsbetingede skader og 90 % af alle dødsulykker. Inden for sektorer som f.eks. bygge og anlæg, landbrug, transport og sundhed er risikoen for arbejdsulykker over gennemsnittet, og unge arbejdstagere, migranter, ældre arbejdstagere og personer med usikre arbejdsforhold er uforholdsmæssigt hårdt ramt.

Visse sygdomme er i stigning, bl.a. muskel- og knoglesygdomme – f.eks. rygsmerter, ledskader og skader som følge af repetitivt arbejde – og sygdomme forårsaget af psykisk belastning.

Den nye strategi for 2007-2012 skal føre til et samlet fald på 25 % i antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme i EU. Den omfatter tiltag både på EU-plan og på nationalt plan, primært med hensyn til:

  • forbedring og forenkling af gældende lovgivning og bedre gennemførelse i praksis gennem ikke-bindende tiltag i form af f.eks. udveksling af god praksis, oplysningskampagner og bedre information og uddannelse
  • fastlæggelse og gennemførelse af nationale strategier, som er tilpasset til de særlige forhold i den enkelte medlemsstat, og som dækker de mest udsatte sektorer og virksomheder – med nationale mål for nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  • integrering af arbejdsmiljø i andre nationale og europæiske politikområder (uddannelse, folkesundhed og forskning) og skabelse af nye synergier
  • bedre kortlægning og vurdering af potentielle nye risici gennem øget forskning, udveksling af knowhow og praktisk udnyttelse af resultater.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm


Side Bar