Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1915

Bryssel 12 Joulukuu 2007

Kuluttajat: EU:n uusilla säännöillä torjutaan harhaanjohtavaa mainontaa ja aggressiivisia kaupallisia menettelyjä

EU:n uudet säännöt harhaanjohtavan mainonnan ja aggressiivisten kaupallisten menettelyjen torjumiseksi tulevat kaikkialla EU:ssa voimaan vain kaksi viikkoa ennen joulua (12. joulukuuta 2007). Näillä säännöillä kielletään myös perättömät ”ilmaiset” tarjoukset ja lasten ”mankumisvaltaa” hyväkseen käyttävä mainonta (lapsiin kohdistuvat suorat kehotukset) Internetissä. Nämä rajoitukset ovat osa kattavaa mustaa listaa kuluttajien harhaanjohtamiseen käytetyistä järjestelyistä, jotka kielletään sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa uudessa direktiivissä. Listalla pyritään erityisesti poistamaan kaikkein sopimattomimpien menettelyjen ”likainen tusina” täkymyynnistä pyramidijärjestelmiin, puffeihin ja perättömiin väitteisiin tuotteen parantavista vaikutuksista. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä vahvistetaan merkittävästi voimassa olevia EU:n standardeja harhaanjohtavan mainonnan alalla ja otetaan käyttöön aggressiivisia kaupallisia menettelyjä koskevat uudet EU-standardit, jotka kattavat häirinnän, pakottamisen ja sopimattoman vaikuttamisen. Direktiivillä pyritään lisäämään kuluttajien ja yritysten luottamusta yhtenäismarkkinoihin, jotta nämä voivat täysin hyödyntää rajat ylittävän kaupan mahdollisuuksia. Tähän mennessä vain 14 jäsenvaltiota on pannut direktiivin täytäntöön. Komissio on aloittanut menettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole vielä laatineet kansallisia sääntöjä.

Kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva toteaa, että ”sopimattomilla menettelyillä petetään kuluttajia ja väärennetään kilpailuun perustuvien markkinoiden tilannetta. Euroopan yhtenäismarkkinoilla ei voi olla tilaa elinkeinonharjoittajille, jotka painostavat kuluttajia taikka johtavat heitä harhaan – erityisesti jouluna, joka on vuoden vilkkainta ostosaikaa. Sen vuoksi Eurooppa ottaa asian omiin käsiinsä; uudet säännöt ovat yhdet maailman tiukimmista harhaanjohtavaa myyntiä ja painostamista koskevista säännöistä.”

Uudet säännöt

Uudessa direktiivissä on 4 perusosaa:

 • Yleinen lauseke: laaja-alainen lauseke, jossa määritellään menettelyt, jotka ovat sopimattomia ja sen vuoksi kiellettyjä.
 • Harhaanjohtavat menettelyt (toimet ja mainitsematta jättämiset) ja aggressiiviset menettelyt; kyseiset sopimattomien kaupallisten menettelyjen kaksi pääluokkaa määritellään yksityiskohtaisesti.
 • Heikommassa asemassa olevia kuluttajia suojaavat toimet: direktiivi sisältää säännöksiä, joilla pyritään ehkäisemään sellaisten kuluttajien hyväksikäyttö, jotka ovat erityisen alttiita sopimattomille menettelyille.
 • Musta lista: kattava musta lista menettelyistä, jotka ovat kaikissa olosuhteissa kiellettyjä.

”Likainen tusina” – musta lista

Mustalla listalla on yli 30 järjestelyä, jotka katsotaan kaikissa olosuhteissa sopimattomiksi. Lista sisältää ”likaisen tusinan” järjestelyitä, jotka tunnetusti aiheuttavat haittaa kuluttajille:

