Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Brussel, 13 december 2007

De Commissie is verheugd over de ondertekening van het Verdrag van Lissabon en roept op om het spoedig te ratificeren

Met de ondertekening van het Verdrag van Lissabon hebben de 27 lidstaten vandaag een belangrijke nieuwe fase van de Europese integratie ingeluid. Met dit nieuwe Verdrag kan de EU de uitdagingen van de 21e eeuw aangaan. Volgens de Commissie houdt het nieuwe Verdrag belangrijke nieuwe voordelen voor de burger in en is de discussie over de Europese instellingen hiermee voorlopig afgerond. Overeenkomstig de tweevoudige aanpak van de Commissie-Barroso kan de nadruk nu meer komen te liggen op kwesties die de burger belangrijk vindt, zoals werkgelegenheid, groei, energie, klimaatverandering en migratie. De Commissie roept de lidstaten op om het Verdrag tijdig te ratificeren, zodat het op 1 januari 2009 in werking kan treden. Vandaag stelt de Commissie ook een website over het Verdrag ter beschikking. Daarop wordt in begrijpelijke taal uitgelegd welke beleidsinnovaties en institutionele hervormingen het Verdrag inhoudt.

"Dit Verdrag vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de Europese integratie", aldus Commissievoorzitter Barroso. "Met het Verdrag van Lissabon komt de burger centraal te staan in het Europese project. Na zes lange jaren van onderhandelingen kunnen we de institutionele kwesties met rust laten en al onze energie richten op een resultaatgericht beleid voor de burger. Ik roep de lidstaten op om zich aan hun beloften te houden en het Verdrag tijdig te ratificeren, zodat het op 1 januari 2009 in werking kan treden."

"Dit nieuwe Verdrag is goed voor de Europese burgers", zei Margot Wallström, vicevoorzitster van de Commissie en commissaris voor institutionele betrekkingen en communicatiestrategie. "Hiermee kan de EU efficiënter werken en naar buiten toe met één stem spreken. Doordat de rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement meer bevoegdheden krijgen en de nationale parlementen meer invloed krijgen, krijgt de burger meer inspraak in het Europese beleid. Het nieuwe 'burgerinitiatief' houdt in dat een miljoen burgers de Commissie kunnen vragen om een voorstel in te dienen. Meer democratie is fundamenteel voor een Unie die steunt op de instemming van de burgers. Zo kan het vertrouwen in het Europese integratieproces worden hersteld."

Met het Verdrag van Lissabon worden de bestaande EU- en EG-Verdragen gewijzigd, maar niet vervangen. Het geeft de EU het wetgevingskader en de instrumenten die nodig zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en aan de verwachtingen van de burgers te beantwoorden.

Het Verdrag van Lissabon houdt tal van voordelen in: de Europese burgers krijgen meer inspraak in Europese zaken en hun grondrechten worden in een handvest vastgelegd. De EU is voortaan beter opgewassen tegen uitdagingen op het gebied van energie, klimaatverandering, grensoverschrijdende misdaad en immigratie. Op het internationale toneel zal Europa nu met één stem kunnen spreken.

De geplande verbeteringen zijn onder meer:

een meer democratische en open EU, die meer verantwoording aflegt: de burgers en de nationale parlementen krijgen de beslissingen uit de eerste hand voorgelegd. Zo wordt het wetgevingsproces opengesteld voor een kritische toetsing door het publiek en krijgen de Europeanen de kans om EU-wetgevingsvoorstellen te beïnvloeden;

een meer doeltreffende EU, dankzij efficiëntere en gestroomlijnde instellingen. De besluitvorming over wetgeving en andere kwesties wordt sneller en samenhangender, zodat de EU beter in staat zal zijn misdaad, terrorisme en mensenhandel te bestrijden;

meer rechten voor de Europeanen: de waarden en doelstellingen van de EU worden duidelijker dan ooit vastgelegd. Het Handvest van de grondrechten krijgt dezelfde juridische status als de Europese Verdragen zelf;

een belangrijkere speler op wereldvlak: de EU streeft naar meer samenhang tussen de verschillende onderdelen van het externe beleid, zoals diplomatie, veiligheid, handel en humanitaire hulp. Om de onderhandelingspositie van de EU te versterken, krijgt zij één rechtspersoonlijkheid.

Dankzij deze verbeteringen zal de EU in staat zijn veranderingen door te voeren, Europa veiliger en welvarender te maken en de Europeanen meer kansen te bieden om mee vorm te geven aan de mondialisering.

Achtergrond

Het Verdrag van Lissabon, dat in 2007 door de Intergouvernementele Conferentie (IGC) is opgesteld, werd op de informele Europese Raad van 18 en 19 oktober goedgekeurd. Het wordt op 13 december 2007 door de lidstaten ondertekend. Vervolgens moet het in alle 27 lidstaten worden geratificeerd. Naar verwachting zullen de wijzigingen op 1 januari 2009 van kracht worden.

De nieuwe website biedt gebruiksvriendelijke en vlot leesbare informatie in de 23 officiële EU-talen. Op de site komen de lezers te weten hoe de EU dankzij het nieuwe Verdrag in staat zal zijn de huidige uitdagingen aan te gaan en de efficiëntie, democratie en transparantie binnen haar instellingen te vergroten. De site geeft ook antwoorden op vaak gestelde vragen en bevat informatiebladen waarin per onderwerp wordt uiteengezet welke grote veranderingen het Verdrag meebrengt.
De nieuwe website van de Commissie over het Verdrag van Lissabon vindt u op:

http://europa.eu/lisbon_treaty.


Side Bar