Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Briuselis, 2007 m. gruodžio 19 d.

Antimonopolinė politika: Komisija uždraudžia MasterCard daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčius Europos ekonominėje erdvėje

Europos Komisija nusprendė, kad MasterCard daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčiais už operacijas, atliekamas kitoje valstybėje Europos ekonominėje erdvėje (EEE) MasterCard ir Maestro debeto ir vartojimo kredito kortelėmis, pažeidžiamos EB sutartyje (81 straipsnyje) nustatytos įmonėms taikomos taisyklės dėl konkurenciją ribojančių veiksmų. Komisija padarė išvadą, kad dėl MasterCard daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčių, tai yra mokesčių, kurie mokami apdorojant kiekvieną mažmeninės prekybos punkte atliktą mokėjimą, nepagrįstai padidėjo mažmenininkų kortelės priėmimo sąnaudos, taip pat neįrodyta, kad šie mokesčiai turi veiksmingą poveikį. MasterCard turi per šešis mėnesius įvykdyti Komisijos nurodymą panaikinti šiuos mokesčius. Jeigu MasterCard to nepadarys, Komisija gali skirti kas dieną mokamą baudą, sudarančią 3,5 % įmonės pasaulinės apyvartos per dieną praėjusiais ūkiniais metais. Patys daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčiai nėra neteisėti. Tačiau atviroje mokėjimo kortelių sistemoje kaip MasterCard daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčiai gali būti suderinami su ES konkurencijos taisyklėmis tik jeigu juos taikant skatinama techninė ir ekonominė pažanga ir jeigu jie yra naudingi vartotojams. ES mokėjimo kortelėmis kasmet atliekama daugiau nei 23 mlrd. mokėjimų, kurių vertė daugiau nei 1350 mlrd. EUR.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčių susitarimais, kaip antai sudarytais MasterCard, nepagrįstai padidinamos mažmenininkų kortelės priėmimo sąnaudos. Tai daroma vartotojų sąskaita, nes būtent vartotojai rizikuoja už mokėjimo korteles sumokėti du kartus: mokėdami metinius mokesčius savo bankui ir mokėdami nepagrįstai dideles mažmenines kainas, kurias moka ne tik kortelėmis, bet ir grynaisiais pinigais atsiskaitantys klientai. Komisijai šie mokesčiai būtų priimtini tik jeigu jais būtų akivaizdžiai skatinamos visiems vartotojams naudingos naujovės.“

Daugiašalio tarpbankinio atsiskaitymo mokesčiai

MasterCard verslo modelis apima mechanizmą, kuriuo nustatoma mažiausia kaina, kurią turi sumokėti prekybos ir paslaugų įmonės už organizacijos mokėjimo kortelių priėmimą. Šis mechanizmas paremtas sudėtinga daugiašaliais bankų susitarimais nustatytų tarpbankinių mokesčių (vadinamųjų tarpbankinio atsiskaitymo mokesčių) sistema. Šiandienos sprendimas skirtas EEE teritorijoje automatiškai mokamiems MasterCard tarpbankinio atsiskaitymo mokesčiams (toliau – MasterCard TAM). MasterCard TAM yra mokestis, mokamas už kiekvieną mokėjimą, atliekamą prekybos ar paslaugų įmonėje. Šis mokestis svyruoja nuo 0,4 % operacijos vertės, padidintos 0,05 EUR, iki 1,05 % operacijos vertės, padidintos 0,05 EUR, už mokėjimus Maestro debeto kortelėmis; ir nuo 0,80 % iki 1,20 % už operacijas MasterCard vartojimo kredito kortelėmis. Mokestį išskaičiuoja kliento bankas (kortelę išdavęs bankas), o jį turi sumokėti prekybos ar paslaugų įmonės bankas (aptarnaujantis bankas), kuris vėliau į šį sąnaudų elementą atsižvelgia nustatydamas kainas prekybos ar paslaugų įmonėms.

