Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Brüsszel, 2007. december 19.

Trösztellenes ügyek: a Bizottság megtiltja a MasterCardnak multilaterális bankközi díjak felszámítását az EGT-n belül

Az Európai Bizottság határozata szerint a MasterCard által az Európai Gazdasági Térség (EGT) belső határain átnyúló, MasterCard és Maestro betéti és lakossági hitelkártyás fizetési tranzakciókért felszámított multilaterális bankközi díjak alkalmazása sérti az EK-Szerződés 81. cikkében szereplő, a versenykorlátozó kereskedelmi magatartással kapcsolatos szabályokat. A Bizottság következtetése szerint a MasterCard által alkalmazott multilaterális bankközi díj, amelyet a cég a fizetés elszámolásakor a kiskereskedelmi egységekben történt minden egyes fizetésre felszámolt, növelte a kiskereskedők kártyaelfogadási költségeit, anélkül azonban, hogy bizonyítható módon javította volna a hatékonyságot. A MasterCard hat hónapot kapott arra, hogy eleget tegyen a díjak eltörléséről hozott bizottsági határozatnak. Amennyiben a MasterCard nem szünteti meg ezt a gyakorlatot, akkor a Bizottság a vállalkozás előző üzleti év alapján számított napi globális forgalma 3,5%-ának megfelelő napi büntetést szabhat ki. A multilaterális bankközi díj önmagában nem törvényellenes, a MasterCardéhoz hasonló nyílt fizetőkártya-rendszer üzemeltetése esetén azonban csak akkor áll összhangban az uniós versenypolitikai szabályokkal, ha hozzájárul a műszaki és gazdasági haladáshoz és a vásárlók hasznát szolgálja. Az EU-ban évente több mint 23 milliárd kártyás fizetést bonyolítanak le, amelyek értéke meghaladja az 1350 milliárd eurót.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős tagja a következőket nyilatkozta: „A MasterCardéhoz hasonló multilaterális bankközi díj-megállapodások növelik a kiskereskedők kártyaelfogadási költségeit. A költségek a vásárlókra hárulnak, akik ezáltal kétszeresen fizetnek a kártyáért: először a bankjuk által felszámított éves kártyadíjat, másodjára pedig a kártyatulajdonosokat és a készpénzzel fizetőket egyaránt sújtó megemelkedett kiskereskedelmi árakat. A Bizottság csak akkor hagyja jóvá e díjak alkalmazását, ha azok nyilvánvalóan ösztönzik a felhasználók javát szolgáló innovációt.”

A multilaterális bankközi díj

A MasterCard üzleti modelljének részét képezi egy olyan mechanizmus, amely meghatározza a szervezet által kibocsátott kártyák elfogadásakor a kereskedők által fizetendő minimum díjat. E mechanizmus többoldalúan egyeztetett bankközi díjak összetett hálózatára épül, amelyet az ágazatban elszámolási díjnak neveznek. A mai határozat a MasterCard által az EGT-n belül alkalmazott bankközi díjakkal (a továbbiakban: MasterCard bankközi díj) foglalkozik. A MasterCard bankközi díj a kereskedőnél történt egyes fizetésekre kiszabott díj. E díj a Maestro betéti kártyával történő fizetések esetében az ügylet értékének 0,4–1,05%-a, tranzakciónként 0,05 euróval növelve, a MasterCard fogyasztói hitelkártyával történő fizetések esetén pedig 0,80–1,20% között váltakozik. Az ügyfél bankja (a továbbiakban: kibocsátó bank) blokkolja ezt az összeget, és felszámítja a kereskedő bankjának (a továbbiakban: elfogadó bank), amely aztán e költségelemet hozzáadja a kereskedőnek felszámított díjhoz.

