Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1915

V Bruseli 12 December 2007

Spotrebitelia: Novými pravidlami EÚ rázne proti zavádzajúcej reklame a agresívnym predajným praktikám

Len dva týždne pred Vianocami (12. decembra 2007) nadobudnú na území EÚ účinnosť nové zásadné pravidlá s cieľom rázne zakročiť proti zavádzajúcim reklamným a agresívnym predajným praktikám vrátane zákazu falošných „bezplatných“ ponúk a zákazu internetovej reklamy založenej na „neodbytnosti“ detí, ktorá obsahuje priame nabádanie. Tieto obmedzenia vychádzajú z rozsiahlej čiernej listiny nekalých postupov, ktoré sa v novej smernici o nekalých obchodných praktikách zakazujú, pričom sa osobitne zameriava na „čiernu dvanástku“ najnekalejších praktík od vábivej reklamy po pyramídové schémy, skrytú reklamu a nepravdivé tvrdenia o liečivých účinkoch, ktoré sú zamerané voči spotrebiteľom. Smernica o nekalých obchodných praktikách zásadne posilňuje existujúce normy EÚ v oblasti zavádzajúcej reklamy a ustanovuje nové štandardy EÚ proti agresívnym obchodným praktikám so zahrnutím obťažovania, nátlaku a neprimeraného vplyvu. Cieľom smernice je posilniť dôveru spotrebiteľov a podnikov v jednotný trh, aby tak mohli v plnej miere využiť cezhraničné nakupovanie. Do dnešného dňa smernicu implementovalo len 14 členských štátov. Komisia začala konania proti tým členským štátom, ktoré ešte neprijali žiadne vnútroštátne pravidlá.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa uviedla: „Nečestné praktiky ukracujú spotrebiteľov a deformujú konkurencieschopné trhy. Na jednotnom európskom trhu nemôže byť miesto pre obchodníkov, ktorí na zákazníkov vyvíjajú nátlak, obťažujú ich alebo zavádzajú, najmä pri príležitosti Vianoc – najrušnejšieho nákupného obdobia v roku. Z tohto dôvodu sa Európa ujíma vedenia, ide o jedny z najprísnejších pravidiel na svete týkajúcich sa zavádzania a nátlakového predaja.

Nové pravidlá

V novej smernici ide o 4 kľúčové prvky:

 • Všeobecné ustanovenia: ďalekosiahle všeobecné ustanovenia, ktorými sa charakterizujú nekalé, a teda zakázané praktiky.
 • Zavádzajúce praktiky (konanie a opomenutie konania) a agresívne praktiky – dve hlavné kategórie nekalých obchodných praktík sa podrobne charakterizujú.
 • Ochranné záruky pre zraniteľných spotrebiteľov: smernica obsahuje ustanovenia, ktorými sa má predchádzať zneužívaniu zraniteľných spotrebiteľov.
 • Čierna listina: rozsiahly zoznam praktík, ktoré sú za každých okolností zakázané.

„Čierna dvanástka“ – čierna listina

V čiernej listine sa uvádza viac než 30 spôsobov konania, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé. Zahŕňa „čiernu dvanástku“ spôsobov konania, o ktorých je známe, že spotrebiteľom spôsobujú ujmu:

 • 1. Vábivá reklama: navádza spotrebiteľa na nákup u spoločnosti, ktorá propaguje produkt za veľmi nízku cenu bez toho, aby mala k dispozícii dostatočné zásoby.
 • 2. Falošné „bezplatné“ ponuky: nepravdivé vytváranie dojmu bezplatnej ponuky tým, že sa produkt charakterizuje ako „grátis“, „zdarma“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť viac než je nevyhnutne spojené s reagovaním na obchodnú praktiku a vyzdvihnutím tovaru alebo zaplatením za jeho doručenie.
 • 3. Priame nabádanie detí, aby si propagovaný produkt kúpili (spôsobom „Choď si teraz kúpiť knižku“), alebo aby naliehali na svojich rodičov alebo iných dospelých („neodbytnosť“), aby im propagovaný produkt kúpili. „Alica a kúzelná kniha od Fondi teraz na videu – povedz mame, nech ju kúpi v najbližšom novinovom stánku.“ Priame nabádanie detí je zakázané v televízii, v čiernej listine sa zákaz rozširuje na všetky médiá, a čo je najdôležitejšie, na internet.
 • 4. Nepravdivé tvrdenia o liečivých účinkoch – od alergií cez vypadávanie vlasov až po chudnutie.
 • 5. Skrytá reklama: využívanie redakčného priestoru v médiách s cieľom propagovať produkt bez uvedenia skutočnosti, že obchodník za propagovanie zaplatil.
 • 6. Pyramídové schémy: pyramídová predajná schéma, pri ktorej sa odmena odvíja hlavne od zapojenia ďalších spotrebiteľov do nej, a nie od predaja alebo spotreby produktov.
 • 7. Výhra cien: vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ vyhral cenu, pokiaľ cena neexistuje, alebo je činnosť spojená s jej získaním podmienená tým, že spotrebiteľ uhradí poplatok alebo mu vzniknú náklady.
 • 8. Zavádzajúci dojem o právach spotrebiteľa: prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľom prislúchajú podľa zákona, ako charakteristickej črty obchodníka.
 • 9. Limitované ponuky: nepravdivé vyhlásenie, že produkt bude k dispozícii iba veľmi krátky čas s cieľom znemožniť spotrebiteľom, aby mali dostatočnú príležitosť na kvalifikované rozhodnutie.
 • 10. Jazyk pri záručnom a pozáručnom servise: záväzok poskytovať spotrebiteľom záručný a pozáručný servis, pričom sa poskytuje len v inom jazyku bez toho, že by to bolo jasne oznámené predtým, ako sa spotrebiteľ k transakcii zaviazal.
 • 11. Zotrvačný predaj: vyžadovanie okamžitých alebo odložených platieb za produkty, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, alebo žiadanie o ich vrátenie alebo uschovanie
 • 12. Celoeurópska záruka: vytvorenie falošného dojmu, že záručný a pozáručný servis vzťahujúci sa na určitý produkt je dostupný v inom členskom štáte než v štáte predaja produktu.

„Bezplatný“ musí znamenať bezplatný – konkrétny prípad

V septembri 2007 si pán Folcini z Talianska zaregistroval novú e-mailovú adresu. V spodnej časti obrazovky uvidel ikonku s textom „5 e-mailov denne zdarma". Po kliknutí sa dostal na ďalšiu stránku s textom „5 E-MAILOV DENNE ZDARMA“.

Riadil sa návodom a z ďalšieho textu sa dozvedel, že bol zaregistrovaný, pričom poplatok za službu je 3 EUR na týždeň. Kvôli overeniu sa vrátil späť a na stránke bolo skutočne drobným písmom uvedené, že ide o platenú službu.
Viac informácií nájdete na:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf


Side Bar