Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL CS HU MT SK SL BG

IP/07/1966

Bruxelles, 19 decembrie 2007

Reforma PAC: Reforma sectorului vitivinicol va stimula competitivitatea vinurilor europene

Comisia Europeană a salutat acordul încheiat astăzi între miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană în vederea reformării organizării comune a pieței vitivinicole. Schimbările vor permite echilibrarea pieței vitivinicole, eliminarea măsurilor ineficiente și costisitoare de intervenție pe piață și reorientarea bugetului spre măsuri pozitive și proactive, care vor stimula competitivitatea vinurilor europene. Reforma prevede o restructurare rapidă a sectorului vitivinicol prin includerea unui sistem voluntar de desțelenire pe o perioadă de trei ani, în vederea eliminării excedentului de producție și a vinului necompetitiv de pe piață. Se vor elimina progesiv subvențiile pentru distilarea de criză și pentru distilarea alcoolului alimentar, iar sumele respective, repartizate în pachete financiare naționale, pot fi folosite pentru finanțarea unor măsuri, cum ar fi promovarea vinurilor pe piețele țărilor terțe, inovarea, precum și restructurarea și modernizarea suprafețelor cultivate cu viță de vie și a cramelor. Reforma va garanta protecția mediului în regiunile viticole, va salvgarda politicile tradiționale și constante privind calitatea și va simplifica normele de etichetare, atât spre beneficiul producătorilor, cât și spre cel al consumatorilor. Reforma va intra în vigoare la 1 august 2008.

„Sunt încântată ca am reușit să găsim un compromis și aș dori să le mulțumesc miniștrilor pentru disponibilitatea de a soluționa probleme spinoase”, a afirmat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. „În loc să cheltuim o bună parte din bugetul nostru în vederea eliminării excedentelor, ne putem concentra acum pe provocările concurenței și pe recâștigarea cotelor de piață. Nu am obținut tot ceea ce ne-am dorit, dar, în final, am ajuns la un acord echilibrat. Sper ca statele membre să folosească în mod eficient noile instrumente disponibile”.

Principalele aspecte ale organizării comune a pieței (OCP) vitivinicole revizuite

Pachetele financiare naționale: acestea vor permite statelor membre să adapteze măsurile la fiecare situație în parte. Printre măsurile posibile se includ următoarele: promovarea în țări terțe, restructurarea/conversia suprafețelor cultivate cu viță de vie, modernizarea lanțului de producție, inovația, sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere și noi măsuri de gestionare a crizelor.

Măsuri de dezvoltare rurală: se vor transfera o parte din fonduri în favoarea măsurilor de dezvoltare rurală rezervate regiunilor viticole. Măsurile ar putea include instalarea tinerilor agricultori, ameliorarea metodelor de comercializare, formarea profesională, sprijinirea organizațiilor de producători, sprijinul pentru acoperirea costurilor suplimentare și a pierderilor din venit, cauzate de menținerea peisajelor culturale, precum și pensionarea anticipată.

Drepturi de plantare: acestea se vor elimina treptat până în 2015, cu posibilitatea menținerii lor la nivel național până în 2018.

Eliminarea sistemelor de distilare: distilarea de criză se va limita la patru ani la discreția statelor membre, până la sfârșitul anului 2011/2012, cu cheltuieli maxime de până la 20% din pachetul financiar național în primul an, de 15% în al doilea an, 10% în al treilea an și de 5% în al patrulea an. Distilarea alcoolului alimentar se va elimina treptat într-o perioadă de patru ani, cu o plată cuplată pentru respectiva perioadă de tranziție, care urmează să fie înlocuită cu o plată decuplată unică pe exploatație. Statele membre vor avea posibilitatea de a solicita distilarea subproduselor, finanțată din pachetul național și la un nivel semnificativ mai mic decât cel actual, acoperind costurile de colectare și de prelucrare a produselor secundare.

Introducerea plății unice pe exploatație: plățile decuplate unice pe exploatație se vor acorda viticultorilor care cultivă struguri pentru vin la discreția statelor membre și tuturor viticultorilor care își desțelenesc viile.

Desțelenire: se instituie un sistem voluntar de desțelenire, pe o perioadă de trei ani, pentru o suprafață totală de 175 000 de hectare, cu un nivel descrescător al primei în cursul celor trei ani. Un stat membru poate întrerupe desțelenirea, în cazul în care suprafața ar depăși 8% din suprafața viticolă totală a statului membru respectiv sau 10% din suprafața totală a unei regiuni. Comisia poate întrerupe desțelenirea în cazul în care suprafața ar depăși 15% din suprafața viticolă totală a unui stat membru. Statele membre pot, de asemenea, exclude desțelenirea în zonele de munte și de pantă abruptă din motive de mediu.

Practici oenologice: responsabilitatea de a aproba noile practici oenologice sau de a le modifica pe cele existente va fi transferată Comisiei, care va evalua practicile oenologice acceptate de OIV și va include unele dintre acestea pe lista practicilor acceptate în Uniunea Europeană.

Norme de etichetare mai eficiente: conceptul de vin european de calitate se va baza pe vinurile cu indicații geografice protejate și pe cele cu denumire de origine protejată. Se vor salvgarda politicile naționale constante privind calitatea. Etichetarea va fi mai simplă și, de exemplu, va permite vinurilor europene fără IG să indice pe etichetă soiul și anul recoltei. Se vor proteja în continuare anumiți termeni tradiționali și anumite forme de sticle.

Șaptalizare: aceasta va fi permisă în continuare, cu toate că trebuie reduse nivelurile maxime de îmbogățire prin adaos de zahăr sau de must. Din motive climatice excepționale, statele membre pot cere Comisiei să mărească nivelul de îmbogățire.
Ajutor pentru utilizarea mustului: ajutorul pentru must poate fi plătit în forma sa actuală pentru o perioadă de patru ani. După această perioadă de tranziție, cheltuielile privind ajutorul pentru must se vor transforma în plăți decuplate pentru producătorii de vin.


Side Bar