MasterCard TAM iš esmės taikomi visiems kitoje valstybėje atliekamiems mokėjimams kortele EEE teritorijoje, taip pat Belgijoje, Airijoje, Italijoje, Čekijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Graikijoje atliekamiems mokėjimams. Apie 45 % visų mokėjimo kortelių EEE turi MasterCard arba Maestro logotipą, o MasterCard korteles priima apie 85 % EEE verslo įmonių, kurios priima debeto korteles.

Kadangi TAM sudaro didelę galutinės kainos, kurią verslo įmonės moka už MasterCard mokėjimo korelių priėmimą, dalį, Komisija uždraudė MasterCard TAM, nes jais nepagrįstai didinama bazė, pagal kurią aptarnaujantys bankai nustato kainas prekybos ar paslaugų įmonėms už mokėjimo kortelių priėmimą. Šis kainų konkurencijos ribojimas žalingas verslo įmonėms ir jų klientams.

MasterCard nurodė, kad ji taiko TAM kaip priemonę „sistemos našumui kiek įmanoma padidinti“. Tačiau per ketverius tyrimo metus MasterCard nepateikė būtinų praktinių įrodymų, kad TAM turėtų teigiamą poveikį naujovėms ir veiksmingumui ir todėl būtų naudingi vartotojams. Todėl Komisija padarė išvadą, kad vertinant objektyviai MasterCard TAM nedaro veiksmingo poveikio, kuris kompensuotų neigiamą poveikį sistemai priklausančių bankų kainų konkurencijai.

Tyrimas

Komisijos tyrimas pradėtas remiantis pranešimais, kuriuos nuo 1992 m. gegužės iki 1995 m. liepos pateikė MasterCard teisinė pirmtakė, Europay International S.A., taip pat 1997 m. gegužę pateiktu EuroCommerce skundu. Pateikusi du prieštaravimo pareiškimus (žr. MEMO/06/260) ir 2006 m. lapkritį surengusi žodinį bylos nagrinėjimą, Komisija surengė papildomą faktų tyrimą ir dar kartą patikrino MasterCard argumentus.

Ankstesnė praktika

2002 m. Komisija padarė išimtį organizacijos Visa taikomai panašiai sistemai (žr. IP/02/1138), kai Visa pasiūlė iš esmės pertvarkyti savo TAM sistemą. Visų pirma Visa pasiūlė iki 2007 m. pabaigos palaipsniui sumažinti mokesčius nuo vidutiniškai 1,1 % iki 0,7 % ir tam tikroms paslaugoms nustatyti savikainai prilygstančią viršutinę mokesčio ribą. Visa taip pat padarė mokesčius skaidresnius ir leido bankams apie TAM teikti informaciją verslo įmonėms. Išimtis galioja iki 2007 m. gruodžio 31 d. Nuo tada Visa privalės užtikrinti, kad jos sistema visiškai atitinka ES konkurencijos taisykles.

SEPA

Sprendimas dėl MasterCard TAM priimtas po 2005 ir 2006 m. Komisijos atlikto mažmeninės bankininkystės sektoriaus tyrimo (žr. IP/07/114 ir MEMO/07/40), kuriuo buvo nustatyta, kad tarpbankinio atsiskaitymo mokesčių susitarimais gali būti trukdoma vystyti sąnaudų požiūriu efektyvesnį mokėjimo kortelių sektorių ir kurti bendrą mokėjimų eurais erdvę (SEPA). Tyrimu nustatyta, kad penkiose EEE šalyse (Danijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Suomijoje ir Liuksemburge) mokėjimo kortelių sistema veikia be TAM.

Sprendimu dėl MasterCard bus remiamas SEPA sukūrimas: bus skatinama konkurencija mokėjimo kortelių rinkoje ir užkirstas kelias dirbtiniam prekybos ar paslaugų įmonių mokesčių didinimui naudojant neteisėtą mechanizmą kaip, pavyzdžiui, MasterCard taikomą sistemą.
Taip pat žr. MEMO/07/590.


Side Bar