Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

IP/07/1982

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την υιοθέτηση του ευρώ στην Κύπρο και τη Μάλτα

Σε 10 μόλις μέρες η Κύπρος και η Μάλτα θα υιοθετήσουν το ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα θα φθάσει σε 15. Οι τελικές πρακτικές προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι τράπεζες, οι έμποροι λιανικής και οι καταναλωτές φαίνεται να είναι έτοιμοι για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα. Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εφοδιάζονται με χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ για να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές σε ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Επίσης από τις αρχές του Δεκεμβρίου διατίθενται για το ευρύ κοινό μικρές συσκευασίες κερμάτων ευρώ, έτσι ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με το νέο νόμισμα πριν από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

Η Κύπρος και η Μάλτα θα υιοθετήσουν το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008 με συναλλαγματική ισοτιμία 0,585274 κυπριακών λιρών και 0,429300 λιρών Μάλτας για ένα ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μία κυπριακή λίρα θα αντιστοιχεί σε 1,71 € και μία λίρα Μάλτας σε 2,33 €.

Από τον Ιανουάριο, η ζώνη του ευρώ θα περιλαμβάνει 15 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και ο πληθυσμός της θα φθάσει τα 320 εκατομμύρια κατοίκους από πληθυσμό 495 εκατομμυρίων κατοίκων για το σύνολο της ΕΕ. Το 2008 θα είναι το έτος της δεύτερης διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ από το 2002, καθώς η Σλοβενία υιοθέτησε ήδη το ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2007.

Οι τελικές πρακτικές προετοιμασίες για τη μετάβαση στο ευρώ στην Κύπρο και στη Μάλτα προχωρούν ικανοποιητικά και σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα μετάβασης των χωρών.

Κύπρος

Οι εμπορικές τράπεζες άρχισαν να παραλαμβάνουν κέρματα ευρώ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 22 Οκτωβρίου και τραπεζογραμμάτια ευρώ στις 19 Νοεμβρίου. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά ότι ο τραπεζικός τομέας θα έχει εφοδιαστεί με περίπου το 80% (με βάση την αξία και όχι τον όγκο) όλων των τραπεζογραμματίων ευρώ που απαιτούνται για την εθνική οικονομία πριν την 1η Ιανουαρίου, και με το 64% των απαραίτητων κερμάτων.

Οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι λιανοπωλητές, παραλαμβάνουν μετρητά ευρώ από τις τράπεζές τους. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να επιστρέφουν χρήματα μόνο σε ευρώ από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του ενιαίου νομίσματος επιταχύνοντας έτσι τη μετάβαση στη χρήση μετρητών ευρώ. Επιπλέον, από τις 3 Δεκεμβρίου έχει αρχίσει η διάθεση 40.000 προσυσκευασμένων εναρκτήριων συσκευασιών κερμάτων ευρώ για επιχειρήσεις (αξίας 172 €) και 250.000 μικρών συσκευασιών για το ευρύ κοινό (αξίας 17,09 €).

Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι καλά προετοιμασμένες για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα και δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα. Περίπου 7.130 επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικής και των τραπεζών, συμμετέχουν στον Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2007, με τον οποίο δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στο ευρώ με δίκαιο τρόπο και να μην επιδιώξουν να την εκμεταλλευτούν καταχρηστικά. Η χρήση του λογότυπου του κώδικα στις βιτρίνες των καταστημάτων αυτών πιστοποιεί τη συμμετοχή τους στον Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης. Η διπλή αναγραφή των τιμών σε κυπριακές λίρες και ευρώ ήταν υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο, πράγμα που έχει βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικειωθούν με τη νέα κλίμακα αξιών. Η εφαρμογή της παρακολουθείται από πέντε Ευρωπαρατηρητήρια οι επιθεωρητές των οποίων επισκέπτονται τακτικά καταστήματα λιανικής σε όλη την Κύπρο. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας παρακολουθούν τις εξελίξεις των τιμών σε συνεργασία με την στατιστική υπηρεσία και τους συνδέσμους καταναλωτών.

Μάλτα

Ο προεφοδιασμός του τραπεζικού τομέα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ από την Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας άρχισε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι περίπου το 92,5% (και πάλι σε όρους αξίας και όχι όγκου) των 41,5 εκατομμυρίων τραπεζογραμματίων ευρώ που απαιτούνται για την αντικατάσταση της λίρας Μάλτας θα έχει διατεθεί στις τράπεζες πριν την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και το 71% των 140 εκατομμυρίων κερμάτων ευρώ που απαιτούνται στην οικονομία της Μάλτας.

Ο εφοδιασμός του επιχειρηματικού τομέα με μετρητά ευρώ άρχισε την 1η Δεκεμβρίου. Επιπλέον, άρχισε η διάθεση 33.000 εναρκτήριων συσκευασιών για επιχειρήσεις (αξίας 131 €) και 330.000 μικρών συσκευασιών για το ευρύ κοινό (αξίας 11,65 €), την 1η και 10η Δεκεμβρίου 2007 αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μάλτα κυκλοφορεί ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό μετρητών, η Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας ενθαρρύνει εδώ και αρκετούς μήνες το κοινό να καταθέσει τα υπερβάλλοντα αποθέματα μετρητών στις τράπεζες έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των μετρητών που πρέπει να μετατραπεί μετά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του ευρώ. Τα μετρητά σε εθνικό νόμισμα που κυκλοφορούν και τα οποία πρέπει να επιστραφούν στην Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας από την 1η Ιανουαρίου υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 37 εκατομμύρια τραπεζογραμμάτια και 128 εκατομμύρια κέρματα.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας, οι επιχειρήσεις της Μάλτας είναι καλά προετοιμασμένες για τη μετάβαση στο ευρώ. Η διπλή αναγραφή τιμών ήταν υποχρεωτική από τις 11 Ιουλίου 2007. Άνω των 6.500 επιχειρήσεων, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% όλων των καταστημάτων λιανικής, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να μην αυξήσουν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών «λόγω της συντελούμενης αλλαγής νομίσματος» με τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία τιμολόγησης FAIR, η οποία θεσπίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Μετάβασης στο Ευρώ. Οι αρχές της Μάλτας έχουν επίσης θεσπίσει το πρόγραμμα παρακολούθησης τιμών «PriceWatch» με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών και την ενημέρωση των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σχετικά με τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα. Επιπλέον οι ίδιοι οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και να αντιδρούν σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές και καταχρήσεις τιμολόγησης κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο ευρώ.

Ανακοίνωση στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης: ο κ. Joaquín Almunia, επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων, έχει ηχογραφήσει μήνυμα με το οποίο καλωσορίζει τις δύο χώρες στη ζώνη του ευρώ. Το μήνυμα αυτό είναι διαθέσιμο στο EbS.

http://www.cc.cec/home/ebs/schedule.cfm
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρώ βλέπε Memo/07/596 και στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Ecfin:
http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/focuson10520_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προετοιμασίες βλ.:
Κύπρος:

http://www.euro.cy/
Μάλτα:

http://www.euro.gov.mt/
Οι εθνικές όψεις των κερμάτων ευρώ της Κύπρου και της Μάλτας παρουσιάζονται στις διευθύνσεις:
http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/coins8662_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/coins8677_en.htm


Side Bar