Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Bruselj, 19. decembra 2007

Protimonopolna politika: Komisija prepoveduje večstranske medfranšizne provizije MasterCarda znotraj EGP

Evropska komisija je odločila, da večstranske medfranšizne provizije MasterCarda pri čezmejnem poslovanju z debitnimi in kreditnimi plačilnimi karticami znamk MasterCard in Maestro v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) kršijo pravila glede omejevalnih poslovnih ravnanj iz Pogodbe ES (člen 81). Komisija je ugotovila, da večstranske medfranšizne provizije MasterCarda – dajatve, zaračunane za vsako plačilo na maloprodajnem mestu pri izvršitvi plačilne transakcije – zvišujejo stroške plačila s karticami na prodajnih mestih, pri čemer pa ni dokazljivega povečanja učinkovitosti. MasterCard mora v šestih mesecih izpolniti zahtevo Komisije o ukinitvi provizij. Če MasterCard ne bo ravnal v skladu s to zahtevo, mu lahko Komisija naloži dnevno denarno kazen v višini 3,5 % njegovega dnevnega svetovnega prometa v predhodnem poslovnem letu. Večstranske medfranšizne provizije sicer niso nezakonite. Vendar so take provizije v odprtem sistemu plačilnih kartic, kot so kartice MasterCard, skladne s pravili EU o konkurenci le, če prispevajo k tehničnemu in gospodarskemu napredku ter koristijo potrošnikom. V EU je vsako leto s plačilnimi karticami izvršenih več kot 23 milijard EUR plačil, kar presega znesek 1350 milijard EUR.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: „Večstranske medfranšizne provizije, kakršne so provizije MasterCarda, umetno zvišujejo stroške plačila s karticami na prodajnih mestih. Račun poravnajo potrošniki in pri tem tvegajo, da ga bodo zaradi uporabe plačilnih kartic plačali dvakrat: enkrat v obliki letnih pristojbin svoji banki, drugič v obliki napihnjenih maloprodajnih cen, ki jih ne plačajo le uporabniki kartic, ampak tudi potrošniki, ki plačujejo z gotovino. Komisija bo sprejela take provizije le, kadar jasno spodbujajo inovacije v prid vseh uporabnikov.“

Večstranske medfranšizne provizije

V poslovni model MasterCarda je vključen sistem določanja najnižjih cen, ki jih morajo plačati trgovci za sprejemanje plačilnih kartic te organizacije. Ta sistem temelji na celoviti mreži večstransko dogovorjenih medbančnih provizij, ki jih stroka imenuje „medfranšizne provizije“. Današnja odločitev se nanaša na osnovne medfranšizne provizije MasterCarda znotraj EGP („Večstranske medfranšizne provizije MasterCarda“). Večstranske medfranšizne provizije MasterCarda so provizije za vsako plačilo na prodajnem mestu. Te provizije znašajo od 0,4 % vrednosti transakcije, čemur je treba prišteti 0,05 EUR, do 1,05 % vrednosti, čemur je treba prišteti 0,05 EUR za plačila z bančnimi karticami Maestro, ter od 0,80 % do 1,20 % za transakcije potrošnikov s kreditnimi karticami MasterCard. Banka potrošnika („banka izdajateljica“) zadrži provizijo, ki jo zaračuna banki trgovca („banka pridobiteljica“), slednja pa upošteva ta strošek pri določanju cen na prodajnih mestih.

Večstranske medfranšizne provizije MasterCarda se uporabljajo za praktično vsa čezmejna plačila s karticami v EGP in za plačila s karticami v notranjem prometu v Belgiji, na Irskem, v Italiji, na Češkem, v Latviji, Luksemburgu, na Malti in v Grčiji. Približno 45 % vseh plačilnih kartic v EGP ima bodisi logotip MasterCard bodisi Maestro, na okoli 85 % prodajnih mestih v EGP pa se lahko plačuje z bančnimi karticami.

Komisija je prepovedala večstranske medfranšizne provizije MasterCarda, ker zvišujejo osnovo, na podlagi katere banke pridobiteljice prodajnim mestom zaračunajo provizijo za sprejemanje plačilnih kartic, saj tvorijo večstranske medfranšizne provizije velik del končne cene, ki jo prodajna mesta plačajo za sprejemanje plačilnih kartic MasterCard. To omejevanje cenovne konkurence škoduje trgovinam in njihovim strankam.

MasterCard je predstavil svoje večstranske medfranšizne provizije kot instrument za „čim večjo učinkovitost sistema“. Toda MasterCard v štirih letih preiskave ni uspel predložiti zahtevanih empiričnih dokazov, ki bi nazorno prikazali kakršne koli pozitivne učinke na inovacije in učinkovitost, zaradi katerih bi lahko precejšen delež koristi teh provizij uživali potrošniki. Komisija je tako ugotovila, da večstranske medfranšizne provizije MasterCarda ne povzročajo objektivnih koristi, ki bi lahko izravnale negativne učinke na cenovno konkurenco med njenimi bankami članicami.

Preiskava

Preiskava Komisije je na začetku temeljila na več uradnih obvestilih, ki jih je med majem 1992 in julijem 1995 predložil pravni predhodnik MasterCarda – Europay International S.A., ter pritožbi EuroCommerca maja 1997. Komisija je po dveh obvestilih o nasprotovanju (glej MEMO/06/260) in ustnem zaslišanju novembra 2006 nadalje preverila argumente MasterCarda z dodatnim ugotavljanjem dejstev.

Prejšnja praksa

Komisija je v letu 2002 odobrila izvzetje podobnega sistema, ki ga je predlagala Visa (glej IP/02/1138), potem ko je Visa znatno spremenila svoje večstranske medfranšizne provizije. Visa je zlasti predlagala, da bo do konca leta 2007 postopoma znižala raven svojih provizij s povprečno 1,1 % na 0,7 % ter da bo določila zgornjo mejo ravni stroškov za posamezne storitve. Visa je tudi povečala preglednost provizij in bankam dovolila, da prodajnim mestom razkrijejo podatke o večstranskih medfranšiznih provizijah. Toda izvzetje preneha veljati 31. decembra 2007, Visa pa bo morala od tega dne dalje zagotoviti, da bo njen sistem v celoti skladen s pravili EU o konkurenci.

Enotno območje plačil v eurih (Single Euro Payment Area – SEPA)

Odločitev o večstranskih medfranšiznih provizijah MasterCarda izhaja iz preiskave sektorja v zvezi z bančnim poslovanjem na drobno, ki jo je Komisija opravila v letih 2005 in 2006 (glej IP/07/114 in MEMO/07/40) in v kateri je bilo ugotovljeno, da lahko dogovori o medfranšiznih provizijah ovirajo stroškovno učinkovit sektor plačilnih kartic ter oblikovanje enotnega območja plačil v eurih. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da v petih državah EGP (na Danskem, Nizozemskem, Norveškem, Finskem in v Luksemburgu) sistem plačilnih kartic deluje brez kakršnih koli večstranskih medfranšiznih provizij.

Odločitev o MasterCardu bo podprla oblikovanje območja SEPA s spodbujanjem večje konkurenčnosti na trgu kartic in preprečevanjem umetnega zviševanja provizij na prodajnem mestu zaradi nezakonitega mehanizma za oblikovanje cen, kot so večstranske medfranšizne provizije MasterCarda.

Glej tudi MEMO/07/590.


Side Bar