Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1915

Brussell, 12 Diċembru 2007

Konsumaturi: Regoli ġodda ta' l-UE jattakkaw ir-reklamar qarrieqi u prattiċi aggressivi ta' bejgħ

Ġimagħtejn biss qabel il-Milied, regoli deċiżivi ġodda ta' l-UE biex jattakkaw riklamar qarrieqi u prattiċi aggressivi ta' bejgħ – fosthom projbizzjoni ta' offerti taparsi "b'xejn" u projbizzjoni ta' reklamar bil-fittaġni (eżortazzjoni diretta) għat-tfal fuq l-Internet – se jidħlu fis-seħħ madwar l-UE (12 ta' Diċembru 2007). Dawn ir-restrizzjonijiet huma parti minn lista sewda estensiva ta' skemi li huma projbiti mid-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Inġusti (PKI) – li hija mmirata b'mod partikulari lejn tużżana minn uħud fost l-iktar prattiċi abbużivi, minn reklamar li jservi ta' lixka, għal skemi piramidi, artikli forma ta' riklam u dikjarazzjonijiet foloz dwar il-kura tas-saħħa li jintużaw kontra l-konsumaturi. Id-Direttiva dwar il-PKI issaħħaħ sostanzjalment standards eżistenti ta' l-UE dwar reklamar qarrieqi u ddaħħal standards ġodda ta' l-UE kontra prattiċi kummerċjali aggressivi – li jkopru fittaġni, sfurzar, influwenza żejda. Id-Direttiva għandha l-għan li tagħti spinta lill-fiduċja tal-konsumatur u tan-negozju fis-Suq Waħdieni biex in-nies jibbenefikaw bis-sħiħ minn xiri transkonfinali. Sa llum huma biss 14-il Stat Membru li implimentaw id-direttiva. Il-Kummissjoni nediet proċedimenti kontra Stati Membri li għadhom ma adottaw ebda regoli nazzjonali.

Il-Kummissarju ta’ l-UE għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Meglena Kuneva, qalet: "Prattiċi inġusti jisirqu lill-konsumaturi u jfixklu s-swieq kompetittivi. Ma jista' jkun hemm ebda post fis-Suq Waħdieni ta' l-Ewropa għal kummerċjanti li jagħmlu pressjoni fuq, jagħmluha ta’ buli jew iqarrqu bin-nies, partikularment fil-Milied li huwa l-iktar żmien bieżel tas-sena għax-xiri. Huwa għalhekk li l-Ewropa qed tieħu l-inizjattiva; dawn huma wħud mir-regoli l-iktar ebsin dwar bejgħ qarrieqi u bi pressjoni fid-dinja."

Ir-regoli l-ġodda

Hemm erba' elementi ewlenin fid-Direttiva l-ġdida:

 • Klawżola Ġenerali: Klawżola ġenerali ta' influwenza kbira tiddefinixxi prattiċi li huma inġusti u għalhekk ipprojbiti.
 • Prattiċi li jqarrqu (Azzjonijiet u Ommissjonijiet) u Prattiċi Aggressivi – iż-żewġ kategoriji prinċipali ta' prattiċi kummerċjali inġusti – huma definiti fid-dettall.
 • Salvagwardji għal konsumaturi vulnerabbli: Id-Direttiva għandha dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li joffru prevenzjoni kontra l-isfruttament ta' konsumaturi vulnerabbli.
 • Lista Sewda: Lista sewda estensiva ta' prattiċi li huma projbiti fiċ-ċirkustanzi kollha.

L-agħar tużżana – il-Lista Sewda

Lista sewda estensiva telenka aktar minn 30 skema li fiċ-ċirkustanzi kollha huma kkunsidrati inġusti. Hija tinkludi "l-agħar tnax"-il skema li huma magħrufa sew li jikkawżaw ħsara fost il-konsumaturi.

