Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Bruxelles, 19 decembrie 2007

Antitrust: Comisia interzice comisioanele interbancare multilaterale percepute de MasterCard în interiorul SEE

Comisia Europeană a hotărât că comisioanele interbancare multilaterale (CIM) percepute de MasterCard pentru tranzacțiile interanționale cu carduri de debit şi carduri de credit pentru consum sub egida MasterCard și Maestro în Spațiul Economic European (SEE) încalcă prevederile Tratatului CE privind practicile comerciale restrictive (articolul 81). Comisia a ajuns la concluzia că CIM perceput de MasterCard pentru fiecare plată efectuată într-un punct de desfacere, la momentul procesării plății, a determinat creșterea costului de acceptare a cardurilor pentru comercianții cu amănuntul, fără să conducă la un randament verificat. MasterCard dispune de un termen de șase luni pentru a se conforma ordinului dat de Comisie privind renunţarea la comisioane. În cazul în care MasterCard nu se conformează, Comisia poate impune plata unei penalități zilnice în valoare de 3,5% din cifra de afaceri totală zilnică realizată de MasterCard în precedentul exerciţiu financiar. CIM nu sunt ilegale în sine. Cu toate acestea, un CIM perceput în cadrul unui sistem deschis de carduri de plată, precum cel practicat de MasterCard, este compatibil cu regulile de concurență ale UE doar în condițiile în care contribuie la progresul tehnic și economic, aducând beneficii consumatorilor. În UE, în fiecare an, sunt efectuate peste 23 de miliarde de plăți cu cardurile, în valoare de peste 1 350 miliarde €.

Comisarul european pentru concurență, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Acordurile privind comisioanele interbancare multilaterale, precum cele practicate de MasterCard determină creșterea costului de acceptare pentru comercianți. Consumatorii suportă nota de plată, deoarece există riscul ca aceștia să plătească de două ori pentru cardurile de plată: o dată sub forma comisioanelor plătite anual propriei bănci și a doua oară sub forma prețurilor cu amănuntul, în creștere, plătite nu doar de utilizatorii de carduri, ci și de clienții care plătesc în numerar. Comisia va accepta aceste comisioane doar în cazurile în care acestea favorizează în mod clar inovarea în beneficiul tuturor utilizatorilor.”

CIM

Modelul de afaceri al MasterCard include un mecanism care determină un preț minim pe care comercianții trebuie să-l plătească pentru a accepta cardurile de plată ale organizației. Acest mecanism se bazează pe o rețea complexă de comisioane interbancare acceptate în mod multilateral, pe care sectorul de activitate le numește „comisioane interbancare”. Prin decizia de astăzi sunt vizate comisioanele interbancare generice percepute de MasterCard („CIM percepute de Mastercard”).

CIM percepute de MasterCard reprezintă un comision pentru fiecare plată într-un punct de desfacere. Acest comision variază între 0,4% din valoarea tranzacției plus 0,05 € și 1,05% plus 0,05 € pentru plățile cu carduri de debit Maestro, precum și între 0,80% și 1,20 % pentru tranzacțiile cu carduri de credit pentru consum MasterCard. Comisionul este perceput de banca clientului („banca emitentă”) și este facturat băncii comerciantului („banca achizitoare”) care ține seama de acest cost atunci când stabilește prețurile pentru comercianți.

CIM percepute de MasterCard se aplică practic tuturor plăților internaționale cu cardul în SEE, precum și plăților naționale cu cardul în Belgia, Irlanda, Italia, Republica Cehă, Letonia, Luxemburg, Malta și Grecia. Aproximativ 45% din totalul cardurilor de plăți din SEE poartă un logo MasterCard sau Maestro, iar cardurile MasterCard sunt acceptate de aproape 85% dintre comercianții care acceptă carduri de debit în SEE.

Comisia a interzis CIM percepute de Mastercard deoarece acestea determină creșterea costului pe baza căruia băncile achizitoare facturează comercianții pentru acceptarea de carduri de plată, având în vedere că CMI reprezintă o parte importantă din prețul final pe care comercianții în plătesc pentru acceptarea de carduri de plată MasterCard. Această restrângere a concurenței prin prețuri aduce prejudicii comercianților și clienților acestora.

MasterCard a prezentat CIM percepute ca fiind un instrument de „maximizare a randamentul sistemului" Cu toate acestea, în timpul celor patru ani de investigații, MasterCard nu a prezentat dovezile empirice necesare pentru a demonstra efectele pozitive din punctul de vedere al inovării și al eficienței, care să permită transferul către consumatori a unei părți echitabile din beneficiile obținute de pe urma CIM. În consecință, Comisia a ajuns la concluzia că CIM percepute de MasterCard nu generează randamente obiective care să poată contrabalansa efectele negative produse asupra concurenței prin prețuri dintre băncile membre ale MasterCard.

Investigația

Inițial, investigația Comisiei s-a bazat pe o serie de notificări pe care le-a prezentat, în perioada mai 1992 - iulie 1995, predecesorul legal al MasterCard, Europay International S.A., precum și pe o plângere depusă de EuroCommerce în mai 1997. În urma a două comunicări ale obiecțiilor (a se vedea MEMO/06/260) și a unei audieri în noiembrie 2006, Comisia a verificat în continuare argumentele prezentate de MasterCard, strângând date suplimentare.

Experiența cazurilor anterioare

În 2002, Comisia a acordat o exceptare pentru un sistem similar propus de Visa (a se vedea IP/02/1138), după ce Visa a propus modificări substanțiale în ceea ce privește CIM percepute. Visa a propus, în special, reducerea treptată a nivelului comisioanelor practicate de la o valoare medie de 1,1% la 0,7% până la sfârșitul lui 2007 și plafonarea comisioanelor la nivelul costurilor unor servicii specifice. De asemenea, Visa a îmbunătățit transparența comisioanelor și le-a permis băncilor să dezvăluie comercianților informații cu privire la CIM. Cu toate acestea, exceptarea expiră la 31 decembrie 2007 iar, începând cu această dată, Visa va trebui să se asigure că sistemul propriu respectă pe deplin regulile de concurență ale UE.

SEPA

Decizia privind CIM percepute de MasterCard urmează investigației sectoriale efectuate de Comisie, în 2005 și 2006, în legătură cu băncile universale (a se vedea IP/07/114 și MEMO/07/40), prin care s-a constat că acordurile privind comisioanele interbancare ar putea împiedică îmbunătățirea eficienței în raport cu costurile a sectorului cardurilor de plată, precum și crearea unei zone unice de plăți în euro (SEPA). În cursul investigației s-a constat că în cinci țări SEE (Danemarca, Țările de Jos, Norvegia, Finlanda, Luxemburg) sistemul cardurilor de plată funcționează fără CIM. Decizia privind MasterCard va sprijini crearea SEPA prin favorizarea concurenței pe piața cardurilor și prin împiedicarea unei creșteri artificiale a comisioanelor suportate de comercianți ca urmare a unui mecanism ilegal de prețuri precum cel al CIM percepute de MasterCard.

A se vedea, de asemenea, MEMO/07/590.


Side Bar