Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Bruxelles, 12 decembrie 2007

Carta Drepturilor Fundamentale: președinții Comisiei Europene, Parlamentului şi Consiliului semnează și proclamă solemn carta la Strasburg

Astăzi, la Strasburg, președinții Comisiei Europene, Parlamentului şi Consiliului au semnat și au proclamat solemn Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Se deschide, astfel, calea către semnarea Tratatului de la Lisabona, care va avea loc mâine. Carta pune la dispoziția cetățenilor europeni un veritabil catalog de drepturi juridice obligatorii pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și pentru statele membre, atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Acesta este un pas important în construcția europeană.

Astăzi, cu ocazia semnării cartei, președintele Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso, a declarat: „Prin semnarea și proclamarea cartei, președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei marchează în mod public voința lor de neclintit de a-i conferi acesteia forță juridică obligatorie pentru instituțiile Uniunii. Astfel, drepturile cetățenilor europeni vor fi consolidate în domenii cruciale, precum demnitatea umană, libertățile fundamentale, egalitatea, solidaritatea, cetățenia și justiția.” Acesta a adăugat: „Faptul că în tratatul care se va semna mâine la Lisabona se face trimitere la cartă marchează trecerea Uniunii Europene într-o nouă etapă importantă a construcției europene.”

Carta va completa, în mod util, alte instrumente internaționale, precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la care se prevede ca Uniunea să poată, de asemenea, adera.

Context

Carta Drepturilor Fundamentale a fost proclamată solemn pentru prima dată de către președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pe marginea lucrărilor Consiliului European de la Nisa, la 7 decembrie 2000. Proclamarea cartei în 2000 nu a reprezentat însă decât un angajament politic, fără forță juridică obligatorie. Cu ocazia lucrărilor convenției europene și a conferinței interguvernamentale din 2003-2004, carta a fost adaptată – în special în ceea ce privește dispozițiile generale – pentru a-i conferi forță juridică obligatorie. Această abordare a fost confirmată de Consiliul European din iunie 2007, cu ocazia negocierii mandatului conferinței interguvernamentale și în cursul acesteia.

Articolul 1 punctul 8 din Tratatul de la Lisabona prevede că articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană va fi înlocuit cu următorul articol:

„Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la [12 decembrie 2007], care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor.

Dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate.

Drepturile, libertățile și principiile prevăzute în cartă se interpretează în conformitate cu dispozițiile generale din titlul VII al cartei privind interpretarea și punerea sa în aplicare și cu luarea în considerare în mod corespunzător a explicațiilor menționate în cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziții.”

Carta, în versiunea ratificată în 2007, și „explicațiile” din aceasta actualizate vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Trebuie precizat că, în conformitate cu articolul 51, „dispozițiile cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai atunci când pun in aplicare dreptul Uniunii.”

În afară de aceasta, alte trei texte ale conferinței interguvernamentale din 2007 se raportează la cartă: Protocolul nr. 7 privind aplicarea cartei în Polonia și în Regatul Unit, Declarația nr. 51 a Poloniei cu privire la cartă și Declarația nr. 53 a Poloniei cu privire la Protocolul privind aplicarea cartei în Polonia și în Regatul Unit. Regimul special convenit cu Regatul Unit și Polonia a permis păstrarea caracterului juridic obligatoriu al cartei, precum și aplicarea integrală și deplină a acesteia la celelalte 25 de state membre.


Side Bar