A MasterCard bankközi díjat a következő esetekben alkalmazzák: az EGT belső határain virtuálisan átnyúló kártyás fizetések esetén, valamint minden belföldi kártyás fizetésnél Belgiumban, Írországban, Olaszországban, a Cseh Köztársaságban, Lettországban, Luxemburgban, Máltán és Görögországban. Az EGT-n belüli fizetőkártyák körülbelül 45%-a MasterCard vagy Maestro logóval van ellátva, és az EGT-n belül betéti kártyát elfogadó vállalkozások mintegy 85%-a fogadja el a MasterCard kártyákat.

A Bizottság megtiltotta a MasterCard bankközi díj alkalmazását, mivel drágítja az elfogadó bank által a fizetőkártyák elfogadásáért a kereskedőnek felszámított díj alapját, ezáltal pedig a bankközi díj teszi ki a MasterCard fizetőkártyáinak elfogadásáért az üzletek által fizetett végső árak nagy részét. Az árverseny korlátozása egyaránt árt az üzleteknek és ügyfeleiknek.

A MasterCard a rendszer eredményességét maximalizáló eszközként mutatta be a multilaterális bankközi díjat. A négy évig tartó vizsgálat során azonban a MasterCard nem nyújtott be semmilyen érdemi bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a bankközi díj kedvező hatást gyakorolna az innovációra és a hatékonyságra. Kedvező hatás esetén a bankközi díj hasznából megfelelő arányban részesednének a fogyasztók is. Ennélfogva a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a MasterCard bankközi díj nem gyakorol olyan tényleges hatást a hatékonyságra, amely ellensúlyozná a rendszerben résztvevő bankok közötti árversenyre gyakorolt kedvezőtlen hatást.

A vizsgálat

A Bizottság vizsgálatának alapját a MasterCard jogelődje, az Europay International S.A. által 1992 májusa és 1995 júliusa között tett bejelentések, valamint az EuroCommerce által 1997 májusában benyújtott panasz képezte. Két kifogásközlés (lásd MEMO/06/260) és a 2006. novemberi szóbeli meghallgatás után a Bizottság kiegészítő tények feltárásával tovább vizsgálta a MasterCard érveit.

Precedens

2002-ben a Bizottság – azt követően, hogy a Visa lényegi reformokat ajánlott bankközi díjait illetően – mentességet biztosított a Visa által javasolt hasonló rendszer számára (lásd IP/02/1138). A Visa felajánlotta, hogy 2007 végéig fokozatosan csökkenti a felszámított díjak mértékét (átlagosan 1,1%-ról 0,7%-ra), és a különleges szolgáltatások költségszintjén tartja a díjakat. Javította a díjak átláthatóságát is, és lehetővé tette, hogy a bankok tájékoztassák a vállalkozásokat a bankközi díjról. A mentesség azonban 2007. december 31-én lejár, és attól a pillanattól kezdve a Visának kötelessége, hogy rendszerét teljes összhangba hozza az uniós versenyszabályokkal.

Az egységes eurófizetési térség

A MasterCard bankközi díjairól szóló határozat a lakossági bankügyletekkel kapcsolatban folytatott 2005-ös és 2006-os bizottsági ágazati vizsgálat (lásd IP/07/114 és MEMO/07/40) eredményein alapul, amely úgy találta, hogy a bankközi díjakról kötött megállapodások akadályozhatják a költséghatékonyabb fizetőkártyás rendszer és az egységes eurófizetési térség megteremtését. A vizsgálat megállapította, hogy öt EGT-országban (Dánia, Hollandia, Norvégia, Finnország, Luxemburg) a fizetőkártyás rendszerek bankközi díjak felszámítása nélkül működnek. A MasterCard határozat segíti az egységes eurófizetési térség megteremtését azáltal, hogy ösztönzi a versenyt a kártyák piacán, és megakadályozza a kereskedői díjaknak a MasterCard bankközi díjaihoz hasonló, jogszerűtlen árazási mechanizmusokból következő mesterséges emelését.
Lásd még: MEMO/07/590.


Side Bar