 • 1. Reklamar li jservi ta' lixka: Iħajjar lill-konsumatur biex jixtri minn kumpanija billi jkun reklamat prodott bi prezz baxx ħafna mingħajr ma jkun hemm disponibbli stokk raġjonevoli.
 • 2. Offerti "b'xejn" foloz: Billi joħolqu l-impressjoni falza ta' offerti b'xejn billi jiddeskrivu prodott bħala "gratis", "b'xejn", "bla ħlas" jew xi ħaġa simili jekk il-konsumatur ikollu jħallas biss l-ispiża li ma tistax tkun evitata biex jirrispondi għall-prattika kummerċjali u jiġbor jew iħallas għall-kunsinna ta' l-oġġett.
 • 3. Eżortazzjonijiet diretti għat-tfal biex jixtru prodotti reklamati "Mur ixtri l-ktieb issa" jew biex jiffittaw lill-ġenituri tagħhom jew adulti oħra "jiffittaw bis-saħħa" biex jixtru għalihom prodotti reklamati "Għadu kemm ħareġ vidjo ġdid bit-titlu Alice u l-ktieb maġiku minn Fondi – għid lil ommok biex tiksbu mingħand tal-gazzetti lokali." Eżortazzjoni diretta lit-tfal hija pprojbita għat-televiżjoni, il-lista sewda testendiha lill-mezzi kollha tal-massa, l-aktar importanti għar-reklamar fuq l-internet.
 • 4. Dikjarazzjonijiet foloz dwar ħila fil-kura – minn allerġiji għal telf ta' xagħar għal tnaqqis fil-piż.
 • 5. Artikli forma ta' reklami: Bl-użu ta' kontenut editorjali fil-mezzi tal-massa biex jippromwovu prodott fejn il-kummerċjant ikun ħallas għall-promozzjoni mingħajr ma jagħmel dan ċar.
 • 6. Skemi piramidi: Skema promozzjonali piramida fejn il-kumpens jinkiseb primarjament mill-introduzzjoni ta' konsumaturi oħra fl-iskema milli mill-bejgħ jew konsum ta' prodotti.
 • 7. Rebħ ta' premji: Tinħoloq l-impressjoni falza li l-konsumatur ikun rebaħ premju meta ma jkun hemm ebda premju jew jekk tittieħed azzjoni biex jinġabar il-premju din tkun bil-kundizzjoni li l-konsumatur iħallas il-flus jew jidħol fi spiża.
 • 8. Impressjoni li tqarraq dwar drittijiet tal-konsumatur: Ikunu ppreżentati drittijiet mogħtija bil-liġi lill-konsumaturi bħala fattur distintiv tal-kummerċjant.
 • 9. Offerti limitati: Ikun iddikjarat b'mod falz li prodott ikun disponibbli biss għal żmien limitat ħafna biex il-konsumaturi jiċċaħħdu minn opportunità biżżejjed biex jagħmlu għażla infurmata.
 • 10. Lingwaġġ tas-servizz ta' wara l-bejgħ: Impenn biex ikun ipprovdut servizz ta' wara l-bejgħ lill-konsumaturi u dan is-servizz ikun disponibbli biss b'lingwaġġ differenti mingħajr ma jkun iddikjarat ċar qabel ma l-konsumatur jikkommetti ruħu għat-tranżazzjoni.
 • 11. Bejgħ bl-inerzja: Jintalab ħlas immedjat jew bi żmien imtawwal għal jew ir-ritorn jew biex jinżammu prodotti fornuti mill-kummerċjant, imma mhux mitlub mill-konsumatur.
 • 12. Garanziji mifruxa ma' l-Ewropa li joħolqu l-impressjoni falza li s-servizz ta' wara l-bejgħ b'rabta ma' prodott ikun disponibbli fi Stat Membru barra dak li fih ikun mibjugħ il-prodott."

"B'xejn" għandha tfisser b'xejn – Il-każ ta' M. Folċini mill-Italja

F'Settembru 2007, is-Sur Folcini ffirma fuq websajt għal indirizz ġdid ta' l-e-mail. Huwa nnota li kien hemm kaxxa żgħira fil-qiegħ ta' l-iskrin li kienet tgħid ħames testi b'xejn kuljum. Huwa kklikkja fuqha u immedjatament ittieħed għal paġna oħra li għal darb'oħra kienet tgħid, b'ittri kbar, 5 TESTI B'XEJN KULJUM. Skond l-istruzzjonijiet li kien hemm, is-Sur Folcini ttajpja n-numru tat-telefon ċellulari tiegħu, irċieva test b'messaġġ b'password u ladarba dik il-password iddaħħlet fil-websajt, intbagħat it-tieni test li infurmah li huwa issa kien irreġistrat u li l-ħlas għas-servizz kien ta' tliet ewro kull ġimgħa. Huwa mar lura biex jiċċekkja l-websajt u nnota li din tassew kienet tgħid bi kliem irqiq ħafna li dan kien servizz bi ħlas.
Għal aktar tagħrif ara:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf


Side Bar