Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/192

Bryssel/Washington den 15 februari 2007

Klimatförändringen: Kommissionsledamot Stavros Dimas vill få igång förhandlingarna om ett globalt avtal som kan följa på Kyoto

Inför den andra årsdagen för Kyotoprotokollets ikraftträdande i morgon uppmanade Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för miljön, Stavros Dimas, det internationella samfundet att så snart som möjligt inleda förhandlingar om ett omfattande globalt avtal om klimatförändringen som kan följa på Kyotoprotokollet när dess mål löper ut år 2012. Stavros Dimas är i Washington fram till i morgon för att tala med höga regeringstjänstemän och kongressledamöter om framtida åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och andra miljöfrågor. I samband med den andra årsdagen för Kyotoprotokollets ikraftträdande organiserar kommissionen ett möte i Bryssel, med europeiska meteorologer och tv-meteorologer, för att öka medvetenheten om vad var och en kan göra för att kämpa mot klimatförändringen.

Kommissionsledamoten Stavros Dimas kommenterar: "Det är av största vikt att USA och alla övriga länder med stora utsläpp deltar i dessa satsningar. Klimatförändringens mycket allvarliga hot berör hela världen och kan endast avvärjas genom en global satsning. Jag finner det väldigt uppmuntrande att intresset för utsläppshandel som ett redskap för att minska växthusgasutsläppen, så som vi använder det i Europa, snabbt ökar i USA.

Kyotoprotokollet är ett avgörande första steg mot en minskning av växthusgasutsläppen, men det krävs mycket större insatser om vi ska kunna undvika att klimatförändringen når farliga nivåer med enorma ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga inverkningar på hela mänskligheten. I ljuset av IPCC:s (mellanstatliga panelen för klimatförändringar) skrämmande nya prognoser för den globala uppvärmningen tidigare denna månad är det viktigt att det internationella samfundet snarast börjar förhandla om ett omfattande och ambitiöst nytt avtal som kan följa på Kyoto."

Kommissionsledamoten Stavros Dimas fortsatte: "Med det paket om klimatförändringen och energin som vi lade fram den 10 januari föregår kommissionen med gott exempel för vad som måste göras. Logiskt sett måste nästa steg vara att industriländerna som grupp minskar sina utsläpp till 30 % under 1990 års nivåer fram till 2020. Utvecklingsländerna måste också börja bromsa tillväxten av sina utsläpp, i mån av möjligheter. Dessa krassa insatser är genomförbara och inte för dyra. De är dessutom oundvikliga om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till högst 2° C över den förindustriella temperaturnivån. 2° C är det tröskelvärde bortom vilket forskningen visar att risken för irreversibla och möjligtvis katastrofala förändringar ökar drastiskt. För framtida generationers skull har vi inte råd att överskrida den tröskeln."

Under sitt besök i Washington presenterar Stavros Dimas innehållet i det samordnade paket om klimatförändring och energi som kommissionen lade fram i januari (se IP/07/29).

Paketet syftar till att driva på kampen mot klimatförändringen, öka Europeiska unionens försörjningstrygghet i fråga om energi och förstärka dess konkurrensposition.
Paketet innehåller konkreta mål och förslag till åtgärder, och har därigenom blåst nytt liv i debatten om nya premisser för ett globalt klimatförändringsavtal. Kommissionen vill så snart som möjligt se denna debatt utmynna i konkreta förhandlingar.

Möte för meteorologer

Som del i kommissionens informationskampanj "Du kan påverka klimatförändringen" kommer över 45 meteorologer och tv-meteorologer att träffas i kommissionens högkvarter i Bryssel, Berlaymontbyggnaden, i morgon. Eftersom de både är klimatexperter och mediepersoner i sina hemland är tv-meteorologer i ett särskilt gott läge för att bidra till kampanjens mål att informera om klimatförändringen och vad enskilda människor kan göra för att minska växthusgasutsläppen. Därför uppmanas de att skapa ett nätverk som ska främja dessa mål.

Mötet inleds av kommissionens generaldirektör för miljö, Mogens Peter Carl. Bland de övriga föreläsarna märks Jerry Lengoasa, biträdande generalsekreterare i Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och två ledande skribenter i den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) kommande fjärde rapport, professor Stefan Rahmstorf från Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) i Tyskland och professor Pavel Kabat från Wageningen University and Research Centre i Nederländerna.

