Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1915

Bryssel den 12 december 2007

Konsumenter: Nya EU-bestämmelser för att bekämpa vilseledande reklam och aggressiva försäljningsmetoder

Två veckor före jul (den 12 december 2007) kommer nya omfattande bestämmelser för att bekämpa vilseledande reklam och aggressiva försäljningsmetoder att träda i kraft i hela EU. Det rör sig t.ex. om förbud mot oriktiga gratiserbjudanden och mot reklam som bygger på barns ”tjatmakt” (dvs. reklam med direkta uppmaningar till barn) på Internet. Dessa restriktioner ingår i en utförlig svart lista över metoder som förbjuds genom det nya direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Svarta listan innehåller bland annat tolv av de mest orimliga metoder som riktar sig till konsumenter, t.ex. otillbörliga lockerbjudanden, pyramidspel, annonser i redaktionell form och oriktiga påståenden om förmåga att bota. Genom direktivet skärps gällande EU-bestämmelser om vilseledande reklam betydligt och det fastställs nya bestämmelser mot aggressiva affärsmetoder, bland annat trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan. Direktivet syftar till att öka konsumenternas och företagens förtroende för den inre marknaden så att medborgarna fullt ut kan utnyttja möjligheterna till handel över gränserna. Hittills har endast 14 medlemsstater genomfört direktivet. Kommissionen har inlett förfaranden mot de medlemsstater som ännu inte har antagit några nationella bestämmelser.

Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor, sade följande: ”Genom otillbörliga metoder luras konsumenterna samtidigt som de konkurrensutsatta marknaderna snedvrids. Det ska inte finnas plats på Europas inre marknad för näringsidkare som utövar påtryckningar på, trakasserar eller vilseleder konsumenterna. Detta är viktigt inte minst i jultider då handeln har sin intensivaste period under året. Det är därför som Europa föregår med gott exempel. Dessa bestämmelser är nämligen några av de strängaste i världen om vilseledande försäljning och påtryckningar som försäljningsteknik."

De nya bestämmelserna

Det nya direktivet innehåller fyra centrala delar:

 • Allmänna bestämmelser: Omfattande allmänna bestämmelser som definierar vilka metoder som är otillbörliga och som således förbjuds.
 • Vilseledande metoder (handlingar och underlåtenhet) och aggressiva metoder: De två huvudkategorierna av otillbörliga affärsmetoder definieras i detalj.
 • Skyddsklausul för utsatta konsumenter: Direktivet innehåller bestämmelser för att förhindra att utsatta konsumenter utnyttjas.
 • En svart lista: Direktivet innehåller en utförlig förteckning över metoder som under alla omständigheter är förbjudna.

Tolv otillbörliga metoder -– Svarta listan

I en svart lista anges över 30 metoder som under alla omständigheter anses vara otillbörliga. Den innehåller bland annat följande tolv metoder som skadar konsumenterna:

 • 1. Otillbörliga lockerbjudanden: Att locka konsumenter att köpa från ett företag genom att göra reklam för en produkt med mycket lågt pris utan att ha ett rimligt lager av produkten.
 • 2. Oriktiga gratiserbjudanden: Att oriktigt skapa intryck av att ett erbjudande är gratis genom att beskriva en produkt som "gratis", "kostnadsfri", "utan avgift" eller liknande, om konsumenten måste betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala för leverans av produkten.
 • 3. Direkta uppmaningar till barn att köpa utannonserade produkter ("Köp boken nu") eller att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa produkterna åt dem. "Alice och den magiska boken från Fondi finns nu på video - säg åt din mamma att skaffa den från bokhandeln." Direkta uppmaningar till barn är redan förbjudna i TV, och genom den svarta listan utvidgas förbudet till alla medier, bland annat reklam på Internet.
 • 4. Oriktiga påståenden om botande förmåga: Detta kan t.ex. gälla allergier, håravfall eller övervikt.
 • 5. Annonser i redaktionell form: Att använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om näringsidkaren själv har betalat för materialet och detta inte framgår .
 • 6. Pyramidspel: Ett pyramidspel där ersättningen grundas främst på att andra konsumenter värvas till spelet, snarare än på försäljning eller konsumtion av en produkt.
 • 7. Priser: Att oriktigt skapa intryck av att konsumenten har vunnit ett pris när det inte finns något pris eller när möjligheten att göra anspråk på priset förutsätter att konsumenten betalar pengar eller ådrar sig en kostnad.
 • 8. Vilseledande intryck av konsumenträttigheter: Att framställa konsumenters lagliga rättigheter som utmärkande för näringsidkarens erbjudande.
 • 9. Erbjudanden under begränsad tid: Att oriktigt ange att en produkt endast kommer erbjudas under mycket begränsad tid, för att inte ge konsumenterna en rimlig möjlighet att fatta ett välgrundat beslut.
 • 10. Språk vid service efter försäljning: Att åta sig att ge service efter försäljningen och sedan ge sådan service enbart på ett annat språk, utan att tydligt informera konsumenten om detta innan han eller hon förbinder sig att köpa produkten.
 • 11. Leverans utan föregående beställning: Att kräva omedelbar eller uppskjuten betalning för eller återsändande eller förvaring av produkter som näringsidkaren tillhandahållit, men som konsumenten inte beställt.
 • 12 Garantier som omfattar hela Europa: Att oriktigt skapa intryck av att produktservice efter försäljning är tillgänglig i en annan medlemsstat än den där produkten säljs.

"Gratis" bör innebära just gratis – ett konkret exempel

I september 2007 beställde en man från Italien en ny e-postadress. Han noterade en liten ruta längst ned på Internetsidan där fem gratis meddelanden per dag utlovades. Han klickade i rutan och gick till nästa sida där det också stod FEM GRATIS MEDDELANDEN PER DAG. Han följde instruktionerna och informerades sedan om att han var registrerad och att avgiften för tjänsten var tre euro per vecka. Han gick tillbaka för att kontrollera uppgiften och hittade en text skriven med små bokstäver om att det i själva verket var fråga om en betaltjänst.
Mer information finns här:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf


Side Bar