 • 1. Täkymainonta: houkutellaan kuluttaja ostamaan yrityksen tuotetta mainostamalla sitä alhaiseen hintaan, vaikka tuotetta ei ole riittävästi varastossa.
 • 2. Perättömät ”ilmaiset” tarjoukset: luodaan perättömästi vaikutelma ilmaisesta tarjouksesta kuvailemalla tuotetta ”ilmaiseksi”, ”maksuttomaksi” tai vastaavalla ilmaisulla, jos kuluttajan on maksettava muita kuluja kuin kaupalliseen menettelyyn vastaamisesta ja tuotteen noutamisesta tai maksullisesta toimittamisesta aiheutuvat väistämättömät kulut.
 • 3. Lapsiin kohdistuva suora kehotus ostaa mainostettuja tuotteita (”Osta kirja heti”) tai suostutella mankumalla vanhempiaan tai muita aikuisia ostamaan mainostettuja tuotteita (”Uusi video ’Liisa ja Fondin taikakirja’ on nyt saatavana – pyydä äitiäsi ostamaan se lähikioskilta”). Lapsiin kohdistuvat suorat kehotukset on jo kielletty televisiomainonnassa. Mustan listan avulla kielto ulotetaan nyt koskemaan kaikkia tiedotusvälineitä ja eritoten mainontaa Internetissä.
 • 4. Perättömät väitteet tuotteen parantavista vaikutuksista – allergioista hiusten lähtöön ja painonpudotukseen.
 • 5. Puffit: tiedotusvälineiden toimituksellisen sisällön käyttäminen tuotteen myynnin edistämiseen siten, että elinkeinonharjoittaja on maksanut myynninedistämisen mutta ei ilmoita sitä selvästi.
 • 6. Pyramidijärjestelmät: järjestelmässä on mahdollisuus saada korvausta etupäässä muiden kuluttajien värväämisestä järjestelmään eikä tuotteiden myynnistä tai kulutuksesta.
 • 7. Palkinnon voittaminen: sellaisen perättömän vaikutelman luominen, että kuluttaja on voittanut palkinnon, vaikka tosiasiassa mitään palkintoa ei ole, tai palkinnon saaminen edellyttää kuluttajalta rahasuoritusta tai kustannuksia vaativaa toimenpidettä.
 • 8. Harhaanjohtavan vaikutelman antaminen kuluttajien oikeuksista: kuluttajille lainsäädännössä annettujen oikeuksien esittäminen eräänä elinkeinonharjoittajan tarjouksen ominaisena piirteenä.
 • 9. Rajoitetut tarjoukset: Perätön ilmoitus, että tuote on saatavilla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttajille ei jäisi riittävää tilaisuutta tehdä perusteltu valinta.
 • 10. Myynninjälkeisten palvelujen kieli: Sitoutuminen tarjoamaan myynninjälkeisiä palveluita kuluttajille ja tällaisen palvelun tarjoaminen ainoastaan jollain muulla kielellä, ilman että tästä ilmoitetaan selvästi kuluttajalle ennen tämän sitoutumista liiketoimeen.
 • 11. Toimitus, jota ei ole tilattu: maksun vaatiminen heti tai myöhemmin elinkeinonharjoittajan toimittamista tuotteista, joita kuluttaja ei ole tilannut, tai tällaisten tuotteiden palautuksen tai säilyttämisen vaatiminen.
 • 12. Euroopanlaajuinen takuu, jolla luodaan perätön vaikutelma siitä, että tuotteeseen liittyviä myynninjälkeisiä palveluja on saatavilla muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tuote on myyty.

”Ilmaisen” pitäisi tarkoittaa ilmaista – tapaustutkimus

Eräs italialainen kuluttaja hankki syyskuussa 2007 uuden sähköpostiosoitteen. Kuvaruudun alareunassa olevassa pienessä laatikossa luvattiin 5 ilmaista tekstiviestiä päivässä. Hän klikkasi laatikkoa ja siirtyi eri sivulle, jossa luvattiin 5 ILMAISTA TEKSTIVIESTIÄ PÄIVÄSSÄ. Hän seurasi ohjeita ja sai toisen viestin, jossa ilmoitettiin, että hänen rekisteröitymisensä oli hyväksytty ja palvelun hinta on 3 euroa viikossa. Tarkistaessaan asian sivustolta hän totesi, että siellä todellakin kerrottiin pienillä kirjaimilla, että kyseessä on maksullinen palvelu.
Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf


Side Bar