Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Bruxelles, 13 decembrie 2007

Comisia salută semnarea Tratatului de la Lisabona şi invită la ratificarea cât mai rapidă a acestuia

Marcând un moment important al procesului de integrare europeană, cele 27 de state membre au semnat astăzi Tratatul de la Lisabona. Semnarea tratatului reprezintă începutul unei noi etape menite să asigure Uniunii un nou tratat care să poată răspunde provocărilor din secolul XXI. Comisia este de părere că noul tratat aduce o serie de avantaje importante pentru cetăţeni şi soluţionează dezbaterile instituţionale din viitorul apropiat. În conformitate cu abordarea dublă a Comisiei Barroso, acest fapt va permite să se pună mai mult accent pe aspectele care îi privesc direct pe cetăţeni, cum ar fi locurile de muncă şi creşterea economică, energia şi schimbările climatice, precum şi procesul de migrare. Comisia invită statele membre să ratifice tratatul în timp util, pentru ca acesta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2009. Comisia a lansat astăzi un site internet dedicat acestui tratat, care prezintă, într-un format uşor de citit, inovaţiile referitoare la politici şi reformele instituţionale cuprinse în noul tratat.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a afirmat: „Acest tratat marchează o turnură în istoria integrării europene. Tratatul de la Lisabona asigură cetăţenilor un loc în centrul proiectului european. După şase ani lungi de negocieri, putem în sfârşit să lăsăm deoparte problemele instituţionale şi să ne dedicăm întreaga energie îndeplinirii obiectivelor politice pentru cetăţenii noştri. Invit statele membre să îşi onoreze angajamentele şi să încerce să ratifice tratatul în timp util, pentru ca acesta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2009.”

„Acest nou tratat este benefic pentru cetăţenii europeni” a afirmat vicepreşedintele Comisiei, Margot Wallström, comisar pentru Relaţii instituţionale şi strategia de comunicare. Tratatul de la Lisabona va spori eficienţa Uniunii şi îi va conferi o voce unitară în derularea relaţiilor externe. Opiniile cetăţenilor vor conta mai mult la realizarea politicilor europene, prin intermediul competenţelor sporite ale reprezentanţilor lor direcţi aleşi în Parlamentul European şi al rolului mai mare al parlamentelor naţionale. Noua „Iniţiativă a cetăţenilor” va permite ca un milion de cetăţeni să solicite Comisiei să prezinte o propunere. Democratizarea mai profundă este esenţială pentru o Uniune care se bazează pe consimţământul cetăţenilor şi va contribui la reinstaurarea încrederii în procesul de integrare europeană.”

Tratatul de la Lisabona modifică tratatele UE şi CE actuale, fără însă a le înlocui. Acesta va conferi Uniunii cadrul legislativ şi instrumentele necesare pentru a rezolva problemele viitoare şi pentru a răspunde solicitărilor venite din partea cetăţenilor.

Tratatul de la Lisabona aduce cu sine multe avantaje: noul tratat va asigura că cetăţenii europeni au un cuvânt de spus în domeniul afacerilor europene şi că drepturile lor fundamentale vor fi înscrise într-o cartă. UE va fi mai bine pregătită să se ridice la înălţimea aşteptărilor în domeniul energiei, al schimbărilor climatice, al criminalităţii transfrontaliere şi al imigraţiei. De asemenea, va reprezenta o voce unitară pe scena internaţională.

Iată câteva din îmbunătăţirile majore propuse de noul tratat:

o Uniune mai democratică şi mai responsabilă – atât cetăţenii, cât şi parlamentele naţionale se vor afla în prima linie a procesului de luare a deciziilor, deoarece discuţiile pe marginea legiferării vor fi supuse controlului public. Europenilor li se va acorda posibilitatea de a influenţa propunerile legislative ale UE.

o Uniune mai eficientă – prin intermediul unor instituţii eficiente şi modernizate. Procesul decizional va fi mai rapid şi mai coerent în domeniul ordinii publice, conferind astfel Uniunii Europene o mai mare capacitate de a combate criminalitatea, terorismul şi traficul de fiinţe umane.

mai multe drepturi pentru europeni – valorile şi obiectivele UE vor fi stabilite mai clar decât oricând. Pe lângă aceasta, cartei drepturilor fundamentale i se va conferi acelaşi statut de care se bucură înseşi tratatele UE.

un actor global mai proeminent – UE va căuta să asigure mai multă coerenţă între diversele standarde ale politicii sale externe, cum ar fi diplomaţia, securitatea, schimburile comerciale şi ajutorul umanitar. Întregului bloc i se va acorda o personalitate juridică unică, în vederea consolidării capacităţii de negociere.

Aceste îmbunătăţiri vor conferi Uniunii capacitatea de a realiza schimbări, de a oferi mai multă siguranţă şi prosperitate europenilor şi de a le crea oportunităţi pentru ca aceştia să poată modela globalizarea.

Context

Tratatul de la Lisabona, elaborat de Conferinţa interguvernamentală (CIG) din 2007, a fost aprobat în cadrul Consiliului European informal din 18-19 octombrie şi va fi semnat de statele membre la 13 decembrie 2007. După semnarea tratatului va începe procesul de ratificare din partea tuturor celor 27 de state membre. Se speră că noul tratat va intra în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Noul site internet oferă informaţii accesibile şi uşor de citit, disponibile în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Accesând acest site, cititorii au posibilitatea de a descoperi modul în care noul tratat va permite UE să răspundă provocărilor actuale şi să promoveze un nivel mai înalt de eficienţă, democraţie şi transparenţă în cadrul instituţiilor acesteia. Pot fi consultate, de asemenea, răspunsurile la întrebările adresate cel mai frecvent, precum şi fişe tematice în care se explică principalele schimbări aduse de noul tratat pentru fiecare domeniu în parte.

Puteţi vizita site-ul dedicat Tratatului de la Lisabona la adresa: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar