Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV PT FI HU

IP/07/1970

Bruselj, 20. decembra 2007

Medijska pismenost: ali ljudje resnično razumejo, kako bi lahko čim bolje izkoristili spletne dnevnike, iskalnike ali interaktivno televizijo?

Mediji se spreminjajo in z njimi tudi načini, kako jih državljani uporabljajo. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo, da lahko vsakdo veliko lažje pridobiva in razširja informacije, sporoča, objavlja ali celo oddaja vsebine. S tem je postala sposobnost javnosti, da kritično analizira vsebine, ki jih najde v medijih, in sprejema odločitve na podlagi informacij – t.i. „medijska pismenost“ – še pomembnejša za aktivno državljanstvo in demokracijo. Na podlagi raziskave, ki se je lani izvedla v EU, je Evropska Komisija danes objavila svoje načrte za spodbujanje razvoja medijske pismenosti in izmenjave dobrih praks povsod po Evropi.

„V digitalni dobi je medijska pismenost ključnega pomena za doseganje polnega, aktivnega državljanstva,“ je izjavila komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Tradicionalna pismenost, torej sposobnost branja in pisanja, v današnjem času ne zadostuje več. Ljudje se morajo bolje zavedati možnosti, kako se lahko učinkovito izražajo in si razlagajo sporočila drugih, zlasti pri uporabi spletnih dnevnikov, iskalnikov ali oglaševanja. Vsi, stari in mladi, se moramo spopasti z novim digitalnim svetom, v katerem živimo. Stalno informiranje in izobraževanje sta za to pomembnejša kot predpisi.“

Medijska pismenost je povezana z vsemi vrstami medijev, kar vključuje televizijo, kino, video, spletne strani, videoigre in virtualne skupnosti. Povzamemo jo lahko kot sposobnost pridobivanja, razumevanja, ocenjevanja in ustvarjanja medijskih vsebin. Širša javnost vedno pogosteje dostopa do spletnih vsebin, ki so vidne po vsem svetu, in jih tudi objavlja. Vendar pa danes vsi ne razumejo popolnoma okolja, v katerem se takšne vsebine pišejo, gledajo ali berejo, ali možnih posledic svojih lastnih objav. Zato moramo vsi razvijati nove veščine, da bi postali aktivni sporočevalci in ustvarjalci medijskih vsebin. V globalnem, večkulturnem okolju se pojavljajo novi izzivi, povezani z mediji, ki prinašajo tudi vprašanja v zvezi z varnostjo, vključenostjo in dostopnostjo za vse.

Današnje sporočilo Komisije je prvi dokument o politiki medijske pismenosti na ravni EU. Usmerjen je na naslednja tri področja:

medijska pismenost za komercialno sporočanje, ki obsega vprašanja, povezana z oglaševanjem,

medijska pismenost za avdiovizualna dela, ki delno zajema ozaveščanje o evropskem filmu in izboljševanje ustvarjalnih sposobnosti,

• in medijska pismenost na spletu, ki državljanom na primer omogoča boljše poznavanje delovanja Googla in drugih internetnih iskalnikov.

Sporočilo dodatno prispeva k vzpostavitvi evropske avdiovizualne politike. Dopolnjuje novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja (glej IP/07/1809) in podporni program za razvoj in distribucijo evropskega filma MEDIA 2007. Napoveduje tudi študijo, ki se bo začela leta 2008, o možnostih za ugotavljanje ravni medijske pismenosti in se vključuje v poročilo o ravneh medijske pismenosti, ki je del nove direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah brez meja. „Verjamem, da je zlasti v zvezi z oglaševanjem spodbujanje medijske pismenosti veliko primernejši pristop od zavzemanja za prepoved oglaševanja, ki mu nasprotujem,“ je izjavila evropska komisarka Viviane Reding.

Komisija se aktivno zavzema za razvoj in izmenjavo dobrih praks na področju medijske pismenosti v digitalnem okolju prek obstoječih programov in pobud ter bo v prihodnosti po potrebi sprejela sveženj priporočil. Na koncu Komisija poziva države članice, da svoje regulativne organe spodbujajo k večji vključenosti in boljšemu sodelovanju pri izboljševanju ravni medijske pismenosti državljanov. Prizadevala si bo tudi za razvoj in izvajanje kodeksov ravnanja in koregulacijskih okvirov, ki bi zajemali vse zainteresirane strani na nacionalni ravni.

Ozadje:

Sporočilo Komisije o medijski pismenosti je sestavni del njene splošne politike povečevanja zaupanja v spletne vsebine in njihovo uveljavitev. Navezuje se na raziskavo, ki se je izvedla lansko leto (glej IP/06/1326) in je zajela vse vključene strani; to pomeni: medijske organizacije in industrijo, izobraževalne institucije, ponudnike in ustvarjalce vsebin, raziskovalne in kulturne institucije, regulativne organe ter združenja državljanov in potrošnikov. To sporočilo je rezultat tega obširnega posvetovanja.
Sporočilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm
Rezultati javnega posvetovanja o medijski pismenosti so na voljo na:
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/consultation/index_en.htm


Side Bar