Kampanjen ska förmedla en känsla av personligt ansvar genom att ge praktiska råd om hur alla kan minska utsläppen med små insatser som att byta till lågenergilampor och källsortera sopor. Man kommer att använda en mängd olika kommunikationsmedel som tv, Internet och plakat, en speciell webbsida och särskilda program för skolorna.

I bilagan finns en förteckning över deltagarna. Intervjuer kan begäras via Edelman public relations, Tfn: (02 227) 61 78 E-post: tom.o'connell@delman.com

Se MEMO/07/58

EU:s insatser mot klimatförändringen

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Kampanjen "Du kan påverka klimatförändringen"

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

Bilaga

PARTICIPANTS LIST
Country
Meteorologist
Information
Austria
Marcus Wadsak
weather presenter, ORF national TV, trained meteorologist
Andreas Jäger
Weather Presenter /Editor
Belgium
Jill Peeters
weather presenter at VTM, commercial TV - meteorologist Flemmish TV
Jean-Charles Beaubois
weather presenter at RTBF, French speaking TV
Bulgaria
Mincho Dosev Praznikov
leading meteorologist
Ivaylo Slavov
meteorologist, TV Met
Czech Republic
Tatana Mikova
weather presenter at CT1, national TV station, trained meteorologist
Denmark
Ditte Falkenberg
TV weather presenter, meteorologist
Jesper Theilgaard
TV weather presenter, meteorologist
Estonia
Annely Adermann
weather presenter, now spokesperson TV3
Finland
Matti Eerikäinen
Meteorologist, Channel four Finland
France
Evelyne Dheliat
weather presenter at TF1
Marina Raibaldo
weather presenter at FR 3
Fabienne Amiach
weather presenter at FR 3
Germany
Inge Niedek
meteorologists with ZDF German TV
Dieter Walch
meteorologists with ZDF German TV
Maxi Biewer
weather presenter, RTL Television GmbH
Greece
Chalkis Vasileios
Hellenic National Meteorological Service
Dimitrios Ziakopoulos
Hellenic National Meteorological Service
Hungary
András Reisz
weather presenter at MTV
Ireland
Nuala Carey
TV weather presenter, RTE
Gerald Fleming
Chairman of the Public Weather Services Group in (WMO )
Italy
Luca Mercalli
chairman of the Italian Metereologist Society
Andrea Giuliacci
weather presenter Italia 1
Lithuania
Arūnas Bukantis
Head of the Hydrology and Climatology Department of the Faculty of Natural Sciences, Vilnius University
Naglis Šulija
TV weather presenter, press meteorologist
Netherlands
Peter Timofeeff
weather presenter RTL4
Poland
Katarzyna Trzaskalska
meteorologist , TV1
Jaroslaw Kret
weather presenter, TVP1
Tomasz Zubilewicz
meteorologist, TVN

Portugal
Teresa Abrantes
meteorologist, National Meteorological Institute
José Peso
meteorologist, National Meteorological Institute
Patrícia Marques
meteorologist, National Meteorological Institute
Romania
Dr. Elena Cordoneanu
weather presenter,REALITATEA TV, Bucharest
Florin Busuioc
weather presenter Pro TV, Romania
Slovakia
Peter Jurcovic
weather presenter, radio stations and TVTA3
Dr Milan Lapin
renowned climate change expert
Spain
Manuel Toharia
 
Tomàs Molina
Chief Meteorologist Televisió de Catalunya; Chairman International Association of Broadcast Meteorology IABM
Abel Flores Famades
Meteorologist, Canal Meteo
José A. Maldonado
TVE, meteorologist
Sweden
Martin Hedberg
meteorologist and weather person Sveriges Television
Par Holmgren
meteorologist and weather person Sveriges Television
Slovenia
Tanja Cegnar
Pres. Slovenian Meteorological Society
UK
Michael Fish
Ex BBC Weather Presenter, Meteorologist
John Teather
Director of The Weather People Ltd., founder and former editor of the BBC Weather Centre; Secretary of the International Association
Bill Giles OBE
Director of The Weather People Ltd., founder and former Chief Broadcast Meteorologist at the BBC Weather Centre; Publications Secretary of the International Association
Francis Wilson
weather presenter, Sky News


Side Bar