Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Brussell, 13 ta' Diċembru 2007

Il-Kummissjoni tilqa' l-firma tat-Trattat ta' Liżbona u tappella għar-ratifika tagħha b'ħeffa

F'dak li jista' jitqies bħala pass importanti fl-integrazzjoni Ewropea, is-27 Stat Membru llum iffirmaw it-Trattat ta' Liżbona. Dan jimmarka fażi ġdida li fiha l-Unjoni qed tingħata trattat ġdid biex tirrispondi għall-isfidi tas-Seklu 21. Il-Kummissjoni temmen li t-trattat il-ġdid jipprovdi benefiċċji ġodda sinifikattivi għaċ-ċittadini u jsolvi d-dibattitu istituzzjonali għall-futur li ġej. B'konformità ma' l-approċċ fuq żewġ binarji tal-Kummissjoni Barroso dan se jippermetti aktar enfażi fuq it-temi li huma ta' interess għaċ-ċittadini bħall-impjiegi u t-tkabbir, l-enerġija u l-bidla fil-klima u l-immigrazzjoni. Il-Kummissjoni qed tappella lill-Istati Membri biex jirratifikaw it-trattat fi żmien tajjeb ħalli jkun jista' jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009. Il-Kummissjoni llum nediet websajt dwar it-Trattat li jispjega b'mod li jista' jinqraw faċilment l-innovitajiet politiċi u r-riformi istituzzjonali li hemm fit-Trattat il-ġdid.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, José Manuel Barroso qal, "Dan it-trattat jimmarka waqt ta' bidla fl-istorja ta' l-integrazzjoni Ewropea. It-Trattat ta' Liżbona jpoġġi liċ-ċittadini fiċ-ċentru tal-proġett Ewropew. Wara sitt snin sħaħ ta' negozjati nistgħu npoġġu fil-ġenb kwistjonijiet istituzzjonali u nikkonċentraw l-enerġija kollha tagħna biex inwasslu l-kisbiet politiċi liċ-ċittadini tagħna. Jien nappella lill-Istati Membri biex jonoraw l-impenji tagħhom u jfittxu li jirratifikaw it-trattat fi żmien tajjeb biex jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009."

"Dan it-Trattat il-ġdid huwa tajjeb għaċ-ċittadini Ewropej," qalet il-Viċi-President tal-Kummissjoni Margot Wallström, responsabbli għal Relazzjonijiet Istituzzjonali u l-Istrateġija tal-Komunikazzjoni. "Huwa se jsaħħaħ l-effiċjenza u jagħti lill-Unjoni vuċi waħda fir-relazzjonijiet esterni. In-nies se jkollhom sehem ikbar fil-politiki Ewropej permezz ta' setgħat imsaħħa li se jkollhom ir-rappreżentanti tagħhom li huma eletti direttament fil-Parlament Ewropew u fir-rwol imsaħħaħ tal-Parlamenti Nazzjonali. L-"Inizjattiva taċ-Ċittadini" l-ġdida se tagħti ċans lil miljun ċittadin biex jitolbu lill-Kummissjoni tippreżenta proposta. Aktar demokrazija hija fundamentali għal Unjoni bbażata fuq il-kunsens taċ-ċittadini u se tgħin biex tinkiseb mill-ġdid il-fiduċja fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea."

It-Trattat ta' Liżbona jemenda t-trattati attwali ta' l-UE u -KE, mingħajr ma jieħu posthom. Huwa se jagħti lill-Unjoni qafas legali u għodda meħtieġa biex jintlaħqu l-isfidi tal-ġejjieni u jkunu mwieġba l-esiġenzi taċ-ċittadini.

It-Trattat ta' Liżbona se jġib miegħu bosta benefiċċji: it-trattat il-ġdid se jassigura li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom vuċi fl-affarijiet Ewropej u jaraw id-drittijiet fundamentali tagħhom imniżżla f'ċarter. L-UE se tkun mgħammra aħjar biex tilħaq l-aspettatitivi fl-oqsma ta' l-enerġija, il-bidla fil-klima, il-kriminalità transkonfinali u l-immigrazzjoni. Hija se tkun kapaċi wkoll li titkellem b'vuċi waħda fix-xena internazzjonali.

Fost it-titjib prinċipali ippjanat hemm:

Unjoni aktar demokratika u miftuħa u kontabbli – kemm iċ-ċittadini u kemm il-parlament nazzjonali se jaraw mill-qrib it-teħid ta' deċiżjonijiet kif ukoll li d-diskussjonijiet dwar l-abbozzi ta' liġijiet ikunu miftuħa għal skrutinju pubbliku. L-Ewropej se jingħataw l-opportunità li jinfluwenzaw il-liġijiet proposti ta' l-UE.

Unjoni aktar effettiva – permezz ta' istituzzjonijiet effettivi u effiċjenti. Fosthom teħid ta' deċiżjonijiet b'aktar ħeffa, aktar konsistenti fuq kwistjonijiet dwar rispett lejn il-liġi, billi l-UE tingħata abbiltà akbar biex tiġġieled il-kriminalità, it-terroriżmu u t-traffikar fil-bnedmin.

aktar drittijiet lill-Ewropej – il-valuri u l-miri ta' l-UE jkunu elenkati b'mod aktar ċar minn qat qabel. U ċarter tad-drittijiet fundamentali se tingħata l-istess status legali bħat-trattati ta' l-UE nfushom.

Attur globali aktar prominenti – l-UE se taħdem biex ikun hemm aktar koerenza bejn id-diversi saffi ta' politika esterna, bħad-diplomazija, is-sigurtà, il-kummerċ u l-għajnuna umanitarja.U l-blokk se jingħata personalità legali waħda biex isaħħaħ is-setgħa tiegħu fin-negozjati.

Dan it-titjib jagħti lill-Unjoni l-kapaċità li twassal bidla, tagħmel lill-Ewropej aktar sikuri u prosperi u tiftaħ l-opportunitajiet tagħhom biex jinfluwenzaw il-globalizzazzjoni.

Sfond

It-Trattat ta' Liżbona, imfassal mill-Konferenza Intergovernattiva (KIG) ta' l-2007, kien approvat fil-Kunsill Ewropew informali fit-18-19 ta' Ottubru u se jkun iffirmat mill-Istati Membri fit-13 ta' Diċembru 2007. Il-firma tat-Trattat se tkun segwita bil-proċess ta' ratifika fis-27 pajjiż. Huwa ttamat li t-Trattat il-ġdid jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

Il-websajt il-ġdida tipprovdi tagħrif li hu aċċessibbli u jista' jinqara faċilment fit-23 lingwa uffiċjali ta' l-UE. Fil-paġni tagħha, il-qarrejja jistgħu jiskopru kif it-Trattat il-ġdid se jgħin lill-UE tittratta l-isfidi tad-dinja ta' llum u tippromwovi aktar effiċjenza, demokrazija u trasparenza fi ħdan l-istituzzjonijiet tagħha. Huma disponibbli wkoll tweġibiet għall-iktar mistoqsijiet komuni, akkumpanjati minn folji bil-fatti li jispjegaw tema b'tema l-bidliet prinċipali li ġab miegħu t-Trattat.
Żur il-websajt tal-Kummissjoni dwar it-Trattat il-ġdid ta' Liżbona fuq:

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar