Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT FI SL

IP/07/1970

Brüsszel, 2007. december 20.

Médiaműveltség: megfelelő módon élünk-e a blogok, a keresőprogramok és az interaktív televíziózás adta lehetőségekkel?

Nemcsak a médiumok változnak: az a mód is, ahogyan használjuk őket. Az újabb információs és kommunikációs technológiáknak köszönhetően sokkal könnyebbé vált az információk beszerzése, terjesztése, kommunikálása, közzététele vagy éppen sugárzása. Ezért a médiumok közvetítette információ kritikus kezelésének, tájékozottabb választásának képessége – ezt nevezik médiaműveltségnek – egyre nélkülözhetetlenebb mind az egyének aktív szerepvállalása, mind a demokrácia szempontjából. Egy EU-szerte végzett tavalyi felmérést követően az Európai Bizottság ismertette azt a tervét, amellyel Európában a médiaműveltség fejlődését, valamint a bevált gyakorlati megoldások cseréjét kívánja elősegíteni.

„A digitális korszakban a médiaműveltség döntő szerepet játszik a teljes körű, aktív polgári szerepvállalás elérésében – nyilatkozta Vivian Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos. – Az olvasni és írni tudás – vagyis a hagyományos műveltség – ma már nem elegendő. Nagyobb tudatosságra van szükségünk a hatékony önkifejezés és a mások által közöltek értelmezése terén, különösen ami a blogok és keresőgprogramok használatát, illetve ami a reklámokat illeti. Időseknek és fiataloknak egyaránt meg kell birkózniuk azzal az új digitális világgal, amelyben élünk. Éppen ezért a folyamatos tájékoztatás és felvilágosítás fontosabb, mint a szabályozás.”

A médiaműveltségnek ki kell terjednie a médiumok megannyi típusára a televíziótól és a filmtől kezdve az interneten, a rádión és a videojátékokon át egészen a virtuális közösségekig. Összefoglalóan, a média-tartalmak használatának, megértésének, megítélésének és létrehozásának képességéről van szó. A hétköznapi ember egyre több olyan online tartalmat használ vagy tesz közzé, amelyek az egész világon hozzáférhetők. Egyelőre azonban nem mindenki van tisztában azokkal az összefüggésekkel, amelyek alapján az ilyen anyagok készülnek, megjelennek, olvashatóvá válnak, illetve a lehetséges következményekkel abban az esetben, ha valaki maga publikál ilyeneket. Ezért – e tartalmak aktív közvetítőjeként vagy szerzőjeként – mindenkinek szert kell tennie új ismeretekre. Globális és multikulturális világunkban a médiumok új kihívások elé állítanak bennünket: aggályokat vetnek fel a biztonság, az elektronikus társadalmi integráció és az általános hozzáférés vonatkozásában.

A ma kiadott bizottsági közlemény – az első olyan stratégiai dokumentum, amely az EU-szintű médiaműveltséggel foglalkozik – az alábbi három témakörre összpontosít:

médiaműveltség a kereskedelmi kommunikációban, azaz a reklámmal kapcsolatos kérdések,

médiaműveltség az audiovizuális művek terén, többek között az európai filmek iránti érdeklődés növelése, és a médiakreativitással kapcsolatos képességek ösztönzése,

• végül az online tartalmakkal kapcsolatos médiaműveltség, például ismeretterjesztés a Google és a többi keresőprogram működését illetően.

A közlemény az európai audiovizuális politika újabb építőeleme. Kiegészíti a határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet (lásd IP/07/1809), valamint az európai film fejlődését és terjesztését előmozdító MEDIA 2007 programot. 2008-ra egy tanulmányt irányoz elő a médiaműveltség szintjének mérési módszereiről, és alapanyagul szolgál ahhoz a jelentéshez, amely a médiaműveltségnek az irányelvben meghatározott szintjeiről szól. „Ami a reklámot illeti, meggyőződésem szerint érdemesebb a médiaműveltséget támogatni, semmint korlátozó intézkedéseket hozni. Az utóbbi megoldást ellenzem – szögezte le az EU-biztos.

A Bizottság – a már meglévő programok és kezdeményezések révén – minden eszközzel támogatja a digitális környezethez igazodó médiaműveltséggel kapcsolatos helyes gyakorlati megoldások kidolgozását és cseréjét. Ha szükséges, a jövőben több ajánlást is előterjeszt. Végezetül arra hívja fel a tagállamokat, hogy az általános médiaműveltség szintjének javítása érdekében ösztönözzék szabályozó hatóságaikat intenzívebb részvételre és szorosabb együttműködésre, valamint hogy az érintettekkel együttműködésben dolgozzanak ki, és vezessenek be nemzeti szintű magatartási kódexeket és társszabályozási kereteket.

Háttérinformációk:

A Bizottság médiaműveltségről szóló közleménye szerves része annak az általános bizottsági politikának, amely az online tartalmak használatának ösztönzését és a beléjük vetett bizalom erősítését célozza. A közlemény alapját egy tavalyi felmérés képezi (lásd IP/06/1326), amelyben részt vett valamennyi érdekelt, vagyis a médiaszervezetek, a médiaipar képviselői, az oktatási intézmények, a tartalomszolgáltatók és -előállítók, a kutatási és kulturális intézmények, a szabályozó hatóságok, a civil és fogyasztói szervezetek. A közlemény e széleskörű egyeztetés eredményeként jött létre.
A közlemény itt olvasható:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm
A médiaműveltségről szóló nyilvános egyeztetés eredményeit itt ismertetjük:
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/consultation/index_en.htm


Side Bar