Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Bruselj, 12. decembra 2007

Listina o temeljnih pravicah: predsedniki Evropske komisije, Parlamenta in Sveta so v Strasbourgu podpisali in slovesno razglasili Listino

Predsedniki Evropske komisije, Parlamenta in Sveta so danes v Strasbourgu podpisali in slovesno razglasili Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. S tem dejanjem se odpirajo vrata za jutrišnji podpis Lizbonske pogodbe. Evropski državljani bodo imeli z Listino na voljo pravi katalog pravic, ki bodo za institucije, organe in organizacije Unije ter države članice pravno zavezujoče pri izvajanju prava Unije. To je pomembna stopnja v evropskem povezovanju.

Ob današnjem podpisu Listine je predsednik Evropske komisije, José Manuel Barroso, izjavil: „S podpisom in razglasitvijo Listine predsedniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije javno izražamo svojo neomajno voljo, da postane ta listina pravno zavezujoča za institucije Unije. Iz tega izhaja, da se bodo pravice evropskih državljanov na tako pomembnih področjih, kot so človeško dostojanstvo, temeljne svoboščine, enakost, solidarnost, državljanstvo in pravica, okrepile.“ Dodal je: „Z vključitvijo Listine v Pogodbo, ki bo jutri podpisana v Lizboni, je Unija dosegla novo pomembno stopnjo v izgradnji Evrope. “

Listina bo koristno dopolnila druge mednarodne instrumente, kot je Evropska konvencija o človekovih pravicah, h kateri bo lahko Unija predvidoma prav tako pristopila.

Ozadje

Predsedniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije so Listino o temeljnih pravicah prvič slovesno razglasili na zasedanju Evropskega sveta v Nici 7. decembra 2000. Razglasitev te listine v letu 2000 je bila zgolj politična zaveza in ni imela pravo zavezujočega učinka. V okviru del evropske konvencije in medvladne konference v letih 2003 in 2004 je bila ta listina prilagojena – zlasti glede splošnih določb –, da bi postala pravno zavezujoča. Ta pristop je bil potrjen na zasedanju Evropskega sveta junija 2007 med pogajanji o mandatu za medvladno konferenco in med konferenco sámo.

V točki 8 člena 1 Lizbonske pogodbe je določeno, da se člen 6(1) Pogodbe o Evropski uniji nadomesti z naslednjim členom:

„Unija priznava pravice, svoboščine in načela, navedena v Listini o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, prilagojene [12. decembra 2007], ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbe.

Določbe Listine na noben način ne razširjajo pristojnosti Unije, določene v Pogodbah.

Pravice, svoboščine in načela Listine se razlagajo v skladu s splošnimi določbami Naslova VII Listine o razlagi in uporabi ter ob ustreznem upoštevanju pojasnil iz Listine, ki navajajo vire teh določb.“

V letu 2007 potrjena različica Listine in posodobljena „pojasnila“ Listine bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

V skladu s členom 51 je treba natančno navesti, da „so določbe Listine naslovljene na institucije, organe in organizacije Unije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, na države članice pa samo pri njihovem izvajanju prava Unije“.

Na Listino se nanašajo tudi tri druga besedila medvladne konference iz leta 2007: Protokol št. 7 o uporabi Listine o temeljnih pravicah na Poljskem in v Združenem kraljestvu, Izjava Poljske št. 51 v zvezi z Listino o temeljnih pravicah ter Izjava Poljske št. 53 v zvezi s Protokolom o uporabi Listine o temeljnih pravicah na Poljskem in v Združenem kraljestvu. Zaradi posebnega režima, dogovorjenega za Združeno kraljestvo in Poljsko, se je lahko ohranila pravno zavezujoča narava Listine ter njena polna in neomejena uporaba v drugih 25 državah članicah.


Side Bar